УДК 597–113:597.583.1(282.247.325.2)

pdf35

ЖИВЛЕННЯ ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS L.) КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД

О. В. Діденко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. Б. Гурбик,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Розглядається живлення окуня (Perca fluviatilis) Канівського водосховища у весняний період. Згідно з отриманими даними, його раціон включав 28 харчових компонентів. Осно- ву живлення окуня складали рибні об’єкти, серед яких домінував бичок-пісочник (Neogobius fluviatilis). Серед безхребетних, виявлених у шлунках цього виду, найбільш численними були п’явки. Не зважаючи на нерест більшості промислових видів, ікра в шлунках окуня була представлена в незначній кількості.

ЛІТЕРАТУРА
1. Дрозжина К.С. Питание окуня Ладожского озера // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. — Л., 1982. — Вып. 182. — С. 94–108.
2. Зайцева Г.Я. Живлення та кормові взаємовідношення риб у Кременчуцькому водоймищі // Біологія риб Кременчуцького водоймища. — К.: Наук. думка, 1970. — С. 257–316.
3. Захарченко І.Л., Беседінська Н.І. Особливості живлення окуня Дністровського водосховища // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 1(11). — С. 37–41.
4. Зубенко О.Б. До питання про живлення окуня Кременчуцького водоймища // Гідробіологічні дослідження водойм України. — К.: Наук. думка, 1976. — С. 158–159.
5. Ковалев П.М. Биологические особенности окуня и ерша озер Ильмень и Псковско-Чудского // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. — Л., 1985. — Вып. 236. — С. 117–127.
6. Луговая Т.В. К вопросу о питании сеголетков некоторых видов рыб в Каховском водохрани- лище // Рыбное хозяйство. — 1974. — № 19. — С. 89–96.
7. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дья- ченко та ін.; за ред. В.Д. Романенка. — НАН України. Ін-т гідробіології. — К.: ЛОГОС, 2006. — 408 с.
8. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
9. Пиху Э.Х. О питании и рыбохозяйственном значении щуки и окуня в Псковско-Чудском озе- ре. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук: 03.00.10 — Тарту, 1974. — 50 с.
10. Сальников Н.Е., Луговая Т.В., Богородицкая Н.А. Некоторые данные по биологии и про- мыслу окуня в Кременчугском водохранилище // Рыбное хозяйство. — 1969. — № 8. — С. 94–102.
11. Семенов Д.Ю. Роль чужеродных видов в питании хищных рыб Куйбышевского водохранилища // Поволжский экологический журнал. — 2009. — № 2. — С. 148–157.
12. Фортунатова К.Р., Попова О.А. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в дельте Волги. — М.: Наука, 1973. — 298 с.
13. Шерстюк В.В. Про споживання ікри та личинок рибами та безхребетними на нерестовищах Кременчуцького водоймища // Біологія риб Кременчуцького водоймища. — К.: Наук. думка, 1970. — С. 316–343.
14. Шибаев С.В. Питание леща, плотвы и окуня в Чебоксарском водохранилище // Сб. науч. тр.
ГосНИОРХ. — Л., 1985. — Вып. 240. — С. 44–52.
15. Bowen S.H. Quantitative description of the diet / Fisheries techniques. — B.R. Murphy, D.W. Willis, edi- tors. — Bethesda, Maryland: American Fisheries Society. — 2nd edition. — 1996. — P. 513–532.
16. Craig J.F. A study of the food and feeding of perch in Windermere // Freshwater Biology. — 1978. —
№ 8. — Р. 59–68.
17. Dörner H., Berg S., Jacobsen L., Hülsmann S., Brojerg M., Wagner A. The feeding behaviour of large perch Perca fluviatilis (L.) in relation to food availability: a comparative study // Hydrobiologia. — 2003. — № 506–509. — Р. 427–434.
18. Sutton T.M., Cyterski M.J., Ney J.J., Duval M.C. Determination of factors inf luencing stomach content retention by striped bass captured using gillnets // Journal of Fish Biology. — 2004. —
№ 64. — Р. 903–910.
19. Terlecki J. The diet of adult perch, Perca fluviatilis L., in the Vistula dam reservoir in Włocławek // Acta Ichthyologica et Piscatoria. — 1987. — Vol. XVII, Fasc. 1. — Р. 43–57.
20. Wziatek B., Poczyczynski P., Kozlowski J., Wojnar K. The feeding of sexually mature European perch (Perca fluviatilis L.) in Lake Kortowskie in the autumn-winter period // Archives of Polish Fisheries. — 2004. — Vol. 12, Fasc. 2. — Р. 197–201.