pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 4-25
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.004
UDC 639.2/.3:502.05(28)

Попередня оцінка втрат для рибного господарства Харківської області внаслідок воєнних дій

Г. Л. Гончаров, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків
Р. О. Новіцький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Г. В. Гапіч, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Мета. На основі авторських матеріалів, даних статистичної звітності та інших джерел інформації здійснити попередню оцінку еколого-економічних втрат, завданих рибогосподарському комплексу Харківської області внаслідок воєнних дій.

Методика. Виконано польові дослідження на водоймах Харківської області, які зазнали мілітарного впливу. Використано публічні дані Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області (2021–2023 рр.). Під час виконання роботи з оцінки екологічних наслідків та економічних збитків, завданих водним біоресурсам водоймищ Харківської області, застосовані наступні методи досліджень: аналітичний — для збору інформації з офіційних джерел відомств та установ, які здійснюють експлуатацію, контроль та моніторингові спостереження в регіоні; геоінформаційні — для оцінки сучасного гідрологічного режиму водних об’єктів; гідробіологічні — для визначення видового складу риб та водної рослинності; статистичні — для якісної та кількісної оцінки промислово цінних видів риб та завданих економічних збитків промисловому рибальству; прогнозні — для оцінки потенційної зміни видового біорізноманіття екосистеми з плином певного часу за різних умов подальшого розвитку водного господарства України.

Результати. Попередньо оцінено вплив військових дій на умови існування водних біоресурсів у Оскільському та Печенізькому водосховищах. Встановлено сучасний стан функціонування спеціальних товарних рибних господарств, виробництва продукції аквакультури, розвитку промислового та рекреаційного рибальства в регіоні. Здійснено розрахунок економічних збитків для водних біоресурсів водойм Харківської області.

Наукова новизна. Вперше здійснена попередня оцінка втрат для рибного господарства (у тому числі для комерційного, рекреаційного рибальства та аквакультури) Харківської області внаслідок воєнних дій.

Практична значимість. Отримані результати мають важливе та різнопланове практичне значення, зокрема можуть бути використані для оцінки завданих довкіллю України збитків внаслідок воєнних дій; раціонального ведення водного та рибного господарства за рахунок відновлення водних екосистем, які зазнали мілітарного впливу; розробки рекомендацій з питань відновлення екосистемних послуг; поширення соціальної обізнаності про екологічні післявоєнні виклики майбуття; прийняття рішень щодо інвестицій у природні ресурси та використання екосистемних послуг.

