УДК 639.3

pdf35

ФОРМУВАННЯ ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ МАЛИХ РИБОВОДНИХ ВОДОЙМ В УМОВАХ ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК

Й. В. Гриб, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. В. Гринжевський, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Климнюк, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено розрахунки та технічні засоби у формуванні гідроекологічного режиму рибоводних водойм в умовах присадибних ділянок.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гриб И.В. Анализ заморных явлений в малых реках Западного Полесья Украины // Гидробиол. журн. — 1972. — Т. 11, № 2. — С. 42–48.
2. Гриб Й.В. Вплив господарської діяльності людини на гідрохімічний режим поверхневих вод Західного Полісся (Рукопис). — 1968. — 250 с.
3. Гриб И.В. Формирование биообрастаний на искусственных субстратах систем вторичной очистки сточных вод // Гидробиол. журн. — 2005. — Т. 41, № 3. — С. 15–29.
4. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія природних річкових та озерних систем: Навч. посібник. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — 360 с.
5. Шпет Г.Й., Фельдман М.Б. Кисневий режим ставів у зв’язку з інтенсифікацією ставкового коропового господарства // Наукові праці. Т. ХІІ. — УКДІРГ АСН УРСР. — К., 1960.
6. Streeter H., Wand E., Phelps E. Factors concerved in the phenomena of oxidation and reparation. Bull U.S. Publ. Helth. Serv., 146, 1925.