pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 102-124
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.102
UDC [639.371.2:597-113.4]:[639.3.043.13:636.087.8]

Потенціал росту стерляді прісноводної (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в ювенальний період за використання пробіотичного препарату «Емпробіо»

Ю. М. Забитівський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
С. В. Юрчак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
Л. С. Морміль, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
М. С. Козій, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

Мета. Дослідження впливу комплексного пробіотика «Емпробіо» на виживаність та темпи росту личинок й мальків стерляді прісноводної (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), а також оцінка його дії на морфологічну структуру кишечника та печінки.

Методика. Дослідження дії пробіотика проводили на личинках та мальках стерляді прісноводної (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758). Шестигодинне збагачення живих кормових організмів здійснювали у двох варіантах. У першому концентрація пробітичного препарату становила 0,4 см3/дм3 інкубаційної суміші, у другому — відповідно, 4,0 см3/дм3. Годівлю личинок та мальків риб проводили наупліями артемії, які були трансфером пробіотика. Кожних сім діб аналізували середню масу риб, їхні темп росту і виживаність.

Визначення кількості колоній молочнокислих бактерій у кишечнику риб проводили методом глибинного посіву в чашках Петрі. Визначення одноклітинних грибів здійснювали методом серійних розведень вмісту кишечників в пептонно-буферному розчині з подальшим висіванням на стерильному середовищі сусло-агар.

Світлооптичне дослідження клітин і тканин здійснювали в проникаючому світлі, з допомогою обладнання «E. Leitz “diaplan” Wetzlan» (Німеччина), галогенового освітлювача «Linvatec-2» (США). Загальні морфометричні дослідження тканинних структур виконані за допомогою вбудованого окуляр-мікрометра, а також з використанням комплексу накладної сітки окуляр-мікрометра (окуляр 7х (Гюйгенса)). Глибинні дослідження окремих ділянок тканин здійснювали за допомогою об’єктива 100х, «I-Plan» із вбудованою ірисовою діафрагмою із значенням 5,5 одиниць компенсаційного окуляра 20х «K. Zeiss». Дані були статистично опрацьовані за допомогою програми «Excel».

Результати. Упродовж перших семи діб експерименту між групами не було суттєвих відмінностей у темпі росту личинок. На другий тиждень експерименту у дослідних групах спостерігалось зростання середньодобових приростів маси риб, які перевищували контрольні показники на 47,0 та 24,7% відповідно. В кінці експерименту середня маса мальків першої групи була вищою на 26,9%, а другої — на 27,9% відносно контрольної групи стерляді.

У результаті застосування пробіотичного препарату упродовж 28 діб виживаність молоді стерляді першої дослідної групи становила 75,0%, тобто була на 47,1% вищою відносно результатів контрольної групи. У другій дослідній групі виживаність молоді стерляді складала 80,1%, на 6,8% перевищуючи таку першої та на 57,1% — контрольної групи.

Застосування в годівлі препарату «Емпробіо» в концентрації 4,0 см3/дм3 сприяло швидшому процесу перерозподілу мікрофлори в кишечнику. Саме тому, вже після перших 5 діб екзогенної годівлі середньодобові темпи росту молоді у цій дослідній групі мали вищі (на 8,8%) значення відносно контрольної.

Результати висіву вмісту кишечників дослідних груп показали, що застосування пробіотичного препарату в інкубаційній суміші в кількості 0,4 см3/дм3 забезпечувало посів пробіотичних молочнокислих бактерій в кишечнику молоді стерляді. Їх функціонування відображається на рибницьких показниках, починаючи з 14 діб експерименту. Проте, відсутність засівання кишечника одним з компонентів препарату, а саме сахароміцетами, вказує на недостатність такої концентрації для розкриття повного потенціалу пробіотика. У другій дослідній групі видно позитивну динаміку росту цілого мікробіому.

Гістологічними дослідженнями встановлено позитивний вплив пробіотичного препарату в концентрації 4,0 см3/дм3 на морфологічну структуру печінки. Зокрема, на площу гепатоцитів, яка збільшилася на 42,9% після 7 діб експерименту та на 63,0% після 21 доби експерименту. Зросли також розміри ядер та величини співвідношень діаметрів ядерце/ядро гепатоцитів. Одночасно, пробіотик не викликав вірогідних змін у морфологічній структурі стінки кишечника.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано можливість застосування комплексного пробіотичного препарату «Емпробіо», введеного шляхом збагачення в живі корми, для вирощування стерляді в ювенальний період. Показано позитивний вплив пробіотика в концентрації 4,0 см3/дм3 на ростові процеси та виживаність молоді. З’ясовано вплив мікроорганізмів на гістоструктуру кишечника та печінки стерляді.

Практична значимість. Отримані результати будуть корисними для удосконалення технології вирощування личинок та мальків осетрових риб.

