УДК [597-113.4.08:591.478]:597.554.3

pdf35

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛУСКОВОГО ІНДЕКСУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТУГОРОСТУЧИХ ФОРМ ПЛІТКИ (RUTILUS RUTILUS L.)

Т. В. Спесивий, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. Г. Кузьменко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Визначена можливість застосування лускового індексу, запропонованого в літературі для сріблястого карася (Carrasius auratus gibelio Bloch), для встановлення тугорослих форм плітки (Rutilus rutilus L.). Встановлено, що відношення довжини до ширини луски у плітки залежно від місця її розташування на тілі значно змінюється. Показано, що для проведення такого аналізу слід використовувати луску, локалізовану в першому над бічною лінією ряду в місці 12–23.

ЛІТЕРАТУРА
1. Спесивий Т.В. Плітка (Rutilus rutilus L.) Каховського водосховища та її промислове значення: Автореф. дис. ... к.б.н. / УААН. Ін-т рибного господарства. — К., 2006. — 20 с.
2. Гончаренко Н.И. Новый методический подход к изучению экологических форм рыб // Зоо- логический журнал. — 2000. – № 34(3). — С. 61–62.
3. Брюзгин В.Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам. — К.: Наук. думка, 1969. — 186 с.
4. Box, George E.P., William G. Hunter, J. Stuart Hunter. Statistics for Experimenters: An Introduction to Design, Data Analysis and Model Building. — New York: John Wiley and Sons, 1978.
5. Sokal, Robert R., F. James Rohlf. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. — 2nd ed. — New York: W. H. Freeman, 1995.
6. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высшая школа, 1990. — 351 с.