pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 29-39
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.029
УДК 639.371.2:639.3.03

Досвід отримання зрілої ікри сибірського осетра (Acipenser baerii (Brandt, 1869)) у нетрадиційні рибницькі строки

С. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості отримання овульованої ікри сибірського осетра в заводських умовах у нетрадиційний (зимовий) період та визначити основні рибницькі показники використаних в експериментах плідників.

Методика. Матеріалом для досліджень були самки сибірського осетра у віці 10+ масою тіла 6,20-8,24 кг, вирощені в умовах плавучих садків у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України. Експерименти виконували за регульованого режиму температури води у третій декаді січня з використанням натуральних гонадотропних препаратів для стимулювання дозрівання статевих продуктів риб. У процесі підготовки плідників до проведення рибницьких робіт застосовували установки рециркуляційного водопостачання. Визначення рибницьких показників та дослідження фізико-хімічних чинників водного середовища здійснювали за загальноприйнятими методиками. Результати експериментів оцінювали статистично за допомогою стандартних програм.

Результати. За температури води 14–15оС, в залежності від дозувань гонадотропної речовини (2,5–4,5 мг/кг маси риб) зареєстровано різну ефективність дозрівання гонад в експериментальних групах плідників. Після застосування дозувань гонадотропного препарату 3,5 та 4,5 мг/кг дозріло понад 85% самок. У варіанті з мінімальною дозою гонадотропної речовини 2,5 мг/кг позитивно відреагувало на гормональну стимуляцію 57% самок. Середня маса статевих продуктів, отриманих в окремих групах плідників, становила 819,5–1079,0 г. Середні показники робочої плодючості та відносної робочої плодючості у дослідних групах самок сибірського осетра змінювались відповідно в межах 47,95–52,64 тис. ікринок та 6,93–7,17 тис. ікринок/кг маси риб. Тривалість дозрівання риб після другого (вирішального) введення гормонального препарату до моменту виникнення процесу овуляції яйцеклітин переважно змінювалась у межах 15-20 годин.

Наукова новизна. Досліджено особливості отримання зрілих статевих продуктів від самок сибірського осетра із застосуванням нових для аквакультури України методів заводського відтворення осетрових риб у нетрадиційний зимовий період.

Практична значимість. Результати досліджень можуть використовуватись  для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники сибірського осетра, індустріальне рибництво, нетрадиційні технології, ікра, овуляція, рибницькі показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
 2. Кончиц В. В. Первоочередные задачи развития осетроводства в Республике Беларусь // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 68—72.
 3. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні /
  Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 4. Начало официального производства пищевой икры осетрових рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах / Подушка С. Б. и др. // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2005. № 9.
  С. 5—11.
 5. Икорное направление товарного осетроводства / Лунеев Д. Е. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : ІV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2006. С. 88—90.
 6. Подушка С. Б., Армянинов И. В. Опыт формирования и эксплуатации икорно-товарного стада стерляди в Кармановском рыбхозе // Осетровое хазяйство. 2008. № 1. С. 2—5.
 7. Выращивание сибирского осетра при астатичном температурном режиме в бассейнах / Власов В. А. и др. // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК». Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2007. С. 133—140.
 8. Подушка С. Б., Чебанов М. С. Икорно-товарное осетроводство в Китае // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2007. № 13. С. 5—15.
 9. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
 10. Пашко М. М., Третяк О. М. Економічна ефективність штучного отримання  овульованої ікри стерляді Аcipenser ruthenus (Linnaeus) з комбінованим використанням індустріальних технологій // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 68—78.
 11. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
 12. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб / Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири : Всеросс. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тез. докл. Тюмень. 1996. С. 17—18.
 13. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград. : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 14. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ – 05,01.37-385 : 2006. Офіц. вид. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 7 с.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос. 1970. 256 с.