Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 84-92
УДК 597.583.1:639.2

pdf35

ІХТІОФАУНА РУСЛОВИХ ВОДОСХОВИЩ МАЛИХ РІЧОК БАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ ЗА ВПЛИВУ УРБАНІЗАЦІЇ

О. В. Волкошовець, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Й. В. Гриб, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
В. В. Сондак, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Визначено умови формування складу аборигенної іхтіофауни в умовах сегментації русел малих річок Устя й Іква та їх руслових водосховищ з різним рівнем антропогенного навантаження, розроблені рекомендації щодо збереження видового різноманіття та природних умов для відтворення їх аборигенної іхтіофауни.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — в 2-х томах. — 496 с.
2. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / [за редакцією Й.В. Гриба, В.В. Сондака]. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
3. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України.— Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
4. Гриб Й.В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління): автореферат дис. на здоб. наук. ст. д. біол. н. Дніпропетровськ, 2002. — 40 с.
5. Сондак В.В. Іхтіофауна природних водойм Стир-Горинського рибовідтворю вального комплексу (стан та умови відтворення): автореферат дис. на здоб. наук. ст. д. біол. н., К., 2010.
— 44 с.
6. Волкошовець О.В. Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок басейну Прип’яті за впливу урбанізації: автореферат дис. на здоб. наук. ст. к. біол. н., К., 2012. — 22 с.