pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 89-100
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.089
УДК [639.3.043.13:636.087.73]:[597-1.05:612]

Вплив розторопші плямистої (Silybum  marianum) на стан Т- і В-клітинного імунітету та природну резистентність дволіток коропа

М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. І. Віщур, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут біології тварин НААН, м. Львів
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив введення до складу основного раціону дволіток коропа різної кількості насіння розторопші плямистої (Silybum marianum) на стан Т- і В-клітинного імунітету та показники природної резистентності їхнього організму.

Методика. Експериментальна частина роботи виконана на базі ДП «ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України». Дослідження проведено на трьох групах дволіток любінського лускатого коропа, яких вирощували в умовах ставів-аналогів упродовж 60 днів вегетаційного періоду. Матеріалом для досліджень слугувала кров риб, яку відбирали у кінці експерименту. У стабілізованій гепарином крові визначали кількість Т- і В-лімфоцитів та їхню функціональну активність методом розеткоутворення. Показники фагоцитозу гранулоцитів крові оцінювали за фагоцитарною активністю (ФА), фагоцитарним числом (ФЧ) та фагоцитарним індексом (ФІ). Лізоцимну активність сироватки крові (ЛАСК) визначали за реакцією на мікробну тест-культуру Micrococcus lysodeikticus фотонефелометричним методом. При визначенні бактерицидної активності сироватки крові в якості тест-мікроба використовували Aeromonas hydrophila.

Результати. В результаті додавання до раціону дволіток коропа насіння розторопші плямистої у кількості 5% встановлено зменшення кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) та імуносупресивний вплив на їхню функціональну активність за рахунок перерозподілу рецепторного апарату імунокомпетентних клітин. Зокрема, зафіксовано збільшення кількості неактивних у функціональному сенсі Т-лімфоцитів крові і зменшення частки клітин з середньою і високою щільністю рецепторів. Водночас, за умов застосування даної рослинної добавки у кількості 1% у крові коропів виявлено тенденцію до збільшення кількості вказаних популяцій Т-лімфоцитів крові і підвищення їх функціональної активності. При цьому у коропів обох дослідних груп, відносно контрольної, зросла кількість високоавідних В-лімфоцитів крові (р < 0,05). Ці дані свідчать про дозозалежний вплив насіння розторопші плямистої на стан Т- і В-клітинної ланок специфічного захисту організму коропів.

Констатовано стимулювальний вплив досліджуваної добавки на активність клітинної і гуморальної ланок природної резистентності організму дволіток коропа, про що свідчать вірогідно вища бактерицидна, лізоцимна та фагоцитарна активність у крові коропів дослідних груп щодо контрольної. Водночас, цей вплив був виражений більшою мірою у коропів, яким до складу основного раціону вводили розторопшу плямисту у кількості 1%.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив розторопші плямистої на активність Т- і В-клітинної ланок імунітету та показники неспецифічної резистентності організму дволіток коропа.

Практична значимість. Введення розторопші плямистої до складу кормів в процесі товарного вирощування коропа дозволить підвищити природну резистентність їхнього організму.