Ключові слова: Харківська область,гідробіонти, водні біоресурси, рибне господарство, іхтіофауна, водосховища, економічні збитки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Warfare in biodiversity hotspots / Hanson T. et al. // Conservation Biology. 2009. Vol. 23. P. 578—587. doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01166.x.
 2. Gleick P., Vyshnevskyi V., Shevchuk S. Rivers and Water Systems as Weapons and Casualties of the Russia‐Ukraine War // Earth’s Future. 2023. Vol. 11. https://doi.org/10.1029/2023ef003910.
 3. Baumann M., Kuemmerle T. The impacts of warfare and armed conflict on land systems // Journal of Land Use Science. 2016. Vol. 11, iss. 6. P. 672—688. https://doi.org/10.1080/1747423X.2016.1241317.
 4. Russian-Ukrainian war impacts the total environment / Pereira P. et al. // Science of The Total Environment. 2022. Vol. 837. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155865.
 5. Environmental damages due to war in Ukraine: A perspective / Rawtani D. et al. // Science of The Total Environment. 2022. Vol. 850. 157932. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157932.
 6. Валерко Р. А., Герасимчук Л. О., Примера І. О. Оцінка розміру шкоди для довкілля, спричинена військовими діями // Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. 126. С. 251—258. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.126.35.
 7. Shevchuk S. A., Vyshnevskyi V. I., Bilous O. P. The use of remote sensing data for investigation of Environmental Consequences of Russia-Ukraine War // Journal of Landscape Ecology. 2022. Vol. 15(3). P. 36—53. https://doi.org/10.2478/jlecol-2022-0017.
 8. Афанасьєв С. О. Вплив війни на гідроекосистеми України: підсумки першого року повномасштабного вторгнення росії (огляд) // Гідробіологічний журнал. 2023. Т. 59, № 2. С. 3—19.
 9. Loss of fisheries from destruction of the Kakhovka reservoir / Novitskyi R. et al. // International Journal of Environmental Studies. 2024. https://doi: 10.1080/00207233.2024.2314890.
 10. Державне агентство водних ресурсів України. Київ. URL : https://davr.gov.ua/ (дата звернення : 31.01.2024).
 11. Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity / Reid A. J. et al. // Biological Reviews. 2018. Vol. 94. P. 849—873. https://doi.org/10.1111/brv.12480.
 12. Узунов Й. И., Протасов А. А. Концепция экосистемных услуг в приложении к водным техноэкосистемам // Гидробиологический журнал. 2018. Т. 54, № 5. С. 3—19.
 13. Machlis G. E., Hanson T. Warfare ecology. Bioscience. 2008. Vol. 58. P. 729—736. https://doi:10.1641/B580809.
 14. Three hundred ways to assess Europe’s surface waters: An almost complete overview of biological methods to implement the water framework directive / Birk S. et al. // Ecological Indicators. 2012. Vol. 18. P. 31—41. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.10.009.
 15. Ukraine Conflict Updates. URL : https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates (accessed : 31.01.2024).
 16. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 17. Bonar S. A., Hubert W. A., Willis D. W. Standard methods for sampling North American freshwater fishes. Bethesda, Maryland : American Fisheries Society. 2009. P. 335. https://doi.org/10.47886/9781934874103.
 18. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища : затв. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 36 від 18.05.1995. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-95#Text (дата звернення : 31.01.2024).
 19. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів : затв. Наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України № 278/243 від 07.12.2004. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-04#Text (дата звернення : 31.01.2024).
 20. Київська школа економіки (KШE). URL : https://kse.ua/ (дата звернення : 31.01.2024).
 21. Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України. URL : https://www.darg.gov.ua/_pro_naslidki_dlja_ribnoji_0_0_0_12855_1.html (дата звернення : 31.01.2024).
 22. Сільське господарство України. Статистичний довідник. Київ, 2020. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf (дата звернення : 31.01.2024).
 23. Zar J. H. Biostatistical Analysis. 5th edn. NJ : Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2010. 960 p.
 24. Лапач С. Н., Чубенок А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. Киев : МОРИОН, 2002. 640 с.
 25. Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. Київ : Ніка-Центр, 2003. 324 с.
 26. Доповідь пpо стан навколишнього пpиpодного сеpедовища в Хаpківській області у 2021 році. Харків, 2022. URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1182/118159/Attaches/regionalna-_dopovid_2021_harkivska_oblast.pdf (дата звернення : 31.01.2024).
 27. Звіт про діяльность Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області за 2022 рік. Харків, 2023. 167 с.
 28. Дайджест ключових наслідків російської агресії для українського довкілля за 7-13 липня 2022 року. URL : https://eko.adm-pl.gov.ua/dayjest13.htm (дата звернення : 31.01.2024).
 29. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів. URL : https://sdbuvr.gov.ua/diyalnist/vodogospodarska-obstanovka (дата звернення : 31.01.2024).
 30. Режим рибогосподарської експлуатації Печенізького водосховища на період 2018–2028 рр.  [Б. м.] : Рибопроектне наукове-виробниче об›єднання, 2018. 24 с.
 31. Гончаров Г. Л., Новіцький Р. О., Кобяков Д. О. Інтенсивність зимового любительського рибальства на водоймах Харківської області (Україна) // Agrology. 2022. 5(1), 8-14. https://doi.org/10.32819/021102.
 32. Протокол № 3 позачергового засідання регіональної комісії. URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1164/116326/Attaches/protokol_3_vid_24.06.2022.pdf (дата звернення : 31.01.2024).
 33. Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest. URL : https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network (accessed : 31.01.2024).
 34. Bringing Ecosystem Services into Integrated Water Resources Management / Liu S. et al. // Journal of Environmental Management. 2013. Vol. 129. P. 92—102. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.06.047.
 35. Assessing Water Ecosystem Services for water resource management / Grizzetti B. et al. // Environmental Science & Policy. 2016. Vol. 61. P. 194—203. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.04.008.