pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 72-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.072
УДК 556.114:574.5:[597.551.4:639.3.043.2]

Вплив залишків кормів на формування якості водного середовища в оборотних системах вирощування кларієвого сома африканського (Clarias gariepinus (Burchell, 1822))

Ю. Г. Крот, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Д. В. Медовник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Ю. М. Красюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Д. О. Кудрявцева, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Вивчити особливості взаємодії між водним середовищем та залишками екструдованих кормів в оборотних системах вирощування кларієвого сома африканського (Clarias gariepinus), зміну концентрації сполук неорганічного азоту та фосфору фосфатів.

Методика. Об’єктом досліджень є якість водного середовища при моделюванні кормового навантаження згідно з нормативами годівлі різних вікових груп Cl. gariepinus. Якість води в експериментальних ємностях визначалась загальноприйнятими в гідрохімічних дослідженнях аналітичними методами.

Результати. Встановлено, що надходження до водного середовища неспожитих залишків екструдованих кормів спричиняє погіршення його якості за рахунок зростання концентрації сполук неорганічного азоту та фосфору фосфатів, що може негативно впливати на життєдіяльність Cl. gariepinus. За умов достатнього вмісту розчиненого кисню в середовищі активуються процеси нітрифікації. Перевантаження середовища органічною речовиною сприяє перебігу бактеріальних процесів трансформації сполук азоту і фосфору, які характеризуються переважанням амоніфікації та пригніченням окиснювальних процесів.

Наукова новизна. Досліджено вплив кормового навантаження на якість водного середовища в оборотних системах для вирощування Cl. gariepinus.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для оптимізації методів вирощування Cl. gariepinus в оборотних системах з регульованими параметрами за високої щільності посадки.

Ключові слова: кларієвий сом африканський, якість водного середовища, кормове навантаження, сполуки неорганічного азоту, вміст фосфору фосфатів, регульовані системи замкненого водопостачання.

ЛІТЕРАТУРА

 1. The impact of elevated water ammonia concentration on physiology, growth and feed intake of African catfish (Clarias gariepinus) / Schram E. et al. // Aquaculture. 2010. Vol. 306. P. 108—115.
 2. Fish welfare in aquaponic systems: its relation to water quality with an emphasis on feed and faeces – A Review / Yildiz Y. H. et al. // Water. 2017. Vol. 9 (1). P. 13.
 3. Bovendeur J., Eding E. H., Henken A. M. Design and performance of a water recirculation system for high-density culture of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822) // Aquaculture. 1987. Vol. 63. P. 329—353.
 4. Assessing the effects of a chronic stressor, stocking density, on welfare indicators of juvenile African catfish, Clarias gariepinus Burchell / Van de Nieuwegiessen P. G. et al. // Applied Animal Behaviour Science. 2008. Vol. 115. P. 233—243.
 5. Effects of age and stocking density on the welfare of African catfish, Clarias gariepinus Burchell / Van de Nieuwegiessen P. G. et al. // Aquaculture. 2009. Vol. 288 (1). P. 69—75.
 6. Defences against ammonia toxicity in tropical air-breathing fishes exposed to high concentrations of environmental ammonia: a review / Ip Y. K. et al. // The Journal of Comparative Physiology B. 2004. Vol. 174 (7). P. 565—575.
 7. African Sharptooth Catfish Clarias gariepinus Does Not Detoxify Ammonia to Urea or Amino Acids but Actively Excretes Ammonia during Exposure to Environmental Ammonia / Ip Y. K. et al. // Physiological and Biochemical Zoology. 2004. Vol. 77 (2). P. 242—254.
 8. Кононцев С. В. Біотехнологія очищення води при вирощуванні кларієвого сома в УЗВ. // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. 2016. № 3 (20). С. 57—64.
 9. Chandroo K. P., Duncan I. J. H., Moccia R. D. Can Fish Suffer? Perspectives on Sentience, Pain, Fear and Stress // Applied Animal Behaviour Science. 2004. Vol. 86. P. 225—250.
 10. Braithwaite V. A., Boulcott P. Can fish suffer? // Fish Welfare. Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2008. P. 78—92.
 11. Baßmann B., Brenner M., Palm H. W. StressandwelfareofAfricanCatfish (Clariasgariepinus Burchell, 1822) inacoupledaquaponicsystem // Water. 2017. Vol. 9. P. 504.
 12. Власов В. А. Результаты выращивания африканского сома при различных условиях кормления и содержания // Известия ТСХА. 2009. Вып. 3. С. 136—146.
 13. Артеменков Д. В. Выращивание клариевого сома (Clarias gariepinus) в УЗВ на комбикормах с добавками пробиотика «Субтилис» : дисс. … кандидата с.-х. наук : 06.04.01. Москва : РГАУ, 2013. 139 с.
 14. Романова Е. М., Любомирова В. Н., Мухитова М. Э. Биологический контроль фертильности самок клариевого сома в бассейновой аквакультуре // Вестник Ульяновской ГСА. 2016. № 3 (35). С. 78—84.
 15. Bregnballe J. А Guide to Recirculation Aquaculture. An introduction to the new environmentally ftiendly and highly productive closed fish farming systems. Rome : FAO and EUROFISH, 2015.
 16. Лурье Ю. Ю. Унифицированные методы анализа вод. Москва : Химия, 1973. 376 с.
 17. Лурье Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. Москва : Химия, 1984. 448 с.
 18. Власов В. А. Какие комбикорма лучше усваивает клариевый сом // Комбикорма. 2012. № 5. С. 67—69.
 19. Fish feed for aquaculture. Highest quality by Aller Aqua. URL: https://www.aller-aqua.com/ (дата звернення : 22.09.2020).
 20. Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации / Склярова М. К. и др. Москва : Стройиздат, 1977. 299 с.
 21. Кузнецов С. И., Оpлов А. И., Назин Т. Н. Микpобиологические пpоцессы кpуговоpота углеpода и азота в озеpах. Москва : Наука, 1985. 216 с.
 22. Яковлев С. В., Карюхина Т. А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. Москва : Стройиздат, 1980. 199 с.
 23. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. Москва : Мир, 1982. 470 с.
 24. Романенко В. И., Кузнецов С. И. Экология микроорганизмов пресных водоемов. Ленинград : Наука, 1974. 193 с.
 25. Stenstron M. K. Effects of oxygen transport limitation on nitrification in the activated sluge process // Research Journal of the Water Pollution Control Federation. 1991. Vol. 63 (3). P. 244—248.
 26. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1980. 293 с.