Ключові слова: дволітки коропа, розторопша плямиста, Т- і В-лімфоцити, лізоцимна, бактерицидна та фагоцитарна активності, резистентність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Секретарюк К. В., Стрижак О. І., Лобойко Ю. В. Вплив основних гідрохімічних показників на організм вирощуваних риб // Сільський господар. 2003. № 9–10. С. 29—30.
 2. Zelikoff J. T. Biomarkers of immunotoxicity in fish and other non-mammalian sentinel species: predictive value for mammals // Toxicology. 1998. Vol. 1. P. 63—71. https://doi.org/10.1016/S0300-483X(98)00064-X 
 3. Bubanovic I. V. Crossroads of extrathymic lymphocytes maturation pathways // Med. Hypotheses. 2003. Vol. 2. P. 235—239. https://doi.org/10.1016/S0306-9877(03)00151-8
 4. Echinoderm immunity and evolution of the complement system / Gross P. S. et al. Developmental & Comparative Immunology. 1999. Vol. 23. P. 429—442. https://doi.org/10.1016/S0145-305X(99)00022-1
 5. Иванов А. А. Физиология рыб. Москва : Мир, 2003. 280 с.
 6. Ecotoxicology and innante immunity in fish / Bols N. C. et al. // Developmental & Comparative Immunology. 2001. Vol. 25. P. 853—873. https://doi.org/10.1016/S0145-305X(01)00040-4 
 7. Кондратьева И. А., Киташова А. А., Ланге М. А. Современные представления об иммунной системе рыб. Организация иммунной системы рыб // Вестн. Моск. ун-та. 2001. № 4. С. 11—23. (Серия : Биология).
 8. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Крепова Л. В. и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111—114.
 9. Никиткина А. К., Гущина В. А., Агапкина Н. Д. Расторопша пятнистая. Пенза : Пензенская гос. с-х. акад., 2003.
 10. Münter K., Mayer D., Faulstich H. Characterization of a transporting system in rat hepatocytes. Studies with competitive and non-competitive inhibitors of phalloidin transport // Biochimіca & Biophysia Acta. 1986. Vol. 860 (1). P. 91—98. https://doi.org/10.1016/0005-2736(86)90502-X 
 11. Особливості хімічного складу розторопші плямистої / Колесник М. Д. та ін. // Вісник Полтавської державної академії. 2007. № 1. С. 93—95.
 12. Pradhan S. C., Girish C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine // Indian J. Med. Res. 2006. Vol. 124 (5). P. 491—504.
 13. Sonnenbichler J., Zetl I. (1986). Biochemical effects of the flavonolignane silibinin on RNA, protein and DNA synthesis in rat livers // Prog. Clin. Biol. Res. 1986. Vol. 213. P. 319—331.
 14. Дослідження впливу нових лікарських препаратів на функціональний стан шлунково-кишкового тракту / Геруш О. В. та ін. // Клінічна фармація. 2017. № 1. С. 45—49.
 15. Yagi K. Active oxygens, lipid peroxides, and antioxidants. Tokyo : Japan Scientific Societies Press ; New York : CRC Press, 1993. P. 289—298.
 16. A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems / Alicia E. et al. // Aquaculture. 2005. Vol. 246. P. 37—61. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2005.01.002 
 17. European Commission. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. URL: : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2010:276:0033: 0079:en:PDF (accessed 01.08.2019).
 18. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация форменных элементов крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленость, 1983. 184 с.
 19. Ecotoxicology and innante immunity in fish / Bols N. C. at al. // Develompental and Comparative Immunol. 2001. Vol. 25. P. 853—873. https://doi.org/10.1016/S0145-305X(01)00040-4 
 20. Микряков В. Р. Закономерности формирования приобретенного иммунитета у рыб Рыбинск : ИБВВ РАН, 1991. 153 с.
 21. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной оброботки даннях. Москва : Финансы и статистикка, 1983. 471 с.
 22. Immunotoxicology of amphibians / Fournier M. et al. // Applied Herpetology. 2005. Vol. 2. P. 297—309. https://doi.org/10.1163/1570754054507451 
 23. Blood parameters of carp (Cyprinus carpio L.) kept in heated water culture at different feeding regimes / Serpunin G. G. et al. // Acta scientiarum Polonorum. 2002. Vol. 1(2). P. 121—128.
 24. Дранник Г. П. Клиническая иммунология и алергология. Одесса : Астропринт, 1999. 604 с.
 25. Secomber C. J. The nonspecific immune system: cellular defences // The fish immune system : Fish physiology series. 1996. Vol. 15. P. 63—103. https://doi.org/10.1016/S1546-5098(08)60272-1 
 26. Biochemistry and molecular biology of fishes : Metabolic biochemistry. Vol. 4 / eds. Hochachka P. W., Mommsen T. P. Amsterdam : Elsevier Science, 1995.
 27. Маслянко Р. П. Основи імунології. Львів : Вертикаль, 1999. 472 с.