pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 177-190
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.177
UDC 016:[639.3/.6:502]

Органічна аквакультура в Україні та за кордоном. Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування бібліографічного переліку україно- та англомовних публікацій з питань розвитку органічної аквакультури в Україні та за її межами.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали наукові видання українською та англійською мовами з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України, а також ресурсів, доступних її користувачам.

Результати. Підготовлено тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 91 джерело, що охоплюють часовий проміжок з 2001 по 2024 рр., і окреслюють широке коло питань щодо передумов розвитку органічної аквакультури, включно з теоретичними, законодавчими, економічними, технологічними та іншими аспектами функціонування даного сектору як у світовому масштабі, так і в межах України. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практичназначимість. Підготовлений список публікацій може бути корисним науковцям, фахівцям, студентам, до сфери інтересів яких належать питання дослідження сучасного стану та перспектив подальшого розвитку органічного напряму аквакультури в Україні та світі.

Ключовіслова: екопродукція рибництва, органічна аквакультура, правове регулювання виробництва аквакультури, ринок органічної рибопродукції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є. Органічна аквакультура // Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах : методичні вказівки. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. С. 42.
 2. Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є. Органічні та «дикі» морепродукти // Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах : методичні вказівки. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. С. 43.
 3. Вербельчук С. П., Слюсар М. В. Передумови розвитку органічної аквакультури // Науково-практичні основи розвитку фермерського руху Житомирщини 2018 : форум, 07 груд. 2018 р., м. Житомир : матер. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 149—154.
 4. Галашевський С. О., Галашевська Ю. А., Білич А. В. Практичний довідник органічного експортера до ЄС. Вип. 2 (оновлений). Київ ; Берлін, 2018. 53 с.
 5. Гафурова О. В. Законодавство про органічну аквакультуру: деякі проблеми реалізації // Право. Людина. Довкілля. 2020. Vol. 11, № 1. С. 27—35.
 6. Гончарова О. В. Технологічні аспекти отримання органічної продукції в аквакультурі // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-17 трав. 2018 р. : збірник матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018.
 7. Грициняк І. І., Тарасюк С. І. Технологічні заходи виробництва продукції рибництва в органічному господарстві // Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. Київ : Аграрна наука, 2016. С. 422—441.
 8. Дюдяєва О. А. Стан гармонізації законодавства України в сфері виробництва органічної продукції аквакультури з європейськими нормами // Водні біоресурси та аквакультура. 2021. № 1. С. 62—85.
 9. Корнієнко В. О., Оліфіренко В. В. Перспективи вирощування органічної продукції в ставових господарствах півдня України // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : ІІ Міжнародна науково-практична конференція до дня пам›яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 24-25 жовтня 2019 р. : матеріали. Херсон : Олді-плюс, 2019.
 10. Красножон Р. С., Наконечна К. В. Регулювання органічного виробництва в аквакультурі // Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах воєнного стану : IІІ Міжнар. наук.-практ. семінар : збірник тез. Київ : НУБіП України, 2022. С. 47—49.
 11. Купінець Л. Є., Шершун О. М. Стан та перспективи розвитку органічного сектору аквакультури в Україні // Економічні інновації. 2023. Том 25, вип. 1 (86). С. 70—83. https://doi.org/10.31520/ei.2023.25.1(86).70-83 
 12. Маргасова В. Г., Вдовенко Н. М., Коваль В. В. Державне регулювання розвитку ринку риби та органічної продукції аквакультури в Україні й світі // Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Т. 8, № 2. С. 366—371.
 13. Маркевич Л. С. Законодавче регулювання обліку органічного виробництва в Україні // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 212—224.
 14. Махиборода К. В. Еволюційні процеси формування базових підходів регулювання розвитку ринку органічної аквакультури в глобальній продовольчій системі // Економіка і управління бізнесом. 2022. Т. 13, № 4. С. 81—95.
 15. Махиборода К. В. Законодавча база реалізації органічної аквакультури в Україні // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : II Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27–29 жовтня 2020 р. : збірник матеріалів. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2020. С. 150—152.
 16. Махиборода К. В. Органічна аквакультура в аграрному секторі: теоретичний аспект // Механізми збалансованого розвитку рециркуляційних аквакультурних систем в Україні: сучасні технології, економіка та право : І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2021 р. : тези доп. Київ, 2021. С. 17—18.
 17. Махиборода К. В. Органічне виробництво на законодавчому рівні в Україні // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 25 трав. 2023 р. : тези доп. Київ, 2023. С. 215—216.
