pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 5-28
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.005
УДК: 556.55:639.2/3(282.247.323)

Commercial exploitation of Kуiv reservoir as a fishery water body (a review)

V. Lytvynenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , State Environmental Inspectorate of Ukraine, Kуiv
D. Khrystenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
G. Kotovska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
N. Kolesnik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv
M. Simon, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze an array of special scientific literature and summarize the obtained information on the commercial exploitation of the Kуiv reservoir as a fishery water body. To review main abiotic conditions of the reservoir, which exist and form the specificity of its commercial use by the fishery industry of Ukraine. To highlight the historical course of their impact on the fish fauna of the Kyiv Reservoir and general forecasts for its future transformations.

Findings. An overview of scientific publications devoted to the specifics of commercial exploitation of the Kуiv reservoir as a fishery water body from the moment of its creation to the present day were presented. In particular, following was analyzed: hydrological regime, color and chemical composition of water, oxygen regime, accumulation of heavy metals, formation of bottom sediments and landscape. In addition, the radioecological situation in the reservoir was anazyed, both general and in three most significant areas for fisheries — in bottom sediments, macrophytes, and fish fauna. The literature data on the specificity of the above-mentioned abiotic factors in this reservoir, which form the hydro-ecological feature of this reservoir, were generalized. The main directions of their influence on the ichthyofauna of the Kуiv reservoir, which affect the possibility of its commercial exploitation, were described. The share of anthropogenic origin in the composition of the above-mentioned abiotic factors and the consequences of its impact were highlighted. The perspective ways of further development of the Kiev reservoir as a fishery water body of strategic importance for Ukraine were shown.

Practical Value. The review may be useful for scientists, PhD students, students, government authorities, and private entrepreneurs involved in research process or exploatation of aquatic living resources in internal water bodies, primarily in the Kуiv reservoir.

Keywords: Kуiv reservoir, fishery water body, hydrological regime, water chemical composition, water oxygen regime, heavy metals, bottom sediments, landscape formation, radioecological situation.

REFERENCE

 1. Vuglinskiy, V. S. (1991). Vodnye resursy i vodnyy balans krupnykh vodokhranilishch SSSR. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 2. Timchenko, V. M., Lynnyk, P. M., & Kholodko, O. P. (2013). Abiotychni komponenty ekosystemy Kyivskoho vodoskhovyshcha. Kyiv: Lohos.
 3. Tseeb, Ya. Ya., & Maystrenko, Yu. G. (1972). Kievskoe vodokhranilishche: Gidrokhimiya, biologiya, produktivnost'. Kiev: Naukova dumka. 
 4. Yatsyk, A. V., Khorieva, V. M. (2000). Vodne hospodarstvo Ukrainy. Kyiv : Geneza.
 5. Stetsiuk, Z. O., Melnyk, A. P., & Mykhailenko, N. H. (2011). Ekolohichnyi stan Kyivskoho vodoskhovyshcha za hidrokhimichnymy pokaznykamy pislia vodopillia 2010 r. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 15-19.
 6. Skrypnyk, A. V., & Holiachuk, O. S. (2014). Ratsionalne pryrodokorystuvannia ta kaskad Dniprovskykh vodoskhovyshch.  Problemy ekonomiky, 4, 153-160.
 7. Popov, V. P., Marinich, A. M., & Lan'ko A. I. (1968).  Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR. Kiev: KGU.
 8. Obukhov, E. V., & Koretskiy, E. P. (2016). Issledovanie vliyaniya vodnosti goda na intensivnost' vneshnego vodoobmena dneprovskikh vodokhranilishch. Geograficheskiy vestnik, 3(38), 62-71. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2016-2-61-69 
 9. Obodovskyi, O. H. (1998). Ruslovi protsesy. Kyiv: KDU im. T. H. Shevchenka.
 10. Obukhov, E. V. (2015). Vneshniy vodoobmen vodokhranilishch Dneprovskogo kaskada. Chistyy gorod. Chistaya reka. Chistaya planeta: 6 Mezhdunar. forum: mater. Kherson: KhTPP, 140-146.
 11. Obukhov, E. V. (2016). Sravnitel'nye pokazateli vneshnego vodoobmena na vodokhranilishchakh Dneprovskogo kaskada. Geograficheskiy vestnik, 2(37), 61-69.
