Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 89-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.089
УДК 639.3.032:639.371.52

pdf35

РИБОГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ КОРОПА НИВКІВСЬКОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛІНІЇ МАЛОЛУСКАТОГО ВНУТРІШНЬОПОРІДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ РАМЧАСТОЇ ПОРОДИ

М. І. Осіпенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Бех, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. О. Олексієнко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. В. Третякова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. М. Горбаченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Подані матеріали з рибогосподарської характеристики четвертого та п’ятого покоління малолускатого коропа нивківської заводської лінії та репродуктивні показники самок четвертого селекційного покоління

Ключові слова: короп, порода, внутрішньопорідний тип, заводська лінія, селекційно-племінна робота.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии / О.А. Алекин. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 412 с.
2. Бех В.В. Інструкція з промислового схрещування коропів української рамчастої та румунської рамчастої породи фресинет. / В.В. Бех, В.Г. Томиленко, А.П. Кучеренко. – К.: Інститут рибного господарства УААН, 1998. – 12 с.
3. Бех В.В. Малолускатий короп нового типу / Бех В.В. // Тваринництво України. – К., 2009. – № 1. – С. 7-10.
4. Малолускатий внутрішньопорідний тип української рамчастої породи / [В.В. Бех, І.І. Грициняк, О.О. Олексієнко, та ін.] // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву». – К., 2011. – Вип. 3. – С. 26.
5. Бех В.В. Створення та комплексна рибницько-біологічна оцінка малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа (? – ??? покоління селекції): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктор сільськогосподарських наук: спец. 06.02.03 "Рибництво" / В.В. Бех. – К., 2012. – 40 с.
6. Катасонов В.Я. Селекция и племенное дело в рыбоводстве / В.Я. Катасонов, Н.Б. Черфас. – М.: Агропромиздат, 1986. – 182 с.
7. Колесник Н.Н. Иммуно-генетические системы в селекции животных / Н.Н. Колесник, В.И. Сокол. – К.: «Урожай», 1972. – 120 с.
8. Інструкція з племінної роботи (для РМС) / О.О. Олексієнко, А.П. Кучеренко, В.Г. Томіленко, В.М. Павліщенко // Інтенсивне рибництво. – К.: Аграрна наука, 1995. – С. 34-41.
9. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. – М.: Агропромиздат, 1986. – Т. 1. – 260 с.; Т. 2. – 317 с.
10. Томиленко В.Г. Методические рекомендации по бонитировке производителей украинских пород карпа / В.Г. Томиленко. – Львов: Облполиграфиздат, 1977. – 46 с.
11. Томіленко В.Г. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України / В.Г. Томіленко, О.О. Олексієнко, А.П. Кучеренко // Інтенсивне рибництво. – К.: Аграрна наука, 1995. – С. 3-34.
12. Структуризація українських порід коропа / [В.Г. Томіленко, В.В. Бех, О.О. Олексієнко, В.М. Павліщенко] // Рибогосподарська наука України. – К.: ТОВ "ДІА", 2012. – № 2. – С. 83-87.
13. Шталь В. Популяционная генетика для животноводов-селекционеров / [В. Шталь, Д. Раш, Р. Шиллер, Я. Вахал]. – М.: Колос, 1973. – 440 с.