 18. Махиборода К. В. Перспективи ринку органічної продукції аквакультури // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : XX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Тернопіль, 19 трав. 2023 р. : тези доп. Тернопіль, 2023. С. 87—90.
 19. Махиборода К. В. Прогнозування розвитку ринку органічної аквакультури в умовах глобальних продовольчих викликів // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3-4 лист. 2022 р. : тези доп. Харків, 2022. С. 223—224.
 20. Махиборода К. В. Пропозиції до концепції розвитку органічної аквакультури в контексті інтеграції галузі із сільським господарством // Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 14 трав. 2021 р. : тези доп. Київ, 2021. С. 85—87.
 21. Махиборода К. В. Удосконалення системи відстеження обсягів виробництва органічної продукції аквакультури для ефективного функціонування ринку // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 8–9 вер. 2023 р. : тези доп. Одеса, 2023. С. 17—18.
 22. Махиборода К. В. Формування пропозиції на органічну продукцію аквакультури в Україні та Європейському Союзі в контексті модернізації системи збирання статистичних даних // Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 190—200.
 23. Махиборода К. В. Функціонування ринку органічної продукції аквакультури в Україні та світі в контексті інноваційної економіки // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2019. № 20. С. 102—112.
 24. Махиборода К. В., Сіненок І. О. Базові засади розвитку ринку органічної продукції аквакультури в Україні та світі // Актуальні питання економіки в забезпеченні цілей сталого розвитку : Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 65-річчю кафедри економіки підприємства ім. проф. І. Н. Романенка Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 4 жовт. 2019 р. : тези доп. Київ, 2019. С. 91—93.
 25. Міжнародні акредитовані органи сертифікації. Стандарт Міжнародних акредитованих органів сертифікації з органічного виробництва і переробки, еквівалентний Стандарту Європейського Союзу : версія 21. Вайнона, Міннесота : Органік Індепендентс, 2021. 95 с. URL : https://organicstandard.ua/content/docs/standards/IACB_EU_Standard_v21_ua.pdf (дата звернення : 19.02.2024).
 26. Пилипенко Ю. В., Дюдяева О. А., Незнамов С. О. Перспективи використання малих водосховищ для розвитку органічної аквакультури // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 вер. 2017 р. : матер. Херсон : Грінь Д.С., 2017. С. 276—279.
 27. Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-2019-п#Text (дата звернення : 19.02.2024).
 28. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції :  Закон України від 10 лип. 2018 року № 2496-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 36. С. 275. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text (дата звернення : 19.02.2024).
 29. Регламент Комісії (ЄС) № 710/2009 від 5 серпня 2009 року, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 889/2008, що встановлює детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 стосовно детальних правил органічного виробництва тварин аквакультури та морських водоростей // Офіційний вісник Європейського Союзу. 2009. L 300/51.
 30. Результат T1.1.1. Зведений звіт про аквакультуру в усіх регіонах-партнерах. [Б. м.] : Black Sea Cross Border Cooperation, [б. р.]. 207 с. (Спільні кордони. Спільні рішення). URL : https://blacksea-cbc.net/images/e-library/BSB461_DACIAT_-_Consolidated_report_on_aquaculture_in_partner_countries_UA.pdf (дата звернення : 19.02.2024).
 31. Результат T1.5.1. База даних з передовою практикою в аквакультурі в країнах-партнерах. [Б. м.] : Black Sea Cross Border Cooperation, [б. р.]. 58 с. (Спільні кордони. Спільні рішення). URL : https://blacksea-cbc.net/images/e-library/BSB461_DACIAT_-__Database_with_good_practices_in_aquaculture_in_partner_countries_UA.pdf (дата звернення : 19.02.2024).
 32. Сусол Р. Л. Технологія виробництва екопродукції тваринництва : методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» ступеня вищої освіти: доктор філософії (PhD). Одеса : ОДАУ, 2020. 36 с.
 33. Тарасюк В. В. Очистка водойм новітніми засобами — найкоротший шлях до отримання органічної рибної продукції // Науково-технічне забезпечення рибної галузі України : наук.-практ. семінар, проведений 16 черв. 2010 р. під час виставки «FishExpo-2010» : матер. Київ : Державний комітет рибного господарства України, 2010. С. 82—86.
 34. Трофимчук А. М. Розвиток органічної аквакультури в Європі // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та екології : Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 вер. 2018 р. : матер. Біла Церква : Білоцерківський НАУ, 2018. С. 12—14. https://doi.org/10.15407/scin14.05.027 
 35. Федчишин Д. В., Ігнатенко І. В. Органічне виробництво продукції аквакультури в Україні: особливості та перспективи // Право і суспільство. 2021. № 6.  С. 138—145. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.6.20 
 36. Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Кунділовська Т. А. та ін. Одеса : Астропринт, 2019. 128 с.
