Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 76-80
УДК 597.554.3

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ НАДВИДОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО CARASSIUS (SUPERSPECIES AURATUS, LINNAEUS, 1758) У СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Стаття присвячена дослідженню темпів лінійного і вагового росту надвидового комплексу карася сріблястого Carassius (superspecies auratus) (Linnaeus, 1758) у малих водоймах з однаковими умовами існування. Встановлено наявність різних темпів росту риб у досліджених популяціях, що свідчить про те, що умови існування цього виду у водоймах не є лімітуючим чинником, який визначає темпи росту. Визначено, що популяції карася сріблястого зі ставів “Авраменський” і фермерського господарства “Ніна” мають достатні розмірно-вагові показ- ники і безсумнівну господарську цінність, а популяція ставу “Водяниківщина” через низькі темпи росту господарської цінності не має.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гринжевський М.В. Аквакультура України / М.В. Гринжевський — Львів: Вільна Україна, 1998. — 365 с.
2. Грициняк И.И. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада / И.И. Грициняк, И.Ю. Бузевич // Материалы междунар. науч.-практич. конф. “комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов каспийского бассейна” (13–16 октября 2009 года, г. Астрахань). — 2009. — С. 76–79.
3. Методические рекомендации по сбору и обработке ихтиологического материала / В.Г. Костоусов, И.И. Оношко, Г.И. Полякова и др. — Институт рыбного хозяйства НАН Беларусии. — Минск, 2005. — 56 с.
4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.А. Дяченко та ін.]; а ред. В.Д. Романенка. — К.: Логос, 2006. — 408 с.
6. Межжерин С.В. Генетическая структура поселений серебряных карасей Сarassius (superspecies auratus) (Linnaeus, 1758) Среднеднепровского бассейна / С.В. Межжерин, С.В. Кокодий // Генетика — Т. 46 — № 6. — 2010 — С. 817–824.
7. Мовчан Ю.В. Риби України / Ю.В. Мовчан — К., 2011. — 444 с.
8. СОУ 05.01-37-385:2006 — Води рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. — 01.11.2007. — 15 с.
9. Фауна України: в 40 т. — Т. 8: Риби. Вип. 2: Коропові. — Ч. 2: Шемая, верховодка, бистрянка, плоскирка, абраміс, рибець, чехоня, гірчак, карась, короп, гіпофтальмихтис, аристихтис / під ред. Ю.В. Мовчана, А.І. Смирнова. — АН УССР Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. — К.: Наук. думка, 1983. — 360 c.