УДК 597–11:639.3

pdf35

КОНЦЕНТРАЦІЯ БІЛКА ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДВОЛІТОК КОРОПІВ НЕСВИЦЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО ТИПУ

І. А. Особа,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Наведено дані про концентрацію білка та співвідношення окремих білкових фракцій у си- роватці крові дволіток лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального та любін- ського внутрішньопородного типів. Показано рівень альбуміно-глобулінового коефіцієнта в досліджуваних груп риб.

ЛІТЕРАТУРА
1. Сич Г.О. Вплив імуномоделюючого препарату “ІЗАТІЗОН” на стан ліпопероксидації, антиок- сидантного захисту та білкового обміну в однорічок коропових риб / Г.О. Сич, Т.О. Сокирко, Л.П. Бучацький, Н.М. Матвієнко // Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З. Гжицького. — Львів, 2007. — Т. 9, № 2(33). — Ч. 2. — С. 90–95.
2. Грициняк І.І. Вміст білків у скелетних м’язах цьоголіток коропів у кінці літнього і зимового періодів / І.І. Грициняк, Л.П. Головач // Наук.-техн. бюл. Ін-т біол. тварин та ДНДКІ ветпреп. та корм. добавок. — Львів, 2006. — Вип. 7, № 3–4. — С. 26–28.
3. Пилипець А. Біохімічний склад, синтетичні й енергетичні процеси у скелетних м’язах коропа різного віку наприкінці літнього і зимового періоду: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / А. Пи- липець. — Львів, 2003. — 16 с.
4. Мауер Г. Диск-электрофорез. Теория и практика электрофореза в полиакриламидном геле. — М.: Мир, 1971. — 248 с.
5. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / І.І. Грициняк. — К.: Рибка моя, 2007. — 306 с.
6. Желтов Ю.А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяй- ствах / Ю.А. Желтов. — К.: ИНКОС, 2006. — 282 с.
7. Березов Т.Т. Биологическая химия / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. — М.: Медицина, 1998. — 704 с.
8. Маляревская А.Я. Обмен веществ у рыб в условиях антропогенного эвтрофирования водоё- мов / А.Я. Маляревская. — К.: Наукова думка, 1979. — 256 с.
9. Томіленко В.Г. Рибогосподарська оцінка коропів любінського внутрішньопородного типу української лускатої та рамчастої порід на першому та другому році життя / В.Г. Томіленко, Я.В. Тучапський, Б.Г. Сярий, О.М. Ковальчук, І.І. Грициняк // Рибне господарство. — К., 1999. — Вип. 49–50. — С. 125–129.