pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 74-88
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.074
UDC 639.371.7:[639.311:639.3.06](477)

Перший досвід вирощування африканського кларієвого сома (Сlarias gariepinus Burchell, 1822) за природного температурного режиму водойм Полісся України

М. В. Задорожній, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
В. В. Бех, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Встановлення можливості вирощування африканського кларієвого сома (Clarias gariepinus) у ставах та басейнах за температури води, притаманної Поліссю України під час вегетаційного сезону, зокрема, порівняння продуктивності вирощування в умовах бетонних басейнів та земляних ставів, а також ефективності використання комбікормів, які плавають та тих, які тонуть, у ставах та басейнах.

Методика. У ході дослідження, яке тривало протягом вегетаційного сезону, використовували посадковий матеріал африканського кларієвого сома індустріального походження. Дослід проводився на базі навчально-науково-виробничої лабораторії рибництва НУБіП України. Індивідуальна маса рибопосадкового матеріалу, з якого було сформовано чотири групи, по 237 особин в кожній, становила 6,3 г ± 0,5 г.

Дослідні групи були сформовані за умовами вирощування та типом корму. Для годівлі африканського сома використовували корми торгової марки «Aller Aqua» двох видів, плавучий «Primo Float» та тонучий «Master». Відповідно, тонучі корми були введені до раціону одній групі, посадженій в басейн, та одній, посадженій у став. Плавучі корми були введені до раціону двом іншим дослідним групам. Постачання води забезпечувалося самоплином з поверхневих вод водойми-накопичувача.

Результати. У ході дослідження встановлено, що за показником виживаності басейновий метод із використанням плавучого корму є ефективнішим у порівнянні зі ставовим, де кращою виживаністю характеризується дослідна група, яку годували тонучим кормом.

За показниками середньої маси особини, вирощені у ставах, перевищували тих, що були вирощені у басейнах. На наш погляд, це можливо пояснити наявністю у ставах природної кормової бази, що була додатковим джерелом поживних речовин для африканського сома.

Результати даного дослідження підтверджують можливість вирощування африканського сома в умовах температури води, характерної для водойм Полісся України, незважаючи на широкий діапазон коливань. Проте, в разі вирощування африканського сома масою 6,3 г ± 0,5 г за температурних умов води, нижчих від оптимальних (24°С), розмір риби може не досягати товарного рівня. У таких випадках виникає необхідність у використанні установок із замкнутим водопостачанням для подальшого підрощування молоді сома.

Наукова новизна. Вперше здійснено порівняння ефективності вирощування африканського сома в умовах бетонних басейнів та земляних ставів за температурного режиму водойм Полісся України з використанням плавучих та тонучих кормів. Визначено, за якого методу вирощування питома швидкість росту буде найвищою.

Практична значимість. Отримані у процесі досліду результати дозволяють розширити технологічні методи вирощування африканського сома, зокрема підтверджують можливість вирощувати даний вид за температурного режиму водойм Полісся України.

Ключові слова: африканський кларієвий сом, Полісся України, тонучі корми, плавучі корми, темп росту, земляні стави, басейни, індустріальна аквакультура.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрющенко А. І., Вовк Н. І., Кондратюк В. М. Технології прісноводної аквакультури. Том ІІІ : Індустріальна прісноводна аквакультура. Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. 513 с.
 2. Долинський В. П. Перспективи рибогосподарського освоєння сомів родини кларієвих (Clariidae) в аквакультурі України // Рибне господарство. 2002. Вип. 61. С. 3—9.
 3. Hrytsyniak I., Shvets T. African catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822). Thematic bibliography // Ribogospodarsʹka nauka Ukrayiny. 2017. No. 4(42). P. 128—146. https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.128.
 4. North African catfish Clarias gariepinus (Burchell) / D. Gu et al. // Biological invasions and its management in China. Singapore, 2017. P. 91—98. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3427-5_6.
 5. A comparison of diurnal dynamics of water quality parameters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) monoculture and polyculture with African sharp tooth catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) in earthen ponds / Shoko A. P. et al. // International aquatic research. 2014. Vol. 6, No. 1. https://doi.org/10.1007/s40071-014-0056-8.
 6. New developments in recirculating aquaculture systems in Europe: a perspective on environmental sustainability / Martins C. I. M. et al. // Aquacultural Engineering. 2010. Vol. 43, No. 3. P. 83—93. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2010.09.002.
 7. Rearing of African catfish (Clarias gariepinus) and vundu catfish (Heterobranchus longifilis) in traditional fish ponds (whedos): effect of stocking density on growth, production and body composition / Toko I. et al. // Aquaculture. 2007. Vol. 262, No. 1. P. 65—72. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.08.054. 
 8. The effects of rearing water depths and feed types on the growth performance of African catfish (Clarias gariepinus) / Abdel‐Hay A. M. et al. // Aquaculture Research. 2019. Vol. 51, No. 2. P. 616—622. https://doi.org/10.1111/are.14409 
 9. Технології виробництва продукції аквакультури / Андрющенко А. І. та ін. Київ : Вища школа, 2006. 335 с.
 10. ALLER PRIMO FLOAT-1200-Африканський. 20240315. URL : https:// https://www.aller-aqua.com/species/warm-freshwater-species/african-catfish (accessed : 15.03.2024).
 11. ALLER MASTER-760-Карп. 20240311. URL : https://www.aller-aqua.com/species/warm-freshwater-species/carp (accessed : 15.03.2024).
 12. Нетрадиційні обʼєкти рибництва в аквакультурі України / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Світ, 2008. 163 с.
 13. Інтенсивні технології в аквакультурі : навчальний посібник / Кононенко Р. В. та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 410 с.
 14. Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Основи гідрохімії. Київ, 2012. 328 с.
 15. СОУ – 05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 16. Євтушенко М. Ю. Методика досліджень у рибництві. Київ, 2013. 130 с.
 17. Шмальгаузен И. И. Определение основных понятий и методика исследования роста. Рост животных. Москва, 1935. С. 8—60.
 18. Council Directive 2010/63/EU of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes // Official Journal of the European Communities. 2010. L. 276. P. 33—79.
 19. Положення про Комітет з питань етики (біоетики) : Нормативний документ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України ; Наказ від 19.11.2012 № 1287) // Нормативно-правова база Міністерства освіти і науки України. 2012. URL : https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/apostil/normtivno-pravova-baza (дата звернення : 15.03.2012).