 12. Novikov, B. I., & Gladkaya, E. G. (1982). Gidrodinamicheskaya eroziya ostrovov v Kievskom i Kremenchugskom vodokhranilishchakh. Meteorologiya i gidrologiya, 4, 85-89.
 13. Mikhaylenko, L. E., Lapshin, Yu. S., & Vashchenko, V. N. (2013). K voprosu o sostoyanii plotiny Kievskoy GES. Ekologіchnі nauki, 2, 42-50.
 14. Marynych, A. M., Pashchenko, V. M., & Shyshchenko, P. H. (1985). Pryroda Ukraynskoi SSR Landshaftы y fyzyko-heohrafycheskoe raionyrovanye. Kiev: Naukova dumka.
 15. Linnik, P. M., Zhuravleva, L. A., & Samoylenko, V. N. (1993). Vliyanie rezhima ekspluatatsii na kachestvo vody dneprovskikh vodokhranilishch i ust'evoy oblasti Dnepra. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 29, 86-98.
 16. Kitaev, A. B. (2013). Osobennosti otsenki vneshnego vodoobmena v vodokhranilishchakh. Sovremennye problemy vodokhranilishch i ikh vodosborov, 1, 203-209.
 17. Karaushev, A. V. (1978). Vneshniy vodoobmen i formirovanie kachestva vody v ozerakh i vodokhranilishchakh. Trudy GGI, 249, 48-63.
 18. Denisova, A. I. (1979). Formirovanie gidrokhimicheskogo rezhima vodokhranilishch i metody ego prognoozirovaniya. Kiev: Naukova dumka.
 19. Vyshnevskyi, V. I. (2011). Rika Dnipro. Kyiv: Interpres LTD.
 20. Linnik, P. N., Vasil'chuk, T. A., & Bolelaya, N. V. (1995). Gumusovye veshchestva v vode dneprovskikh vodokhranilishch. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 31,  74-81.
 21. Nakhshina, E. P. (1983). Mikroelementy v vodokhranilishchakh Dnepra. Kyiv: Naukova dumka.
 22. Popov, A. I. (2004). Guminovye veshchestva: svoystva, stroenie, obrazovanie.  Sankt-Peterburg: SPbGU.
 23. Stroganov, N. S., & Buzinova, N. S. (1969). Gidrokhimiya. Moskva: MGU.
 24. Osadchyi, V. I., Osadcha, N. M., & Mostova, N. M. (2002). Vplyv urbanizovanykh terytorii na khimichnyi sklad poverkhnevykh vod baseinu Dnipra. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 250, 242-261.
 25. Alekin, O. A. (1973). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 26. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). SOU-05.01.-37-385:2006. Standart minahropolityky Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
 27. Hrubinko, V. V. (1995). Adaptyvni reaktsii ryb do diyi amiaku vodnogo seredovyshcha. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv.
 28. Alimov, A. F. (2000). Elementy teorii funktsionirovaniya vodnykh ekosistem. Sankt-Peterburg: Nauka.
 29. Vasil'chuk, G. A., Osipenko, V. P., & Evtyx, T. V. (2010). Osobennosti migratsii i raspredeleniya osnovnykh grupp organicheskikh veshchestv v vode Kievskogo vodokhranilishcha v zavisimosti ot kislorodnogo rezhima. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 46, 105-115. https://doi.org/10.4013/csu.2010.46.1.11  
 30. Belova, M. A. (1986). Skorost' razlozheniya makrofitov v prirodnykh usloviyakh.  Leningrad: Nauka.
 31. Oksiyuk, O. P., Timchenko, V. M., & Yakushin, V. M.  (2001). Kislorodnyy balans Kievskogo vodokhranilishcha v zimniy period. Gidrobiologicheskiy zhurnal 37, 10-22. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v37.i2.20 
 32. Plaziу, Ye. D. (2001). Vplyv donnykh vidkladiv na kysnevyi rezhym vodoskhovyshcha v zymovyi period. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 2, 493-497.
 33. Kholod'ko, O. P. (2014). Donnye otlozheniya Kievskogo vodokhranilishcha. formirovanie, sostoyanie i svoystva. Gidrobiologicheskyi zhurnal, 6, 76-94.
