Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 32-44
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.032
УДК [504.453.056:656.71] (043.2)(477-25)

pdf35

ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ Р. НИВКА В РАЙОНІ АЕРОПОРТУ «КИЇВ»

І. М. Коновець, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Л. С. Кіпніс, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. Т. Гончарова, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
А. Б. Подругіна, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Ю. М. Ситник,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. t, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Наведено результати гідрохімічного аналізу та оцінки токсичності поверхневих вод і донних відкладів р.Нивка в районі аеропорту «Київ». Для поверхневих вод характерно перевищення гранично допустимих величин за показниками ХСК, БСК5, амоній, нітрити, а також виявлено високий ступінь забруднення поверхневих вод та донних відкладів нафтопродуктами та деякими важкими металами.

Ключові слова: забруднення, поверхневі води, донні відклади, токсичність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Охрана окружающей среды в гражданской авиации: [Учеб. для ВУЗов] / Л.А. Буриченко, В.Г. Ененков, И.М. Науменко, А.С. Протоерейский. – М.: Транспорт, 1993. – 288 с.
2. Бойко О.В. Малі річки Києва / О.В. Бойко, В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. – № 4 (201). – С. 4–10.
3. Вайтнер Е.В. Десорбция синтетических поверхностно-активных веществ из донных отложений как источник вторичного загрязнения водных объектов / Е.В. Вайтнер // Вестник УГТУ. УПИ. – 2003. – № 3. – С. 12-20.
4. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: Теорія, методи, практика використання / за ред. І.Т. Олексіва, Л.П. Брагінського. – Львів: Світ, 1995. – 440 с.
5. ISO 5667-6:1999. Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и водных потоков. – 1999.
6. ISO 5667-12:1995. Качество воды. Отбор проб. Часть 12. Руководство по отбору проб донных отложений. – 1995.
7. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та ін.]; / за ред. В.Д. Романенка. – НАН України. Ін-т гідробіології. – К.: Логос, 2006. – 408 с.
8. Методика получения водных вытяжек из донных отложений для их биотестирования / [Э.П. Щербань, О.М. Арсан, Т.Н. Шаповал и др.] // Гидробиологический журнал. – 1994. – № 4. – С. 100–111.
9. КНД 211.1.4.054 – 97. Методика визначення гострої токсичності води на ракоподібних Daphnia magna Straus. – К., 1997.
10. Fiskesjo G. Allium test for screening chemicals; evaluation of cytological parameters / G. Fiskesjo // Plants for Environmental Studies. – 1997. – Р. 308–333. http://dx.doi.org/10.1201/9781420048711.ch11
11. Перечень предельно-допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ воды рыбохозяйственных водоемов. – К.: Мединф, 1995. – 220 с.
12. Никаноров А.М. Гидрохимия: [Учеб. пособие] / А.М. Никаноров. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 540 с.
13. MacDonald D.D. Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems / D.D. MacDonald, C.G. Ingersoll, T.A. Berger // Archives of environmental contamination and toxicology, 2000. – V. 39. – P. 20–31. http://dx.doi.org/10.1007/s002440010075