Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 70-75
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.070
УДК 639.3:577.1

pdf35

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ І РІСТ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO) ЗА РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІДІ ТА ЦИНКУ У ВОДІ

Н. Є. Янович,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів

У статті наведено дані стосовно вмісту аніонної форми жирних кислот, а також жирних кислот загальних ліпідів у скелетних м’язах коропів (Cyprinus carpio) за 1 ГДК та 2 ГДК міді та цинку у воді.

Ключові слова: жирні кислоти, мідь, цинк, скелетні м’язи, коропи (Cyprinus carpio).

ЛІТЕРАТУРА

1. Курант В.З. Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд) / В.З. Курант, В.О. Хоменчук, В.Я. Бияк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2011. – № 2 (47). – С. 263-269.
2. Трахтенберг И.М. Тяжелые металлы во внешней бреде. Соврем. гигиен. и токсикол. аспекты / И.М. Трахтенберг, В.С. Колесников, В.П. Луковенко. – Минск: Навука і тэхніка, 1994. – 285 с.
3. Грубінко В.В. Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти / В.В. Грубінко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2011. – № 2 (47). – С. 237-262.
4. Коваленко В.Ф. Особенности обменных процессов у рыб в условиях воздействия сублетальных концентраций меди и цинка / В.Ф. Коваленко // Гидробиол. журн. – 2004.– Т. 40, № 2. – С. 97-103.
5. Dhanapakiam P. Toxic effects of copper and zinc mixtures on some haematological and biochemical parameters in common carp, cyprinus carpio (linn) / P. Dhanapakiam, V.K. Ramasamy // J. Environ. Biol. – 2001. – V. 22. – P. 105-111.
6. Radi A.A.R. Effect of metal ions on the antioxidant enzyme activities, protein contents and lipid peroxidation of carp tissues / A.A.R. Radi, B. Matkovics // Comp. Biochem. Phys. – 1988. – V. 90, № 1. – P. 69-72. http://dx.doi.org/10.1016/0742-8413(88)90099-0 
7. Gregory E.M. Superoxide dismutases: properties, distribution, and functions. In: Hoekstra W.G., Suttie J.W., Ganther H.E., Mertz W. (eds.) / E.M. Gregory, I. Fridovich. – Trace Element Metabolism in Animals. University Park Press, Baltimore, 1974. – P. 486-488.
8. Жиры в питании сельскохозяйственных животных / Под ред. и с предисл. А. А. Алиева; [пер. с англ. Г. Н. Жидкоблиновой]. – М.: Агропромиздат, 1987. – 406 с.
9. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология / [А.П. Авцын, А.А. Жаворонкова, М.А. Риш, Л.С. Строчкова]. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.
10. Праис В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектрофотометрия / В. Праис. – М.: Мир, 1976. – 354 с.
11. Рівіс Й.Ф. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі [Методичний посібник] / Й.Ф. Рівіс, Р.С. Федорук. – Львів: "СПОЛОМ", 2010. – 110 с.