 34. Kholodko, O. P. (2008). Dynamika avtokhtonnoi rechovyny u Kyivskomu vodoskhovyshchi. Sovremennye problemy hydrobyolohii. Perspektyvy, puti i metody reshenyi: II Mezhdunar. nauch. konf., Kherson, 26-29 avh.: tezisy dokl. Kherson, 2008.  488-492. https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.1984.tb01095.x 
 35. Kholodko, O. P. (2011). Suchasni zminy kompleksu donnykh vidkladiv Kyivskoho vodoskhovyshcha. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 4(25). 99-105. https://doi.org/10.35515/zfa/asj.25/2011.09 
 36. Shirokov, V. M. (1969). Vliyanie protsessa abrazii beregov na zailenie krupnykh vodokhranilishch. Tr. soveshch. po izucheniyu beregov vodokhranilishch i voprosam drenazha v usloviyakh Sibiri, 1, 267-282.
 37. Novikov, B. I. (1985). Donnye otlozheniya Dneprovskikh vodokhranilishch. Kyiv: Naukova dumka.
 38. Mur, Dzh. V., & Ramamurti, S. (1987). Tyazhelye metally v prirodnykh vodakh. Kontrol' i otsenka vliyaniya. Moskva: Mir.
 39. Komarovskiy, F. Ya., & Polishchuk, L. R. (1981). Rtut' i drugie tyazhelye metally v vodnoy srede: migratsiya, nakoplenie, toksichnost' dlya gidrobiontov. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 17, 123-135.
 40. Karpova, H. O., Maltsev, V. I., & Loparev, S. O. (2006). Pryroda Prydniprovskoho Polissia.  Kyiv: Instytut ekolohii NETsU.
 41. Drachev, S. M. (1971). Khimicheskiy sostav donnykh otlozheniy i zatoplenikh pochv. Trudy Instituta biologii vnutrennikh vod, 20(23), 3-7.
 42. Drozd, N. I. (1976). Zailenie vodokhranilishch. Kaskad dneprovskikh vodokhranilishch. Leningrad: Gidrometeoizdat, 247-249.
 43. Denisova, A. I., Nakhshina, E. P., & Novikov B. N. (1987). Donnye otlozheniya vodokhranilishch i ikh vliyanie na kachestvo vody. Kiev: Naukova dumka.
 44. Huziienko, I. A., & Osadcha, N. M. (2014). Otsinka osnovnykh dzherel nadkhodzhennia vazhkykh metaliv v donni vidklady vodoskhovyshch. Heopolytyka y эkoheodynamyka rehyonov, 1. 484-489.
 45. Belokon', V. N., & Nakhshina, E. P. (1993). Formy nakhozhdeniya tyazhelykh metallov v donnykh otlozheniyakh vodokhranilishch Dnepra. ІІІ. Kobal't, med', tsink. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 29, 99-106.
 46. Vyshnevskyi, V. I., & Shevchuk, S. A. (2019). Vykorystannia danykh dystantsiinoho zonduvannia Zemli u doslidzhenniakh dniprovskykh vodoskhovyshch. Perspektyvy hidroekolohichnykh doslidzhen v konteksti problem dovkillia ta sotsialnykh vyklykiv: III z’izd Hidroekolohichnoho tovarystva Ukrainy, prysviachenyi 110-richchiu zasnuvannia Dniprovskoi biolohichnoi stantsii: zbirnyk materialiv. Kyiv, 242-244.
 47. Didukh, Ya. P. (2009). Zelena knyha Ukrainy. Kyiv: Alternre.
 48. Zub, L. N., & Tomchenko, O. V. (2015). Otsenka transformatsii vodno-bolotnykh ugodiy s ispol'zovaniem kosmicheskoy informatsii distantsionnogo zondirovaniya Zemli (na primere Kievskogo vodokhranilishcha). Gidrobiologicheskiy zhurnal, 51, 29-40.
 49. Ivanova, I. Yu., Pan'kov, I. V., & Shirokaya, Z. O. (1997). Vysshaya vodnaya rastitel'nost' Kievskogo i Kakhovskogo vodokhranilishch posle avarii na ChAES. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 33, 97-112. https://doi.org/10.1023/A:1005729112038 
 50. Karpova, H. O., Maltsev, V. I., & Loparev, S. O. (2006). Pryroda Prydniprovskoho Polissia.  Kyiv: Instytut ekolohii NETsU.
