pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.005
УДК 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus  carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства

П. О. Корженевська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
С. О. Мушит, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Мета. Дослідити сезонну динаміку морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого, що вирощувався в умовах Таромського рибного господарства Дніпропетровської області.

Методика. Морфо-фізіологічні дослідження цьоголіток та однорічок коропа лускатого виконані за загальноприйнятими методиками.Морфо-фізіологічні показники у цьоголіток коропа визначали у кінці вегетаційного періоду; у однорічок — при розвантаженні зимувального ставу.

Результати. Представлено дані морфологічних показників, індексів органів, коефіцієнтів вгодованості та гематологічних показників крові цьоголіток та однорічок коропа лускатого, що вирощувались у Таромському рибному господарстві. Стан крові однорічок коропа характеризується високою кількістю еритроцитів, підвищеним кольоровим показником, високою швидкістю осідання еритроцитів, зниженням вмісту лімфоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів в лейкоцитарній формулі та збільшенням моноцитів. Зміни параметрів гематологічного профілю молоді коропа лускатого свідчить про наявність певних зсувів у показниках крові після зимового утримання. Найменші показники індексів усіх органів відзначені у риб, виловлених навесні, що є наслідком виснаження організму після зимівлі. Зменшення коефіцієнтів вгодованості за Фультоном та Кларк пояснюються впливом стресу на фізіологічний стан організму риби після зимового періоду. Досліджені морфо-фізіологічні показники коропа лускатого свідчать про достатній ступінь підготовки рибопосадкового матеріалу до зимівлі, що забезпечило високий відсоток його виживання.

Наукова новизна. Визначені індекси внутрішніх органів та гематологічний профіль цьоголіток та однорічок коропа лускатого, що вирощувався в зоні рибництва Північного Степу за екстенсивною технологією. Досліджені морфо-фізіологічні показники залежать від сезонних чинників та характеризують фізіологічний стан молоді коропа.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для додаткової оцінки якості та загального стану рибопосадкового матеріалу коропа.

Ключові слова: молодь, короп лускатий, зимівля, рибне господарство, індекси внутрішніх органів, гематологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Валова В. Н. Реакция периферической крови и пищеварительной системы сеголеток амурского осетра на условия  зимовки в садках тепловодного хозяйства // Известия ТИНРО. 2013. Т. 173. С. 259—268.
 2. Воліченко Ю. М., Пентилюк С. І., Шерман І. М. Сезонні зміни морфофізіологічного стану коропових риб, вирощених за пасовищної технології в умовах півдня України // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1. С. 84—91. https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084 
 3. Головина H. A. Морфофункциональная характеристика крови рыб – объектов аквакультуры : автореф. дис. на соискание наук. степени докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология». Москва : ВНИИПРХ, 1996. 53 с. 
 4. Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. Патология крови рыб. Киев : ИНКОС, 2006. 206 с.
 5. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1999. 50 с.
 6. Лазаренко П. В. Особливості гематологічних показників лускатого коропа при садковому вирощуванні // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2009. № 11(3). С. 119—122.
 7. Лянзберг О. В., Шерман І. М. Динаміка гематологічних показників коропових риб протягом зимового утримання // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 104—107.
 8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
 9. Методика морфо-физиологических и биохимических исследований рыб. Москва : ВНИРО, 1972. 118 с.
 10. Мурадова Л. В., Сиротина М. В. Мониторинг состояния популяции карася серебряного (Carassius gibelio) озера Каменик Костромской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Вып. 2. С. 150—154.
 11. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 375 с.
 12. Причепа М. В. Вплив екологічних чинників водного середовища  на морфофізіологічні показники судака та окуня // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4. С. 75—85.
 13. Рокицкий П. Ф. Основы вариационной статистики для биологов. Минск, 1961. 217 с.
 14. Рыжков Л. П., Кучко Т. Ю. Селезенка — морфофизиологический индикатор качества состояния популяции рыб // Экологическая физиология водных организмов. 1992. С. 11—17.
 15. Фізіологія риб  / Дехтярьов П. А. та ін. Київ : Вища школа, 2001. 128 с.
 16. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б. Вплив антропогенних факторів на гематологічні показники риб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2015. Вип. 3/4. С. 722—726.
 17. Шатуновский М. И. Методика морфо-физиологических исследований рыб. Москва : Агропромиздат, 1972. 90 с.
 18. Шварц С. С. Метод морфо-физиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных животных // Зоологический журнал. 1958. № 2. С. 161—173.