УДК 597-19(282.247.324)

pdf35

СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ р. ДЕСНА В МЕЖАХ УКРАЇНИ

В. О. Ткаченко, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ
Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. t, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. В. Соляник, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
С. М. Салій,  Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Київ
М. О. Борбат, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Проведено аналіз змін іхтіофауни р. Десна від початку ХХ ст. до сьогодення. Поданий найповніший сучасний видовий склад іхтіофауни цієї ріки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Белинг Д. Очерки по ихтиофауне Днепра // Тр. Днепровской биологической станции. — К., 1914. — № 1. — С. 99–100.
2. Белинг Д. Очерки по ихтиофауне р. Днепр // Тр. Днепровской биологической станции. — К., 1915. — № 2. — С. 113–119.
3. Белінг Д. Матеріали до аналізу рибного населення р. Десни та водойм її долини// Зб. пр. зоологічного музею ВУАН. — К., 1936. — № 16. — С. 93–105.
4. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. — Москва: Легкая и пищевая про- мышленность, 1981. — 208 с.
5. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. — М.: Наука, 1982. — 287 с.
6. Полтавчук М.О. Рибне населення та рибопродуктивність Десни і вплив на них промислових та побутових стоків // Десна в межах України. — К.: Наук. думка, 1964. — С. 133–144.
7. Полтавчук М.О., Щербуха А.Я. Ихтиофауна притоков Десны в рыбохозяйственном кадастре СССР // Вестник зоологии. — 1988, № 2. — С. 24–29.
8. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
9. Ткаченко В.О. До вивчення іхтіофауни Деснянсько-Старогутського національного природного парку // Наук. зап. Тернопільського держ. пед. університету ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. — 2005. — № 3 (26).— С. 433–435.
10. Шевченко П.Г., Коваль Н.В., Ворончук Л.В. Условия обитания, численность, распределение и рост молоди промысловых рыб устья Десны // Гидробиол. журн. — 1986. — 22, № 3. — С. 107–109.