Ключові слова: стерлядь, темп росту, виживаність, пробіотик, «Емпробіо», кишечник, печінка.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Biology. Conservation and Sustainable Development of Sturgeons / Carmona R. at al., Berlin, 2009. Vol. 29. P. 457. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8437-9 
 2. Kolman R. Jesiotry. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. 2010. 134 s.
 3. Demchenko V., Demchenko N. Stan wspolczesnyi problemy zwiazane z ochrona ryb jesiotrowatych w basenie Morza Azowskiego // The current state of wild sturgeon population and measures to protect them from extinction : scientific conference, Ogonki near Gizycko, April 8-11, 2014 : proceed. Ogonki, 2014. P. 29—34.
 4. Hatchery stock enhancement and conservation of sturgeon, with an emphasis on the Azov Sea population / Chebanov M. S. at al. // Journal of Applied Ichthyology. 2002. Vol. 18. P. 463—469. https://doi.org/10.1046/j.1439-0426.2002.00430.x  
 5. Kapusta A. Zastosowanie telemetrii w procesach restytucji ginących populacji ryb wędrownych // Problemy produkcji materialu zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych. Olsztyn, 2012. P. 81—92.
 6. Ringer E. Probiotic, prebiotic and synbiotic supplements in sturgeon aquaculture: a review // Reviews in Aquaculture. 2014. Vol. 6. P. 1—14. https://doi.org/10.1111/raq.12082 
 7. Matvienko N., Montvydiene D., Zabytivskyi Yu. Use of Levamizole for growing of the juvenile sturgeons // Aquaculture Europe 2023. Balanced Diversity in Aquaculture Development : Conf., September 18-21, 2023, Vienna, Austria : proceed. Vienna, 2023. P. 886—887.
 8. Ostaszewska T., Napora-Rutkowski L., Kamaszewski M. Morfologia przewodu pokarmowego i fiziologia trawienia jesiotrow // Problemy chowu mlodocianych stadiow ryb jesiotrowatych, Olsztyn, 2011. S. 7—21.
 9. Buddington R. K. Digestive secretion of lake sturgeon, Acipenser fulvescens, during early development // Jourmal Fish Biology. 1985. Vol. 26. P. 715—723. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1985.tb04311.x 
 10. Abundant bacteria in the proximal and distal intestine of healthy Siberian sturgeons (Acipenser baerii) / Perez T. et al. // Aquaculture. 2019. Vol. 506. P. 325—336. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.03.055 
 11. Caipang Ch., Lazado C. Nutritional impacts on fish mucosa: immunostimulants, pre- and probiotics // Mucosal Health in Aquaculture. 2015. P. 211—272. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417186-2.00009-1 
 12. Newaj-Fyzul A., Al-Harbi A. H., Austin B. Review: Developments in the use of probiotics for disease control in aquaculture // Aquaculture. 2014. Vol. 431. P. 1—11. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.08.026 
 13. Probiotics and prebiotics in aquaculture / Aron D. at al. // Recent Advance in Aguaculture Microbial Technology. 2023. P. 209—221. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90261-8.00005-5 
 14. Effect of Lactobacillus casei on innate immunity responses and Aeromonas hydrophila resistance in shabot, tor grypus / Mohammadian T. et al. // Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2020. Vol. 12 (1). P. 224—235. https://doi.org/10.1007/s12602-018-9510-z 
 15. Effects of dietary host-associated Lactococcus lactis on growth performance, disease resistance, intestinal morphology and intestinal microbiota of mandarin fish (Siniperca chuatsi /Zhu C. at al. //Aquaculture. 2021. Vol. 540. P. 702—736.
 16. Рубель И. С., Перебейник А. В., Ржевская В. С. Влияние микробиологического препарата «Эмпробио®» на увеличение продолжительности жизни рабочих пчел // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2013. Вып.9. С. 215—220.
 17. Ржевская В. С., Ястремский С. М. Опыт применения пробиотика «Эмпробио» в промышленном производстве // Перспективы и направления современной биотехнологии : науч.-практ. семинар, 14-15 окт. 2011 г. : матер. Киев, 2011. С. 123—124.
 18. Алимов С. І., Андрющенко А. І. Осетрівництво. Київ, 2008. 502 с.
 19. Improvement of dietary value of live foods for fish larvae by feeding them on 52-3 highly unsaturated fatty acids and fat-soluble vitamins / Watanabe T. at al. // Bull. Japan. Soc. Sci. Fish. 1983. Vol. 49. P. 471—479.https://doi.org/10.2331/suisan.49.471 
 20. Reitan K. I., Rainuzzo J. R. Olsen Y. Effect of nutrient limitation on fatty acid and lipid content of marine microalgae // Journal of Phycology. 1994. Vol. 30, iss. 6. P. 972—979. https://doi.org/10.1111/j.0022-3646.1994.00972.x 
 21. Козий М. С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути совершенствования изучения ихтиофауны. Херсон : Олди-плюс, 2009. 310 с.
 22. Evaluation of the potential probiotic Bacillus subtilis isolated from two ancient sturgeons on growth performance, serum immunity and disease resistance of Acipenser dabryanus / Di J. at al. // Fish and Shellfish Immunology. 2019. Vol. 93. P. 711—719. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2019.08.020 
 23. Effects of Bacillus amiloloquefaciens and Yarrowia lipolytica lipase 2 on immunology and growth performance of Hybrid sturgeon / Fei H. at al. // Fish and Shellfish Immunology. 2018. Vol. 82. P. 250—257. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2018.08.031