pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 5-28
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.005
УДК: 556.55:639.2/3(282.247.323)

Особливості використання Київського водосховища як рибогосподарського водного об’єкта (огляд)

В. О. Литвиненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне екологічна інспекція, м. Київ
Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
Г. О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо особливостей використання Київського водосховища як рибогосподарського водного об’єкта. Розглянути основні абіотичні умови, що існують у ньому та формують специфіку його експлуатації рибним господарством України. Висвітлити історичний перебіг їх впливу на іхтіофауну Київського водосховища та загальні прогнози щодо його трансформацій у майбутньому.

Результати. Представлено огляд наукових публікацій, присвячених особливостям Київського водосховища як рибогосподарського водного об’єкта від моменту його створення до нашого часу. Зокрема, проаналізовано його: гідрологічний режим, колірність та хімічний склад води, кисневий режим, накопичення у ньому важких металів, формування донних відкладів та ландшафту. Окрім того, висвітлено його радіоекологічний стан, як загальний, так і за трьома найбільш значущими для рибного господарства напрямами, — у донних відкладах, макрофітах та іхтіофауні. Узагальнено літературні дані щодо специфіки вищезгаданих абіотичних чинників у даній водоймі, що й формують гідроекологічну особливість цього водосховища. Описано основні напрями їх впливу на іхтіофауну Київського водосховища, що визначають можливість її промислової експлуатації. Виокремлено частку антропогенного походження у складі вищезгаданих абіотичних чинників та наслідки її впливу. Показано перспективні шляхи подальшого розвитку Київського водосховища як рибогосподарського водного об’єкта стратегічного значення для України.

Практична значимість. Огляд може бути корисним для науковців, здобувачів, студентів, державних службовців та приватних підприємців які задіяні у процес дослідження чи використання водних живих ресурсів на водосховищах, насамперед — Київському.

Ключові слова: Київське водосховище, рибогосподарський водний об’єкт, гідрологічний режим, хімічний склад води, кисневий режим, важкі метали, донні відклади, формування ландшафту, радіоекологічний стан.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вуглинский В. С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. 223 с.
 2. Тімченко В. М., Линник П. М., Холодько О. П. Абіотичні компоненти екосистеми Київського водосховища. Київ : Логос, 2013. 60 с.
 3. Цееб Я. Я., Майстренко Ю. Г.. Киевское водохранилище: Гидрохимия, биология, продуктивность. Киев : Наукова думка, 1972.  460 с.
 4. Яцик А. В., Хорєва В. М. Водне господарство України. Київ : Ґенеза, 2000. 456 с.
 5. Стецюк З. О., Мельник А. П., Михайленко Н. Г. Екологічний стан Київського водосховища за гідрохімічними показниками після водопілля 2010 р. // Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 15—19.
 6. Скрипник А. В., Голячук О. С. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ //  Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 153—160.
 7. Попов В. П., Маринич А. М., Ланько А. И. Физико-географическое районирование Украинской ССР. Киев : КГУ, 1968.  683 с.
 8. Обухов Е. В., Корецкий Е. П. Исследование влияния водности года на интенсивность внешнего водообмена днепровских водохранилищ // Географический вестник. 2016. № 3(38). С. 62—71.
 9. Ободовський О. Г. Руслові процеси. Київ : КДУ ім. Т. Г. Шевченка, 1998. 132 с.
 10. Обухов Е. В. Внешний водообмен водохранилищ Днепровского каскада // Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 6-й Междун. экол. Форум : матер. Херсон : ХТПП, 2015. С. 140—146.
 11. Обухов Е. В. Сравнительные показатели внешнего водообмена на водохранилищах Днепровского каскада // Географический вестник. 2016. № 2(37). С. 61—69.
 12. Новиков Б. И., Гладкая Е. Г. Гидродинамическая эрозия островов в Киевском и Кременчугском водохранилищах // Метеорология и гидрология. 1982. № 4. С. 85—89.
 13. Михайленко Л. Е., Лапшин Ю. С., Ващенко В. Н. К вопросу о состоянии плотины Киевской ГЭС // Екологічні науки. 2013. № 2. С. 42—50.