 51. Klokov, V. M., Karpova, G. A., & Mal'tsev, V. I. (1987). Osobennosti stanovleniya rastitel'nogo pokrova krupnogo ravninnogo vodokhranilishcha s bol'shoy doley melkovodiy (na primere Kievskogo vodokhranilishcha). Vliyanie vodokhranilishch na vodno-zemel'nye resursy: Vses. nauchn. soveshch.:  tezisy dokl. Perm', 98-100.
 52. Korelyakova, N. L. (1972). Rastitel'nyy pokrov melkovodnoy zony Kievskogo vodokhranilishcha. Kiev: Naukova dumka.
 53. Prokudin, Yu. N. (1987). Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy. Kiev: Naukova dumka.
 54. Korelyakova, I. L. (1989). Vysshaya vodnaya rastitel'nost' Dnepra i dneprovskikh vodokhranilishch. Rastitel'nost' i bakterial'noe naselenie Dnepra i ego vodokhranilishch, 5-48.
 55. Maltsev, V. I., & Zub, L. M. (2004). Formuvannia milkovodnykh landshaftiv dniprovsvkykh vodoskhovyshch — rezultat dynamiky yikhnoho zarostannia. Zabezpechennia staloho funktsionuvannia ta dotrymannia pryrodno-ekolohichnoi rivnovahy dniprovskykh vodoskhovyshch: materialy do rehionalnoho treninhu.  Kyiv: Oriiany, 58-65.
 56. Mal'tsev, V. I., Zub, L. M., & Karpova, G. A. (2006). Landshaftno-tsenoticheskaya klassifikatsiya melkovodiy dneprovskikh vodokhranilishch. Gidrobotanika 2005: VI Vseros. shk.-konf. po vodnym makrofitam: materialy.  Rybinsk: Rybinskiy Dom pechati, 253-256.
 57. Mal'tsev, V. I. (2010). Dinamika zarastaniya Kievskogo, Kanevskogo i Kakhovskogo vodokhranilishch polupogruzhennymi makrofitami. Gidrobotanika 2010: I (VII) Mezhdunar. konf. po vodnym makrofitam, Borok, 9-13 okt.: materialy. Yaroslavl': Print Khaus, 205-207. https://doi.org/10.1002/nadc.19650131021 
 58. Novikov, B. I., Timchenko, V. M., & Sipchenko, P. V. (1984). Sedimentatsionnye protsessy v kaskadakh ravninnykh vodokhranilishch Ukrainy. Vzaimodeystvie mezhdu vodoy i sedimentami v ozerakh i vodokhranilishchakh.  Leningrad: Nauka. 18-26.
 59. Priadko, O. I. (2004). Tsenotychne ta florystychne riznomanittia RLP «Mizhrichynskyi» (Chernihivsvka obl.). Visnyk Zaporizvkoho derzh. un-tu., 1, 190-195.
 60. Starodubtsev, V. M., Bohdanets, V. A., & Yatsenko, S. V. (2010). Formuvannia deltovykh landshaftiv u verkhnikh vodoskhovyshchakh Dniprovskoho kaskadu. Naukovi dopovidi NUBIP, 5.
 61. Starodubtsev, V. M., Urban, B. V., Struk, V. S., & Kravchuk, O. O. (2012). Dynamika formuvannia hidromorfnykh landshaftiv u Teterivskyi zatotsi Kyivskoho vodoskhovyshcha. Naukovi dopovidi NUBIP, 2. https://doi.org/10.1134/S0097807812010137 
 62. Starodubtsev, V. M., & Bogdanets, V. A. (2012). Dinamika gidromorfnykh landshaftov v verkhov'yakh Dneprovskikh vodokhranilishch. Vodnye resursy, 39, 165-168.
 63. Tomchenko, O. V. (2013). Analiz dynamiky zarostannia makrofitamy verkhivia Kyivskoho vodoskhovyshcha na osnovi HIS/DZZ-tekhnolohii. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. Y. Vernadskoho, 26(65), 156-164.
 64. Tsaplina, K. M. (2010). Produktsiini kharakterystyky vyshchykh vodianykh roslyn Kyivskoho vodoskhovyshcha na suchasnomu etapi funktsionuvannia yoho ekosystemy. Naukovi zapysky Ternopilskoho pedahohichnoho universytetutu, 2, 524-527.