 37. Ahmed N., Thompson S., Turchini G. M. Organic aquaculture productivity, environmental sustainability, and food security: insights from organic agriculture // Food Security. 2020. Vol. 12. P. 1253—1267. https://doi.org/10.1007/s12571-020-01090-3 
 38. Amit Kumar Sharma, Arvind Kumar Sharma, Munish Sharma. Application of Vermicomposting Technology for Organic Aquaculture // International Virtual Conference Onvermicomposting and Organic Farming, Organized by Dept of Botany & Zoology, Narasingh Choudhury Autonomous College, Jajpur, Odisha and Dept. of Env. Sc., Trichandra College, Tu, Nepal And Supported The World Bank, 29th  And 30th August 2020 : proceed. Tu, Nepal, 2020. P. 33.
 39. An Extensive Review on the Use of Feed Additives Against Fish Diseases and Improvement of Health Status of Fish in Turkish Aquaculture Sector / Yılmaz S. et al. // Aquaculture Studies. 2022. Vol. 22 (3). AQUAST710. https://doi.org/10.4194/AQUAST710 
 40. Angel Dror, Jokumsen Alfred, Lembo Giuseppe. Aquaculture Production Systems and Environmental Interactions // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 103—118. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_6 
 41. Ankamah-Yeboah I., Nielsen M., Nielsen R. Price premium of organic salmon in Danish retail sale // Ecol. Econ. 2016. Vol. 122. P. 54—60. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.028 
 42. Asem Sanjit Singh, Manoharmayum Shaya Devi, Atom Arun Singh. Organic aquaculture: Sustainable and superior production // World Aquaculture. 2011. Sept. P. 63—66.
 43. Assessing stakeholder’s experience and sensitivity on key issues for the economic growth of organic aquaculture production / Lembo G. et al. // Marine Policy. 2018. Vol. 87. P. 84—93.
 44. Biao X. The development of and prospects for organic aquaculture worldwide // Outlook Agric. 2008. Vol. 37 (4). P. 255—260. https://doi.org/10.5367/000000008787167718 
 45. Biermann G. A., Geist J. Life cycle assessment of common carp (Cyprinus carpio L.) – A comparison of the environmental impacts of conventional and organic carp aquaculture in Germany // Aquaculture. 2018. Vol. 501. P. 404—415. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.10.019 
 46. Birt B., Rodwell L. D., Richards J. P. Investigation into the sustainability of organic aquaculture of Atlantic cod (Gadus morhua) // Sustainability: Science, Practice and Policy. 2009. Vol. 5, iss. 2. P. 4—14. https://doi.org/10.1080/15487733.2009.11908031 
 47. Busacca E., Lembo G. EU Regulation on Organic Aquaculture // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 23—40. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.005 
 48. Calibrating accelerometer data, as a promising tool for health and welfare monitoring in aquaculture: Case study in European sea bass (Dicentrarchus labrax) in conventional or organic aquaculture / Carbonara Pierluigi et al. // Aquaculture Reports. 2021. Vol. 21. 100817. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100817 
 49. Chatziefstathiou M., Kargioti I., Kardassi Z. Development of standards for aquaculture certification and labeling of their products as “Organic Aquaculture” or “Biological Aquaculture” // AquaMedit 2002 : 1st International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology & Environmental Management. Athens : ECEP, 2002. P. 1.
 50. Combined effect of MAP and thyme essential oil on the microbiological, chemical and sensory attributes of organically aquacultured sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets /  Kostaki Maria et al. // Food Microbiology. 2009. Vol. 26, iss. 5. P. 475—482. https://doi.org/10.1016/j.fm.2009.02.008 
 51. Cottee S. Y., Petersan P. Animal welfare and organic aquaculture in open systems // Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 2009. Vol. 22. P. 437—461. https://doi.org/10.1007/s10806-009-9169-2 
 52. Current principles and issues affecting organic carp (Cyprinus carpio) pond farming / Adámek Z. et al. // Aquaculture. 2019. Vol. 512. 734261. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734261 
 53. Early Life Stages and Weaning / Estevez Alicia et al. // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 79—102. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_5 
 54. Economic performance of organic aquaculture: A systematic review / Gambelli Danilo et al. // Marine Policy. 2019. Vol. 108. 103542. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103542 
 55. EU Regulations For Organic Aquaculture – A Key For Producing Organic Food / Carmen Georgeta Nicolae et al. // Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2018. Vol. LXI, No. 1. P. 333—336.