 14. Маринич А. М., Пащенко В. М., Шищенко П. Г. Природа Украинской ССР Ландшафты и физико-географическое районирование. Киев: Наукова думка, 1985. 224 с.
 15. Линник П. М., Журавлева Л. А., Самойленко В. Н. Влияние режима эксплуатации на качество воды днепровских водохранилищ и устьевой области Днепра // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 1. C. 86—98.
 16. Китаев А. Б. Особенности оценки внешнего водообмена в водохранилищах // Современные проблемы водохранилищ и их водосборов. Т. 1. Пермь, 2013. С. 203—209.
 17. Караушев А. В. Внешний водообмен и формирование качества воды в озерах и водохранилищах // Труды ГГИ. 1978. Вып. 249. С. 48—63.
 18. Денисова А. И. Формирование гидрохимического режима водохранилищ и методы его прогноозирования. Киев : Наукова думка, 1979.  292 с.
 19. Вишневський В. І. Ріка Дніпро. Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. 384 с.
 20. Линник П. Н., Васильчук Т. А., Болелая Н. В. Гумусовые вещества в воде днепровских водохранилищ // Гидробиологический журнал. 1995. Т. 31, № 2.  С. 74—81.
 21. Нахшина Е. П. Микроэлементы в водохранилищах Днепра. Київ : Наукова думка, 1983. 160 с.
 22. Попов А. И. Гуминовые вещества: свойства, строение, образование.  Санкт-Петербург : СПбГУ, 2004. 248 с.
 23. Строганов Н. С., Бузинова Н. С. Гидрохимия. Москва : МГУ, 1969. 170 с.
 24. Осадчий В. І., Осадча Н. М., Мостова Н. М. Вплив урбанізованих територій на хімічний склад поверхневих вод басейну Дніпра // Наукові праці УкрНДГМІ. 2002. Вип. 250. C. 242—261.
 25. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 26. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 27. Грубінко В. В. Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища : автореф. дис. на здобуття ступеня докт. біол. наук. Київ, 1995. 44 с.
 28. Алимов А. Ф. Элементы теории функционирования водных екосистем. Санкт-Петербург : Наука, 2000. 147 с.
 29. Васильчук Г. А., Осипенко В. П., Eвтyx Т. В. Особенности миграции и распределения основных групп органических веществ в воде Киевского водохранилища в зависимости от кислородного режима // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 6. С. 105—115.
 30. Белова М. А. Скорость разложения макрофитов в природных условиях.  Ленинград, 1986. 10 с.
 31. Оксиюк О. П., Тимченко В. М., Якушин В. М., Кислородный баланс Киевского водохранилища в зимний период // Гидробиологический журнал. 2001. Т. 37, № 3. С. 10—22.
 32. Плазій Є. Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2001. Т. 2. С. 493—497.
 33. Холодько О. П. Донные отложения Киевского водохранилища. формирование, состояние и свойства // Гидробиологический журнал. 2014. Т. 50, № 6. С. 76—94.
 34. Холодько О. П. Динаміка автохтонної речовини у Київському водосховищі // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений : II Междунар. науч. конф., Херсон, 26-29 авг. 2008 г. : тезисы докл. Херсон, 2008. С. 488—492.
 35. Холодько О. П. Сучасні зміни комплексу донних відкладів Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2011. Т. 4(25). С. 99—105.
 36. Широков В. М. Влияние процесса абразии берегов на заиление крупных водохранилищ // Тр. совещ. по изучению берегов водохранилищ и вопросам дренажа в условиях Сибири. 1969.  Вып. 1. С. 267—282.
 37. Новиков Б. И. Донные отложения Днепровских водохранилищ. Київ : Наукова думка, 1985. 172 с.
 38. Мур Дж. В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния. Москва : Мир, 1987. 312 с.
 39. Комаровский Ф. Я., Полищук Л. Р. Ртуть и другие тяжелые металлы в водной среде: миграция, на­копление, токсичность для гидробионтов // Гидробиологический журнал. 1981. Т. 17, № 5. С. 123—135.
 40. Карпова Г. О., Мальцев В.І., Лопарев С. О. Природа Придніпровського Полісся.  Київ : Інститут екології НЕЦУ, 2006. 198 с.