 65. Tsaplina, E. N., Kholod"ko, O. P., & Linchuk, M. I. (2014). Zarastanie ust'evykh uchastkov rek, vpadayushchikh v Kievskoe vodokhranilishche. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 4, 19-33.
 66. Tsukanova, H. O. (2003). Sozolohichna kharakterystyka roslynnoho svitu ostroviv Dnipra ta prylehloi chastyny zaplavy v mezhakh m. Kyieva. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal, 60, 397-403. https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2003.07.002 
 67. Torshin, S. P., Udel'nova, T. M., & Yagodin, B. A. (1990). Mikroelementy, ekologiya i zdorov'e cheloveka. Uspekhi sovremennoy biologii, 109, 279-292.
 68. Kuzmenko, M. I., Romanenko, V. D., & Derevets, V. V. (2001). Vplyv radionuklidnoho zabrudnennia na hidrobionty zony vidchuzhennia. Kyiv: Chornobylinterinform.
 69. Voytsekhovich, O. V. (1997).  Radiogeoekologiya vodnykh ob"ektov zony vliyaniya avarii na ChAES. Kiev: Chernobyl'interinform.
 70. Volkova, E. H., Belyaev, V. V., & Goncharenko, N. I. (2010). Formirovanie dozovykh nagruzok na ryb Kievskogo vodokhranilishcha. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 46, 75-82.
 71. Klokov, V. M., Smirnova, N. N., & Kozina, S. Ya. (1993). Fitotsenozy vysshikh vodnykh rasteniy Kievskogo vodokhranilishcha v usloviyakh intensivnogo zagryazneniya radionuklidami. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 29, 46-53. https://doi.org/10.1002/ajp.1350290107 
 72. Klokov, V. M., Shirokaya, Z. O., & Pan'kov, I. V. (1993). Nakoplenie radionuklidov vysshimi vodnymi rasteniyami i struktura ikh zarosley v Pripyatskom otroge Kievskogo vodokhranilishcha. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 29, 61-72.
 73. Linnik, P. N., & Nabivanets, B. Y. (1986). Formy migratsii metallov v presnykh. Leningrad: Gidrometizdat.
 74. Koshelev, B. V., & Reshetnikov, Yu. S. (1979). Izmenchivost' ryb presnovodnykh ekosistem. Moskva: Nauka.
 75. Novikov, B. I. (1996). Akkumulyatsiya radioaktivnykh tseriya i tseziya v verkhney chasti Kievskogo vodokhranilishcha (1986–1990 gg.). Problemy chornobil's'koi zony vіdchuzhennya, 4, 22-25.
 76. Shyroka, Z. O., Klenus, V. H., & Hudkov, D. I. (2009). Deiaki aspekty radionuklidnoho zabrudnennia 90Sr i 137Cs vodnykh roslyn verkhnoi chastyny pravoberezhzhia Kyivskoho vodoskhovyshcha. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 25-31.
 77. Shiroka, Z. O., Klenus, V. G., & Gudkov, D. І. (2009). Soderzhanie radionuklidov 90Sr i 137Cs v vysshikh vodnykh rasteniyakh Kievskogo vodokhranilishcha.  Gidrobiologicheskiy zhurnal, 45, 82-91.
 78. Pan'kov, I. V., Volkova, E. N., & Shirokaya, Z. O. (1997). Radioekologicheskie issledovaniya fitotsenozov Kievskogo vodokhranilishcha. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 33, 76-88.
 79. Pan'kov, I. V., Volkova, E. N., & Shirokaya Z. O. (1993). Radioekologicheskie issledovaniya v zone litorali Kievskogo vodokhranilishcha do i posle avarii na Chernobyl'skoy AES. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 29, 100-109.
 80. Shyroka, Z. O. (1995). Nakopychennia radionuklidiv vyshchymy vodnymy roslynamy dniprovskykh vodoimyshch. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.
 81. Prokudin, Yu. N. (1987). Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy. Kiev: Naukova dumka.
 82. Baranovs'kiy, B. A. (2000). Rastitel'nost' ruslovogo ravninnogo vodokhranilishcha. Dnepr: DNU.