Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 52-63
DOI:https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.052 
УДК 639.215[(477)(262.05)]

pdf35

Динаміка та структура уловів оселедця чорноморсько-азовського (Alosa immaculata) в Дністровському лимані, 1994–2016 рр.

С. М. Снігірьов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

Мета. Оцінити сучасний стан оселедця чорноморсько-азовського в Дністровському лимані.

Методика. Відбір іхтіологічних проб здійснювали у Дністровському лимані, використовуючи стандартні методики. Для лову риби використовували промислові знаряддя — зяброві сітки з розміром вічка 30–32 мм. Оцінку запасів здійснювали за такими методичними вказівками: «Методика збору і обробки іхтіологічних и гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України» (К., 1998); «Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах» (М., 1990). Динаміка витрат води в р. Дністер наведена за спостереженнями на водомірних постах у м. Бендери і Тирасполь.

Результати. Наведено динаміку вилову, віковий та статевий склад, а також розмірно-масову характеристику оселедця чорноморсько-азовського Alosa immaculata Bennett, 1835 в уловах у Дністровському лимані протягом 1994–2016 рр. Показана залежність уловів від величини водності р. Дністер. Встановлено, що в сучасних уловах переважають 3- (40,5–59,2% загального вилову) та 4-річні (30,7–42,0%) особини. Внаслідок інтенсивності промислу старші вікові групи малочисленні. Запас оселедця, що зайшов в Дністровський лиман в 2016 р., оцінений у 221,0 т. Для підвищення величини запасу рекомендується збільшити період заборони на спеціалізований промисел оселедця в період нерестового ходу.

Наукова новизна. Представлено сучасний стан нерестової частини популяції оселедця чорноморсько-азовського у Дністровському лимані.

Практична значимість. В роботі наведено рекомендації щодо зміни термінів заборони на спеціалізований промисел оселедця у Дністровському лимані, з метою забезпечення проходу більшого числа особин до місць нересту.

Ключові слова: Дністер, Дністровський лиман, оселедець чорноморсько-азовський, динаміка вилову.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бушуев С. Г. Современные данные о состоянии нерестового стада дунайской сельди A. kessleri pontica (Eichwald, 1838) в 1994–95 годах / С. Г. Бушуев // Тр. ЮгНИРО. — Керчь : ЮгНИРО, 1996. — С. 254—258.
 2. Кукурадзе A. M. Особенности нерестового хода дунайской сельди Caspialosa caspia nordmanni (Antipa) в 1961 г. / A. M. Кукурадзе // Вопр. Ихтиологии. — 1964. — Т. 4, вып. 2 (31). — С. 387—389.
 3. Межжерин С. В. Морфологическая структура популяций сельди Alosa pontica s.l. (Clupeiformes, Alosiinae) Дуная и ее изменения за 50-летний период // С. В. Межжерин, Л. В. Федоренко. — Вестник зоологии. — 2007. — Т. 41, № 2. — С. 131—141.
 4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / ІРГ УААН. — К., 1998. — 47 с.
 5. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах / Науч.-произв. об-ние по рыбоводству, ВНИИ прудового рыб. хоз-ва. — М. : ВНИИПРХ, 1990. — 50 с.
 6. Мороз В. Н. Характеристика состояния нерестового стада дунайской сельди Alosa kessleri pontica Eichw. в 1963–67 гг. / В. Н. Мороз // Вопр. ихтиологии. — 1969. — Т. 9, вып. 4 (57). — С. 640—650.
 7. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки : отчет по НИР / ГП «ОдЦ ЮгНИРО». — Одесса, 2013. — 105 с.
 8. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки : отчет по НИР / ГП «ОдЦ ЮгНИРО». — Одесса, 2015. — 137 с.
 9. Павлов П. И. Биологическая и промысловая характеристика нерестового стада дунайской сельди / П. И. Павлов // Тр. Ин-та гидробиологии АН УССР. — 1953. — № 28. — С. 118—173.
 10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 375 с.
 11. Сердюк А. В. Дунайская сельдь (Alosa kessleri pontica Eichw.) / А. В. Сердюк // Сырьевые ресурсы Черного моря. — Керчь : АзЧерНИРО, 1979. — С. 215—223.
 12. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова Н. И. — М. : Изд-во АН СССР, 1959. — 164 с.
 13. Bertalanffy van L. A quantitative theory of organic growth / van L. Bertalanffy // Hum. Biol. — 1938. — Vol. 10. — P. 181—213.
 14. Beverton R. J. H. A review of methods for estimating mortality rates in fish populations, with special reference to sources of bias in catch sampling / R. J. H. Beverton, S. J. Holt // Rapp. P.-V. Reun. CPIEM. — 1956. — Vol. 140. — P. 67—83.
 15. Beverton R. J. H. Manual of methods for fish stock assessment. Part II. Tables of yield function / R. J. H. Beverton, S. J. Holt // FAO Fish. Biol. Tech. Pap. — 1966. — Vol. 38. — 67 p.
 16. Pauly D. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks / D. Pauly // J. Cons. Int. Explor. Mer. — 1980. — Vol. 39. — P. 175—192.
 17. Ricker W. E. Computation and interpretation of biological statistics of fish population / W. E. Ricker // Bull. Fish. Res. Bd. Can. — 1975. — Vol. 191. — 382 p.
 18. Оценка возможности регулируемого нерестилища на правом берегу Днестра [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.2.unece.org/ehlm/32931845/Feasability_Study_SpawningPlace_rus_print.pdf.