 41. Драчев С. М. Химический состав донных отложений и затоплених почв // Труды Института биологии внутренних вод. 1971. Вып. 20(23). С. 3—7.
 42. Дрозд Н. И. Заиление водохранилищ // Каскад днепровских водохранилищ. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976.  С. 247—249.
 43. Денисова А. И., Нахшина Е. П., Новиков Б. Н. Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды. Киев : Наукова думка, 1987.  164 с.
 44. Гузієнко І. А. Осадча Н. М. Оцінка основних джерел надходження важких металів в донні відклади водосховищ // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2014. № 1. С. 484—489.
 45. Белоконь В. Н., Нахшина Е. П. Формы нахождения тяжелых металлов в донных отложениях водохранилищ Днепра. ІІІ. Кобальт, медь, цинк // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, Вып. 1. C. 99—106.
 46. Вишневський В. І., Шевчук С. А. Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях дніпровських водосховищ // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : ІІІ З’їзд Гідроекологічного товариства України, присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції : збірник матер. Київ, 2019. С. 242—244.
 47. Дідух Я. П. Зелена книга України. Київ : Альтернрес, 2009. 448 с.
 48. Зуб Л. Н., Томченко О. В. Оценка трансформации водно-болотных угодий с использованием космической информации дистанционного зондирования Земли (на примере Киевского водохранилища) // Гидробиологический журнал. 2015. Т. 51, № 6. С. 29—40.
 49. Иванова И. Ю., Паньков И. В., Широкая З. О. Высшая водная растительность Киевского и Ка­ховского водохранилищ после аварии на ЧАЭС // Гидробиологический журнал. 1997. Т. 33,  № 1. С. 97—112.
 50. Карпова Г. О., Мальцев В. І., Лопарев С. О. Природа Придніпровського Полісся.  Київ : Інститут екології НЕЦУ, 2006. 198 с.
 51. Клоков В. М., Карпова Г. А., Мальцев В. И. Особенности становления растительного покрова крупного равнинного водохранилища с большой долей мелководий (на примере Киевского водохранилища) // Влияние водохранилищ на водно-земельные ресурсы : Всес. научн. совещ. :  тезисы докл. Пермь, 1987. С. 98—100.
 52. Корелякова Н. Л. Растительный покров мелководной зоны Киевского водохранилища. Киев : Наукова думка, 1972. 162 с.
 53. Прокудин Ю. Н. Определитель высших растений Украины. Киев : Наукова думка, 1987. 548 с.
 54. Корелякова И. Л. Высшая водная растительность Днепра и днепровских водохранилищ // Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. 1989.  С. 5—48.
 55. Мальцев В. І., Зуб Л. М. Формування мілководних ландшафтів дніпровсвких водосховищ — результат динаміки їхнього заростання // Забезпечення сталого функціонування та дотримання природно-екологічної рівноваги дніпровських водосховищ : регіон. тренінг : матер.  Київ : Оріяни, 2004. С. 58—65.
 56. Мальцев В. И., Зуб Л. М., Карпова Г. А. Ландшафтно-ценотическая классификация мелководий днепровских водохранилищ // Гидроботаника 2005 : VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам : матер. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2006. С. 253—256.
 57. Мальцев В. И. Динамика зарастания Киевского, Каневского и Каховского водохранилищ полупогруженными макрофитами // Гидроботаника 2010 : I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9-13 окт. 2010 г.  : матер. Ярославль : Принт Хаус, 2010.  С. 205—207.
 58. Новиков Б. И., Тимченко В. М., Сипченко П. В. Седиментационные процессы в каскадах равнинных водохранилищ Украины // Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и водохранилищах. Ленинград : Наука, 1984. С. 18—26.
 59. Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжрічинський» (Чернігівська обл.) // Вісн. Запорізького держ. ун-ту. 2004. № 1. С. 190—195.
 60. Стародубцев В. М., Богданець В. А., Яценко С. В. Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах Дніпровського каскаду // Наукові доповіді НУБІП.  2010.  № 5.
