УДК 639.311.053:543.3

pdf35

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТАВКІВ У ПЛЕМІННОМУ РИБНИЦЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВАТ “СКВИРАРИБСІЛЬГОСП”

О. О. Олійник, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Вивчено гідробіологічний і гідрохімічний режими зимувальних, нерестових і вирощувальних ставків, а також вплив деяких показників на фізіологічний стан плідників при проходженні нерестової кампанії.

ЛІТЕРАТУРА
1. Андрущенко А.І., Безкрівна Н.І., Бичкова Т.М., Борбат М.О. та ін. // Інтенсивне рибництво. — К.: Аграрна наука, 1995. — 186 с.
2. Басовський М.З., Буркат В.П., Зубець М.В. та ін. — Племінна робота: Довідник / За ред.
М.В. Зубця, М.З. Басовського. — К.: ВНА “Україна”. — 1995. — 440 с.
3. Гринжевський М.В., Андрущенко А.І., Третяк О.М., Грициняк І.І. Основи фермерського рибного
господарства / За ред. М.В. Гринжевського. — К., 2000. — 340 с.
4. Гринжевський М.В., Алімов С.І., Ківа М.С. та ін. Атлас промислових риб України. — К.: КВІЦ,
2005. — 95 с.
5. Гринжевський М.В., Шерман І.М., Грициняк І.І. та ін. Організація селекційно-племінної роботи
в рибництві / За ред. М.В. Гринжевського і І.М. Шермана — К., 2006. — 352 с.
6. Мовчан В.А. Экологические основы интенсификации роста карпа. — К.: Изд-во АН УССР, 1948. —
348 с.
7. Товстик В.Ф. Рибництво: Навчальний посібник. — Харків: Еспада, 2004. — 272 с.
8. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І. Розведення і селекція риб. — К.: БМТ, 1999. —
238 с.
9. Томіленко В.Г., Олексієнко О.О., Кучеренко В.Г. Інструкція з організації племінної роботи в
коропівництві України. — К.: ІРГ УААН, 1995. — С. 23.