Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 95-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.095
УДК 639.371.52:639.311.045.3"324"(1-924.51/.54)

pdf35Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття

В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Аналіз та оцінка зимівлі цьоголіток галицького коропа у ставах Прикарпаття.

Методика. Дослідження проводилися на базі фермерського господарства «Короп», що знаходиться в селищі Рава-Руська Львівської області. Об’єктом досліджень були вирощені за умов напівінтенсивної форми ставової аквакультури цьоголітки галицького коропа. Основні рибницько-біологічні показники рибопосадкового матеріалу досліджували під час осінніх обловів та після весняної інвентаризації за загальноприйнятими в рибництві методами. Визначення біохімічного складу скелетних м’язів проводили на підставі зоотехнічного аналізу.

Результати. Цьоголітки галицького коропа під час посадки на зимівлю у стави фермерського господарства «Короп» в середньому мали масу 104,0±7,5 г, коефіцієнт вгодованості знаходився на рівні 3,1±0,3, в той час як після зимівлі він становив 2,6±0,3. Біохімічний склад м’язів галицького коропа знаходився в межах нормативних показників, що засвідчує задовільний фізіологічний стан цьоголіток перед зимовим утриманням.

Екологічні умови зимового утримання риб були в межах рибницьких вимог. Термічний режим ставу під час зимівлі цьоголіток галицького коропа знаходився в діапазоні 1–6°C. За критичні межі не виходив і вміст розчиненного у воді кисню.

Після інвентиризації зимувальних ставів були виловлені цьоголітки середньою масою 92,0±7,7 г. Вихід з зимівлі знаходився в межах 86%. Абсолютна втрата маси в кінці зимового періоду не перевищувала 12 г, що у відносному вимірі становить 11,5%.

З отриманих даних під час зимівлі посадкового матеріалу галицького коропа можна зробити висновок, що даний процес ставового рибництва був проведений з мінімальними втратами для промислового вирощування в цілому.

Наукова новизна. Вперше дано оцінку зимівлі галицького коропа на першому році життя в ставах Прикарпаття.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані при плануванні та промисловому вирощуванні галицького коропа.

Ключові слова: галицький короп, посадковий матеріал, зимівля, коефіцієнт вгодованості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Технологія зимівлі рибопосадкового матеріалу цінних об’єктів аквакультури / Гринжевський М. В., Андрющенко А. І., Олексієнко О. О. — К. : Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, 1998. — 31 с.
 2. Лобченко В. Рыбоводство: Справочная книга рыбовода-фермера / Лобченко В. — Кишинев : Vitalis, 2004. — 104 с.
 3. Методические указания по организации зимовки сеголетков карпа в условиях центральной зоны РСФСР/ сост. Щербина М. А. — М. : Всесоюзный научно-исследовательский институт прудового рыбного хозяйства, 1976. — 67 с.
 4. Лянзберг О. В. Вплив термічного режиму на результативність зимівлі рибопосадкового матеріалу коропових риб в умовах півдня України / О. В. Лянзберг // Таврійський науковий вісник. — 2008. — Вип. 56. — С. 172—176.
 5. Морузи И. В. Продолжительное влияние низких температур во время зимовки на состояние сеголетков карпа / И. В. Морузи, Е. В. Пищенко // Рыбоводство и рыбное хозяйство. — 2007. — № 12. — С. 36—39.
 6. Таразевич Е. В. Сравнительная характеристика результатов зимовки годовиков двухпородных кросов карпа / Е. В. Таразевич // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 3. — С. 84—90.
 7. Желтов Ю. А. Влияние зимовки на физиологическое состояние организма карпа в зависимости от типа кормления / Ю. А. Желтов, Л. Д. Проценко // Рыбное хозяйство. — 1972. — Вып. 15. — С. 13—15.
 8. Демченко І. Ф. Інструкція з організації зимівлі риб / Демченко І. Ф., Харитонова Н. М., Довбенко Л. І. // Інтенсивне рибництво. — К. : Аграрна наука, 1995. — С. 178—185.
 9. Куровский Е. А. Повышение выхода рыбопосадочного материала из зимовки в условиях интенсивного карповодства УССР : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 097 «Зоология» / Е. А. Куровский. — Чернигов, 1969. — 23 с.
 10. Канаев А. И. Новая технология зимовки рыб / Канаев А. И. — М. : Колос, 1976. — 127 с.
 11. Алекин О. А. Основы гидрохимии / Алекин О. А. — Л. : Гидрометиоиздат, 1970. — 480 с.
 12. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству : [в 2-х т.]. Т. 1. — М. : Агропромиздат, 1986. — С. 201—222.
 13. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / сост. Лиманский В. В., Яржомбек А. А., Белина Е. Н. — М. : ВНИИПРХ, 1984. — 60 с.
 14. Шульман Г. Е. Физиолого-биохимические особенности годовых циклов рыб / Шульман Г. Е. — М. : Пищевая промышленность, 1972. — С. 323—368.
 15. Маслова Н. И. Биохимические признаки – индикаторы при оценке сезонной изменчивости обмена веществ у карпов / Н. И. Маслова // Сельскохозяйственное рыбоводство: возможности развития и научное обеспечение инновационных технологий : Междунар. науч.-практ. конф. : доклады. — М., 2012. — С. 92—106.