Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042
УДК 639:574.64:57.04

pdf35

Дослідження гострої токсичності нового добрива «Rost-концентрат» на гідробіонтів Сyprinus carpio L. і Daphnia magna Straus

Н. І. Цьонь, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
О. М. Ковальчук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
Н. Й. Тушницька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. Я. Думич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівський державний університет ім. І. Франка, м. Львів
Б. Г. Сярий, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
Р. І. Пірус, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Мета. Встановити та оцінити параметри гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для планктонних гіллястовусих ракоподібних Daphnia magna Straus та мальків коропа Сyprinus carpio L.

Методика. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» містить цінні для ставової екосистеми макроелементи (азот, фосфор, калій), а також мікроелементи в екологічно безпечній хелатній формі.

Визначали вітальну (LС0), абсолютно летальну (LС100) і медіанну (LС50) концентрації препарату на тест-організмах: ракоподібних Daphnia magna і мальках коропа Сyprinus carpio. Визначення гострої летальної токсичності препарату на дафнії D. magna проводили за стандартизованою методикою ДСТУ 4173:2003, що відповідає міжнародному стандарту ISO 6341:2012, MOD [7]. Температура води під час експерименту становила 20±0,5oC, тривалість — 96 год. Дафній не годували. Випробовували такі концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)»: 100; 75; 50; 25; 10; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 мл/дм3.

Проводили також визначення гострої летальної токсичності препарату для мальків коропа С. carpio середньою масою 6,78±0,63 г за стандартизованою методикою [8]. Для експерименту використовували ставову воду. В акваріуми об’ємом 40 дм3 було поміщено по 10 екз. риб. Досліджували такі концентрації препарату «ROST-концентрат (10+7+7)»: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 40 мг/дм3. Тривалість експозиції — 24 год. Температура води — 19±1oC. Медіанну летальну концентрацію LС50 препарату розраховували  згідно з методикою Г. Кербера.

Результати. У процесі дослідження встановили параметри інтегральної гострої токсичності препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» для типових організмів екосистеми рибницьких ставів.

За експозиції 96 год для молоді гіллястовусих ракоподібних D. Magna абсолютно летальна концентрація становить LC100 = 5,00 мл/дм3, медіанна летальна концентрація — LC50 = 0,15 мл/дм3, вітальна концентрація — LC0 = 0,01 мл/дм3. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для молоді гіллястовусих ракоподібних D. magna, за шкалою токсичності речовин [11], є слаботоксичним.

За експозиції 24 год для мальків коропа С. carpio летальна концентрація становить LC100 = 40,0 мл/дм3, медіанна концентрація — LC50=18,6 мл/дм3 (обчислена згідно з методом Г. Кербера), вітальна концентрація — LC0=7,0 мл/дм3. Препарат «ROST-концентрат (10+7+7)» для мальків коропа С. carpio масою 6,78±0,63 г, згідно зі шкалою токсичності речовин [11], є практично нетоксичним.

Наукова новизна. У статті вперше вивчено гостру токсичну дію органо-мінерального препарату «ROST-концентрат (10+7+7)» на планктонних гіллястовусих ракоподібних D. magna та мальків коропа С. carpio.

Практична значимість. Отримані результати досліджень виявляють дуже незначний рівень токсичності даного препарату для організмів екосистеми рибницьких ставів при його використанні.

Ключові слова: летальна, медіанна, вітальна концентрації, токсична дія, D. magna, С. carpio, органо-мінеральне добриво.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Агробізнес сьогодні. № 10 (281), травень 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2264-pryrodni-rezervy.html.
 2. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006 (Із змінами… від 16.10.2012) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3421-15.
 3. Лянзберг О. В. Використання нехарчової риби з метою одержання додаткової рибопродукції / О. В. Лянзберг // Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения : конф. : матер. — Херсон, 2008. — С. 88—91.
 4. Пономаренко Н. М. Відходи пивоварного виробництва у формуванні природної кормової бази аквакультури / Н. М. Пономаренко, В. І. Щербак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — 2010. — № 2 (43). — С. 405—408. — (Серія : Біологія. Спеціальний випуск : Гідробіологія).
 5. Григоренко Т. В. Досвід застосування пивної дробини для удобрення вирощувальних ставів / Т. В. Григоренко // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 24—37.
 6. Цьонь Н. І. Підвищення рибопродуктивності ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою / Н. І. Цьонь // Рибогосподарська наука України. — 2015. — № 1 (31). — С. 81—87.
 7. Визначення гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea). ДСТУ 4173:2003. (ISO 6341:2012, MOD) / А. М. Крайнюкова (розроб.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 18 с. — (Національний стандарт України).
 8. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах Poecilia reticulates Peters. КНД 211.1.4.057-97. — К., 1997. — 10 с.
 9. Костюкова Н. И. Статистические методы в медицине / Н. И. Костюкова, А. Е. Кудинов // Альманах современной науки и образования [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2011_4_24.pdf (17.09.2014).
 10. Коцюмбас І. Я. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / Коцюмбaс І. Я. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 360 с.
 11. Романенко В. Д. Основы гидроекологии : ученик / Романенко В. Д. — К. : Генеза, 2004. — 664 с.
 12. Коновець І. М. Біотестування токсичності поверхневих вод та донних відкладів за допомогою гіллястовусих ракоподібних Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg / І. М. Коновець, Л. С. Кіпніс // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. — К., 2006. — С. 361—385.