Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 125-129
УДК [597-1.05:639.371.52]:639.3.043.2

pdf35

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO)

Н. Ю. Сироватка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Крась, Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів
О. М. Фріштак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
Н. Й. Тушницька,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Досліджено рибогосподарські і біологічні показники коропа (Cyprinus carpio) за додавання до його раціону різних сортів вівса. Виявлено, що згодовування коропу одночасно з кормосумішшю 30% голозерного вівса сприяє збільшенню, як його середньої маси (на 34,6%), загальної рибопродуктивності ставів, так і зменшенню витрат кормів. Показано, що використання вівса знижує інтен- сивність процесів перекисного окиснення ліпідів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / І.І. Грициняк. — К., 2007. — 237с.
2. Гринжевський М.В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський. — К.: Поліграф Консалтинг, 2004. — 328 с.
3. Грициняк І.І. Обмін ліпідів у риб / Грициняк І.І., Смолянінов К.Б., Янович В.Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.
4. Петрів В.Б. Вміст зв’язаного з білком йоду і тиреоїдних гормонів у крові ставових риб за різного вмісту йоду у воді / В.Б. Петрів, Р.І. Пірус, В.Г. Янович // Наук.-тех. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2008. — Вип. 9, № 3. — С. 135–138.
5. Желтов Ю.А. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Ю.А. Желтов // Рибне господарство. — 2003. — Вип. 62. — С. 23–28.
6. Дерень О.В. Підвищення рівня вищих жирних кислот в організмі коропів під впливом настойки ехінацеї пурпурової/ О.В. Дерень, Й.Ф. Рівіс // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2. — С. 100–105.
7. Цьонь Н.І. Застосування зернової барди в якості органічного добрива для підвищення рибопродуктивності вирощувальних ставів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.02.03. “Рибництво” / Н.І. Цьонь. — Київ, 2011. — 20 с.
8. Подобєд Л. Сучасні метаморфози непримітного вівса / Л.Подобєд // Пропозиція. — 2009. — № 3. — С. 62–63.
9. Стальная И.Д. Метод определения диеновой коньюгации ненасыщенных высших жирных кислот // Современные методы в биохимии. — М.: Медицина, 1977. — С.63.
10. Корабейникова С.Н. Модификация выделения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с ТБК / С.Н. Корабейникова // Лабораторное дело. — 1989. — № 7. — С. 8–9.
11. Дубинина Е.Е. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов / Е.Е. Дубинина, Л.Ф. Сальникова // Лабораторное дело. — 1983. — № 10. — С. 30–33.
12. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы [Текст] / М.А. Королюк, И.Г. Майорова, В.Е. Токарев // Лабор. дело. — 1988. — № 1. — С. 16–18.
13. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quatitation of microgram quantities of protein utiliring the principle of proteindye binding / М.М. Bradford // Aval. Biochen. — 1976. — Vol. 72. — P. 248–250.
14. Олексюк Н.П. Активність про- і антиоксидантних систем у печінці прісноводних риб у
різні пори року / Н.П. Олексюк, В.Г. Янович // Укр. біохім. журн. — 2010. — Т. 82, № 3. — С. 41–47.
15. Winston G.W. Prooxidant and antioxidant mechanism in aquatic organism / G.W.Winston, R.T.Di Giulio // Aquat. Toxicol. — 1991. — V. 19, is. 2. — P. 137–161.
16. Олексюк Н.П. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у різних органах і тканинах коропа залежно від сезону року / Н.П. Олексюк // Наук.-тех. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2009. — Т. 10, № 1–2. — С. 135–138.
17. Петрів В.Б., Янович В.Г. Активність антиоксидантної системи в організмі коропа при підвищенні рівня йоду в раціоні і воді / В.Б. Петрів, В.Г. Янович // Біологія тварин. — 2008. — Т. 10, № 1, 2. — С. 180–183.