УДК 597.583.1:639.312

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ СУДАКА ЗВИЧАЙНОГО (STIZOSTEDION LUCIOPERCA LINNAEUS, 1758) КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Г. О. Котовська,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Розглянуто основні біологічні показники судака (Stizostedion lucioperca) Кременчуцького водосховища. Встановлено час настання кульмінації приростів довжини та іхтіомаси. З метою раціоналізації промислового навантаження і збереження іхтіомаси рекомендується перенести тиск промислу на час настання кульмінації приросту маси.

ЛІТЕРАТУРА
1. Вирбискас Ю. Биология и промысел судака в водоемах Литвы / Ю. Вирбискас, А. Гярулайтис, Д. Мисюнене, Д. Синявичене. — Вильнюс: Минтис, 1974. — 276 с.
2. Демченко М.Ф. Промыслово-биологическая характеристика современного состояния стада судака Кременчугского водохранилища / М.Ф. Демченко // Рыбное хозяйство. — 1982. —
№ 35. — С. 42–48.
3. Захарченко І.Л. Динаміка промислових уловів судака у Каховському водосховищі / І.Л. Захарчен- ко, І.Ю. Бузевич // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2000. — Вип. 58. — С. 80–84.
4. Кудерский Л.А. О внутривидовых пищевых взаимоотношениях у судака (Lucioperca lucioperca (L.) / Л.А. Кудерский // Вопросы ихтиологии. — Т. 1. — Вып. 3 (20). М., 1961. — С. 533–541.
5. Мельничук Г.Л. Пищевые потребности и баланс энергии молоди леща, плотвы, густеры, синца и судака Кременчугского водохранилища / Г.Л. Мельничук // Пищевые потребности и баланс энергии у рыб. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 50–119.
6. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.А. Дяченко та ін.]: за ред. В.Д. Романенка. — К.: Логос, 2006. — 408 с.
7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
8. Методические рекомендации по сбору и обработке ихтиологического материала / В.Г. Кос- тоусов, И.И. Оношко, Г.И. Полякова и др. — Институт рыбного хозяйства НАН Беларусии. — Минск, 2005. — 56 с.
9. Озинковская С.П. Современное состояние популяции судака Кременчугского водохранилища / С.П. Озинковская, В.Л. Зубенко, В.И. Полторацкая // Пресноводная аквакультура в условиях антропогенного преса. — К.: ИРХ УААН, 1994.
10. Попова Л.А. Роль хищных рыб в экосистемах / Л.А. Попова // Изменчивость рыб пресно- водных экосистем. — М.: Наука, 1979. — С. 13–47.
11. Сыроватский И.Д. О биологической роли и рыбохозяйственном значении судака в водохра- нилищах / И.Д. Сыроватский // Зоологический журнал. — Т. 32. — Вып. 3. — М., 1953. — С. 480–485.
12. Танасийчук В.С. Биологическая характеристика судака Кременчугского водохранилища и его промысловое использование / В.С. Танасийчук // Рыбное хозяйство. — 1998. — № 16. — С. 64–68.
13. Христенко Д.С. Аспекти обліку риби при веденні традиційного сіткового промислу на Кремен- чуцькому водосховищі / Д.С. Христенко // Питання біоіндикації та екології. — Запоріжжя, 2007. — Вип. 12, № 1. — С. 133–139.
14. Methods for fish biology / Ed. by C.B. Schreck, P.B. Moyle. — Bethesda, Maryland, USA, 1990. — 685, [2] p.