pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 40-55
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.040
УДК 639.3.032:639.371.1

Дослідження та розробка методів отримання міжродових гібридів лососевих (Salmonidae (Jarocki or Schinz, 1822)) риб з метою досягнення ефекту гетерозису та підвищення їх рибопродуктивності

А. І. Мрук,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Кучерук, anna‐ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. Л. Галоян,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ 

Мета. Дослідити можливість отримання високопродуктивних міжродових гібридів лососевих риб між райдужною фореллю та американською палією; струмковою фореллю і американською палією; райдужною фореллю та струмковою фореллю, а також розробка методичних підходів та визначення оптимальних варіантів гібридних схрещень.

Методика. Роботи виконувалися згідно з комплексною технологією відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України. Дослідження проводили в індустріальному господарстві «Ішхан».

Результати. З метою отримання міжродових гібридів були використані 6 варіантів гібридних схрещень з плідниками 3 видів лососевих риб, які належали до 3 родин (Salmo, Oncorhynhus, Salvelinus). У дослідженні були використанні 4-річні самиці райдужної форелі, середня маса тіла яких становила 3296,8г, за довжини за Смітом 62,6 см, з середньою робочою плодючістю 7420 ікринок; самці райдужної форелі — 3-річного віку, з середньою масою тіла 1613г та його середньою довжиною 49,8см; самиці струмкової форелі — 3-річного віку, середньою масою тіла 453,8г та середньою робочою плодючістю 1540 ікринок; та самці масою 458,7г; плідники американської палії: маса 3-річних самиць становила 809,7 г, за довжини 38,9 см та робочої плодючості 1732 ікр., а середня маса 4-річних самців складала 1212,8г, за середньої довжини тіла 46,0 см.

Було використано 12 варіантів запліднення: 6 варіантів за природної температури води в господарстві та 6 варіантів за дії температурного шоку.

У природних умовах створення міжродових гібридів практично неможливе, за виключенням варіантів між струмковою фореллю та американською палією, що пояснюється подібністю їх біології. Однак ефективність даного схрещення є низькою та для виробників економічно недоцільною. За проведення температурного шоку під час запліднення найбільш ефективними виявились гібриди, де особинами жіночої статі були самиці райдужної форелі, а чоловічої ― самці американської палії та самці струмкової форелі. Середня наважка цьоголіток міжродових гібридів становила, у залежності від виду риб, від 8 до 54г. Найвищі результати було отримано за створення гібридів, де були використані плідники:

♂американської палії × ♀райдужної форелі;

♂струмкової форелі × ♀райдужної форелі.

У даних варіантах схрещення виживання цьоголіток за термін вирощування становило 94,8 та 92,8% відповідно. Зокрема, вищеозначені гібриди за період вирощування не зазнали інфекційних захворювань.

Наукова новизна. Отримані нові дані щодо розробки методів отримання життєстійкого потомства новостворених гібридів та визначено оптимальні варіанти схрещення між  самицями та самцями вказаних видів лососевих.

Практична значимість.Реалізація результатів здійснюється шляхом їх використання за штучного вирощування лососевих риб у спеціалізованих господарствах, що дозволить отримувати якісну продукцію та  зниження її собівартості.

Ключові слова:райдужна форель, струмкова форель, американська палія, інкубація, вільні ембріони, личинки, мальки, цьоголітки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 268 с.
 2. Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат М. О. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины. Львов, 1987. 17 с.
 3. Кирпичников В. С. Генетика и селекция рыб. 2-е изд., пер. и доп. Ленинград : Наука, 1987. 520 с.
 4. Комплексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарств України / Мрук А. І. та ін. Київ : ІРГ НААН, 2015. 27 с.
 5. Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних умовах господарства «Ішхан» / Мрук А. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 31—38.
 6. Мрук А. I. Рибницько-бiологiчна характеристика райдужноï форелi селекцiйного поколiння F2, вирощуваноï у ВАТ «Закарпатський рибокомбiнат» // Рибогосподарська наука Украïни. 2008. № 2. С. 56—60.
 7. Молекулярно-генетический анализ гетерогенности пород радужной форели / Сексте Э. А. и др. // Докл. РАСХН. 2008. № 1. С. 43—46.
 8. Оцінка ефективності реалізації складових етапів кріоконсервації сперми струмкової форелі (Salmo trutta morpha fario Linne) / Філіппов В. Ю. та ін. // Рибогосподарська наука Украïни 2015. № 1. С. 88—95.
 9. Результаты гибридизации радужной форели (Parasalmo mykiss) и черноморской кумжи (Salmo trutta labrax) с применением термошока: андрогенез, гиногенез, особи с признаками рода Oncorhynchus / Артамонова В. С. и др. // Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем : Междунар. научн. конф., 5-8 июня 2007 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 2007. С. 32—33.
 10. Филиппов В. Ю., Мрук А. И., Бучацкий Л. П. Воспроизводство радужной форели Oncorhynchus mykiss с использованием криоконсервированных половых продуктов // Рибогосподарська наука Украпни. 2009. № 4. С. 82—84.
 11. Effect of induced triploidy on fin regeneration of juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss / Alonso M. et al. // J. Exp. Zool. 2000. Vol. 287. P. 493—502.
 12. Distinct temporal patterns of Transaldolase 1 gene expression in future migratory and sedentary brown trout (Salmo trutta) / Amstutz U. et al. // Aquaculture. 2006. Vol. 260. P. 326—336.
 13. Chourrout D. Techniques of chromosome manipulation in rainbow trout: a new evaluation with karyology // Theor. Appl. Genet. 1986. Vol. 72. P. 627—632.
 14. Benfey T. J. Triploid Atlantic salmon: current status and future prospects // ICES CM. 2009/Q:11. 10 p.
 15. Welfare Considerations of Triploid Fish / Fraser T. W. K. et al. // Reviews in Fisheries Science. 2012. Vol. 20. P. 192—211.
 16. Frost W. E., Brown M. E. The trout. London : Collins, 1967. 286 p.
 17. Quillet E., Chevassus B., Devaux A. Timing and duration of hatching in gynogenetic, triploid tetraploid and hybrid progenies in rainbow trout // Genet. Sel. Evol. 1988. Vol. 20. P. 199—210.
 18. Giuffra E., Guyomard R., Forneris G. Phylogenetic relationships and introgression patterns between incipient parapatric species of Italian brown trout (Salmo trutta L. complex) // Mol. Ecol. 1996. Vol. 5. P. 207—220.