pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 142-158
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.142
UDC 595.36:591.16(28)

Перебіг гаметогенезу у вузькопалих річкових раків (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) в умовах водойм Придніпров’я

І. І. Боровик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ННК «Акваріум» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Детальне вивчення етапів репродуктивного розвитку (стадії оогенезу та сперматогенезу) річкових раків на прикладі довгопалого рака Аstacus leptodactylus Eschscholtz, 1823, у водоймах Придніпров’я.

Методика.Дослідження проводили у період 2022—2023 рр. Матеріалом слугували особини річкових раків виду А. leptodactylus. Виконували морфометричний аналіз, після чого раків фіксували у розчині спирту (70% спирту та 2% гліцерину) для виготовлення гістологічних зрізів. Виготовляли гістологічні препарати гонад особин у відповідності до загальноприйнятих гістологічних методів досліджень. Аналіз зрізів проводили за допомогою мікроскопа і цифрової камери. Опис препаратів робили з використанням атласів з гістології десятиногих раків.

Результати. Встановлено, що гонади характеризувалися асинхронним розвитком та перебували на стадіях C, D, E, F, при цьому значна кількість ооцитів знаходилась у фазі розвитку C. Діаметр ооцитів у фазі D переважно сягав 195,72±12,43 мкм, а площа — 38,21 тис. мкм2. Ядро мало діаметр 48,14±1,44 мкм. У фазі E розмір ооцитів сягав діаметра 259,24±76,18 мкм при площі 52,85±5,76 тис. мкм2 .

Упродовж фази D діаметр вакуолей складав 18,45±0,86 мкм. У фазі Е діаметр вакуолей збільшувався до 26,55±1,24 мкм, і вже у перехідній фазі E—F вакуолі масово зливалися, при цьому окремі з них, що не зливалися, мали діаметр 25,22±1,12 мкм. На термінальній стадії F ооцити досягали дефінітивних розмірів та були готові до овуляції. Ікринки у середньому мали розміри 2600±0,093 мкм у діаметрі.

Перебіг сперматогенезу у самців річкового рака характеризувався синхронним розвитком статевих клітин. Завдяки аналізу зрізів встановлено, що площа сперматоцитів становила 43,14±0,74 мкм2, а їх діаметр — 7,14±0,23 мкм. У свою чергу, ядра сперматоцитів сягали розмірів 21,64±0,35 мкм2 при діаметрі 5,24±0,02 мкм.

Наукова новизна. Вперше проведено комплексний аналіз перебігу гаметогенезу А. leptodactylus у зонах репродуктивного ареалу придніпровських водойм. Визначено деякі особливості стадій оогенезу та сперматогенезу, досліджено вплив екологічного режиму на розмноження раків.

Практична значимість. Результати дослідження лягли в основу «Біологічного обґрунтування щодо термінів заборони на лов річкових раків у водних об›єктах пониззя Кам’янського водосховища, Запорізького водосховища та верхів’я Каховського водосховища в період їх природного відтворення та першої линьки у 2023–2024 рр.», надані до Управління Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Дніпропетровській області та враховані при впровадженні термінів заборони на вилов річкових раків у водоймах Дніпропетровської області.

Ключові слова: річковий рак, репродукція, водойми, екологічний стан водойм, водосховище, відтворення, ікринки, гаметогенез.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бродський С. Я. Річкові раки. Київ : Наукова думка, 1981. 212 с. (Фауна України).
 2. Сидорак Р. В. Вплив браконьєрського лову на стан популяції річкових раків у водоймах України // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2022. С. 18—19.
 3. Біологічні особливості довгопалого річкового рака річки Случ Хмельницької області / Марценюк Н. О. та ін. // Вісник Сумського національного аграрного університету : Тваринництво. 2016. Вип. 5. С. 66—69.
 4. Боровик І. І., Дрегваль І. В. Дослідження морфометричних характеристик широкопалого рака у Запорізькому водосховищі // Science, practice and theory : The IV International Scientific and Practical Conference : proceed. Tokyo, Japan, 2022. P. 66—67.
 5. Ульман Е. Ж. Біологічний стан популяції раків у Київському водосховищі // Рибогосподарська наука України. 2009. № 3. С. 39—42.
 6. Межжерин С. В., Жалай Е. И., Костюк В. С. Особенности аллозимной изменчивости в популяциях длиннопалых раков (Pontastacus Bott, 1950) в пределах Украины // Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. Вип. 32. С. 140—144.
 7. Межжерин С. В., Костюк В. С., Жалай Е. И. Аллозимные и морфологические доказательства реальности двух симпатрических видов пресноводных раков в пределах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae) // Доповіді Національної Академії наук України. 2012. № 9. С. 131—135.
 8. Панчишний М. О., Бородін Ю. М., Рокитянський А. Б. Продуктивні показники та стійкість рака річкового довгопалого (Astacus leptodactylus Esch.) в умовах штучного вирощування // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2016. № 32 (1). С. 258—265.
 9. Кулеш В. Ф., Алехнович А. В. Выращивание молоди длиннопалого рака (Astacus leptodactylus) в садках и прудах в поликультуре с рыбой на подогретых сбросных водах теплоэлектростанции // Гидробиологический журнал. 2010. № 1. С. 47—61.
 10. Безусий О. Л., Борбат М. О. До проблеми отримання посадкового матеріалу річкових раків // Рибогосподарська наука України. 2008. № 2. С. 72—74.
 11. Erkan M., Tunalı Y., Sancar-Bas S. Male reproductive system morphology and spermatophore formation in Astacus leptodactylus (Decapoda: Astacidae) // Journal of Crustacean Biology. 2009. № 29(1). P. 42—50. https://doi.org/10.3906/zoo-1110-2
 12. Üniş Ç., Erkan М. Morphology and development of the female reproductive system of Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda, Astacidae) // Turkish Journal of Zoology. 2012. № 36. P. 775—784. https://doi.org/10.1651/08-2991.1 
 13. Бродський С. Я. Інструкція для проведення робіт по річковому раку і його промислу в пунктах спостереження і експедиціях. Київ : УкрНИИРХ, 1965. 26 с.
 14. Shields J. D., Boyd R. A. Atlas of Lobster Anatomy and Histology // Special Papers in Marine Science. 2014. No. 9. 105 p.
 15. Маренков О. М., Лихолат Т. Ю. Анотований атлас з гістології мармурового рака. Дніпро : Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2018. 18 с.
 16. Хендель Н. В. Регламентація проведення експериментів над тваринами : міжнародні та національні правові стандарти // Український часопис міжнародного права. 2013. С. 71—76.
 17. Council Directive 2010/63/EU of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes // Official Journal of the European Communities. 2010. L. 276. P. 33—79.
 18. Положення про Комітет з питань етики (біоетики) : нормативний документ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. Наказ від 19.11.2012 № 1287 // Нормативно-правова база Міністерства освіти і науки України. 2012. URL : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/63/64/normativno-pravova-baza (дата звернення : 20.02.2024).