УДК 639.371.2:[597-111.11+575.17]

pdf35

СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ВЕСЛОНОСА (Polyodon spathula Walbaum)

О. М. Третяк,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. М. Глушко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Тарасюк,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Виконано порівняльний аналіз частот зустрічальності цитогенетичних аномалій (еритроцити і лейкоцити з мікроядрами, двоядерні лейкоцити, апоптози) в клітинах крові двох груп веслоноса (Polyodon spathula Walbaum) з дослідного господарства “Нивка” ІРГ НААН України. Більш стабільним хромосомний апарат виявився у групи веслоноса в осінній період. Обговорена можливість впливу пори року на частоти зустрічальності цитогенетичних аномалій у клітинах крові веслоноса.

ЛІТЕРАТУРА
1. Виноградов В.К., Ерохина Л.В., Мельченков Е.А. Биологические основы разведения и выращи- вания веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)). — М.: ФГНУ “Росинформагротех”, 2003. — 344 с.
2. Онученко О.В., Третяк О.М., Кулешов О.В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса
Polyodon spathula (Walbaum) — К.: Вища освіта, 2003. — 111 с.
3. Третяк О.М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 2. — С. 3–25.
4. Алтухов Ю.П Генетические процессы в популяциях. — М.: ИКЦ “ Академкнига”, 2003. — 431 с.
5. Ковальова О.А., Кобозєва Н.А., Тарасюк С.І., Грициняк І.І. Цитогенетичні аномалії у дволіток коропа різного генезису // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 28–31.
6. Грициняк І.І. Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів люб- лінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів: Автореф. дис. ... д. с.-г. н. — К., 2008. — 39 с.
7. Стойка Ю.О., Гаранько Н.М., Архипчук В.В. Розробка прижиттєвого мікроядерного тесту на рибах // Наукові записки. Серія: гідроекологія. — Тернопіль, 2001. — № 4. — С. 15–16.
8. Плохинский Н.А Руководство по биометрии для зоотехников. — М.: Колос, 1970. — 256 с.
9. Звіт про наукову діяльність Інституту рибного господарства УААН за 2009 рік. Завд. 03.01. “Розробити ефективні методи контролю за абіотичними та біотичними компонентами вод- них екосистем з метою комплексної оцінки екологічного стану рибних господарств і якості рибної продукції” (№ держреєстрації 0106U009040). — К.: ІРГ УААН, 2009. — 54 с.
10. Albertini К.J., Anderson D., Douglas G.К. // Mutation Res. — 2000. — 463. — P. 111–172.
11. Heddle J.A., Cimino M.C., Hayashi M. // Environmental Molecular Mutagenes. — 1991. — 18. — P. 277–291.
12. Есауленко А.В., Косякова Г.П. Цитогенетическое изучение кроветворных клеток рыб Каспийского бассейна // Материалы II конф. МОГиС “Актуальные проблемы генетики”. — М., 2003. — С. 341–342.