 61. Стародубцев В. М., Урбан Б. В., Струк В. С., Кравчук О.О. Динаміка формування гідроморфних ландшафтів у Тетерівський затоці Київського водосховища // Наукові доповіді НУБІП. 2012. № 2.
 62. Стародубцев В. М., Богданец В. А. Динамика гидроморфных ландшафтов в верховьях Днепровских водохранилищ // Водные ресурсы. 2012. Т. 39, № 2. С. 165—168.
 63. Томченко О. В. Аналіз динаміки заростання макрофітами верхів’я Київського водосховища на основі ГІС/ДЗЗ-технологій // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 2013. Т. 26 (65), № 1. С. 156—164.
 64. Цапліна К. М. Продукційні характеристики вищих водяних рослин Київського водосховища на сучасному етапі функціонування його екосистеми // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. 2010. № 2. С. 524—527.
 65. Цаплина Е. Н., Холодько О. П., Линчук М. И. Зарастание устьевых участков рек, впадающих в Киевское водохранилище // Гидробиологический журнал. 2014. Т. 50, № 4. С. 19—33.
 66. Цуканова Г. О. Созологічна характеристика рослинного світу островів Дніпра та прилеглої частини заплави в межах м. Києва // Український ботанічний журнал. 2003. Т. 60, № 4. С. 397—403.
 67. Торшин С. П., Удельнова Т. М., Ягодин Б. А. Микроэлементы, экология и здоровье человека // Успехи современной биологии. 1990. Т. 109, вып. 2. С. 279—292.
 68. Кузьменко М. І., Романенко В. Д., Деревець В. В. Вплив радіонуклідного забруднення на гідробіонтів зони відчуження. Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. 318 с.
 69. Войцехович О. В. Радиогеоэкология водных объектов зоны влияния аварии на ЧАЭС. Киев : Чернобыльинтеринформ, 1997.  308 с.
 70. Волкова E. H., Беляев В. В., Гончаренко Н. И. Формирование дозовых нагрузок на рыб Киевского водохранилища // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 6. С. 75—82.
 71. Клоков В. М., Смирнова Н. Н., Козина С. Я. Фитоценозы высших водных растений Киевского водохранилища в условиях интенсивного загрязнения радиону­клидами // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 2. С. 46—53.
 72. Клоков В. М., Широкая З. О., Паньков И. В. Накопление радионуклидов высшими водными растениями и структура их зарослей в Припятском отроге Киевского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 5. С. 61—72.
 73. Линник П. Н., Набиванец Б. Й. Формы миграции металлов в пресных. Ленинград : Гидрометиздат, 1986. 263 с.
 74. Кошелев Б. В., Решетников Ю. С. Изменчивость рыб пресноводных экосистем. Москва : Наука, 1979.  218 с.
 75. Новиков Б. И. Аккумуляция радиоактивных церия и цезия в верхней части Киевского водохранилища (1986–1990 гг.) // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. 1996. Вип. 4. С. 22—25.
 76. Широка З. О., Кленус В. Г., Гудков Д. І. Деякі аспекти радіонуклідного забруднення 90Sr і 137Cs водних рослин верхньої частини правобережжя Київського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 25—31.
 77. Широка З. О., Кленус В. Г., Гудков Д. І. Содержание радионуклидов 90Sr И 137Cs в высших водных растениях Киевского водохранилища // Гидробиологический журнал. 2009. Т. 45, № 6. С. 82—91.
 78. Паньков И. В., Волкова Е. Н., Широкая З. О. Радиоэкологические исследования в зоне литорали Киевского водохранилища до и после аварии на Чернобыльской АЭС // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29, № 3. С. 100—109.
 79. Паньков И. В., Волкова Е. Н., Широкая З. О. Радиоэкологические исследования фитоценозов Киевского водохранилища // Гидробиологический журнал 1997. Т. 33, № 2. С. 76—88.
 80. Широка З. О. Накопичення радіонуклідів вищими водними рослинами дніпровських водоймищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук.  Київ, 1995. 25 с.
 81. Прокудин Ю. Н. Определитель высших растений Украины. Киев : Наукова, думка, 1987. 548 с.
 82. Барановський Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища. Днепр : ДНУ, 2000. 172 с.