 56. Feeding fish according to organic aquaculture guidelines EC 710/2009: Influence of potato protein concentrates containing various glycoalkaloid levels on health status and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / Tusche K. et al. // Aquaculture. 2011. Vol. 319(1–2). P. 122—131. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2011.06.035 
 57. Feucht Y., Zander K. Consumers’ knowledge and information needs on organic aquaculture // Building Organic Bridges’ : ISOFAR Scientific Conference at the 4th Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey : proceedings. Istanbul, 2014.
 58. Genomics Era on Breeding Aquaculture Stocks / Martsikalis P. V. et al. // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 65—78. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_4 
 59. Gould D., Compagnoni A., Lembo G. Organic Aquaculture: Principles, Standards and Certification // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 1—22. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_1
 60. Handbook on organic aquaculture. Kuala Lumpur : INFOFISH, 2011. 44 p.
 61. I Can Export. Organic : огляд ринку та регулювання органічних товарів у Канаді. [Б. м.] : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; CUTIS ; Органік Стандарт, [б. р.]. 142 с.
 62. Insights into organic farming of European sea bass Dicentrarchus labrax and gilthead sea bream Sparus aurata through the assessment of environmental impact, growth performance, fish welfare and product quality / Di Marco P. et al. // Aquaculture. 2017. Vol. 471. P. 92—105. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.01.012 
 63. Kayhan M. H., Olmez M. Aquaculture and Organic Aquaculture in Turkey // J Aquac Res Development. 2014. Vol. 5, iss. 5. 1000259.
 64. Kerr M., Potthast T. ‘As close as possible to nature’: Possibilities and constraints for organic aquaculture systems // Professionals in food chains. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2018. P. 450—455.https://doi.org/10.3920/978-90-8686-869-8_71 
 65. Makhyboroda K. Prospects of organic production of aquaculture products in Ukraine. Sustainable livestock production and animal welfare : International Scientific Conference, Swedish, January 17–18, 2023 : abstracts. Swedish, 2023. 76 p.
 66. Makhyboroda K., Pavlenko M. Experience of the organic production of aquaculture market in the European Union // Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 120-ти річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 21 бер. 2018 р. : тези доп. Київ, 2018. С. 187—189.
 67. Naturland standards for organic aquaculture, version 5/2020. Grafelfing : Naturland, 2020. URL : www.naturland.de (accessed : 19.02.2024).
 68. Nizza A. What Future for Organic Aquaculture? // J Aquacult Res Dev. 2012. Vol. 3. e103.
 69. Nolting M., Prein M. Organic certification of aquaculture products – a chance for sustainable aquaculture development // AQUA Culture AsiaPacific Magazine. 2008. September/October. P. 9—13. https://doi.org/10.4172/2155-9546.1000e103 
 70. Nutrition in organic aquaculture: an inquiry and a discourse / Mente E. et al. // Aquacult. Nutr. 2011. Vol. 17 (4). P. 798—817. https://doi.org/10.1111/j.1365-2095.2010.00846.x 
 71. Nutrition in Relation to Organic Aquaculture: Sources and Strategies / Mente Elena et al. // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 141—188https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_8 .
 72. Organic aquaculture - current status and future prospects // Organic agriculture, environment and food security. Rome : FAO, 2002. URL : http://www.fao.org/3/y4137e/y4137e06.htm#P2_9.
 73. Organic Aquaculture / Boehmer S. et al. // AFSIC Notes 5. [S. l.] : Alternative Farming Systems Information Center, National Agricultural Library, U. S. Department of Agriculture, 2005.
 74. Organic aquaculture: an overview / Sethi S. N. et al. // Organic Farming. Global Perspectives and Methods. 2nd edn. Kidlington ; Cambridge : Elsevier Inc., 2023. P. 561—598. (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99145-2.00009-4 
 75. Organic aquaculture in China: A review from a global perspective / Xie B. et al. // Aquaculture. 2013. Vol. 414–415. P. 243—253. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.08.019 
 76. Organic Aquaculture in the EU. Current Situation, Drivers, Barriers, Potential for Growth. [S. l.] : European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Produtcs (EUMOFA), 2022.
 77. Organic Aquaculture Production in Italy from 2015 to 2018: Species Production and Nutritional Quality Aspects / Pulcini D. et al. // Journal of Aquaculture, Marine Biology & Ecology. 2020. Iss. 01. P. 1—8.
 78. Organic aquaculture: A boon to fisheries industry / Arya P. et al. // International Journal of Fauna and Biological Studies. 2018. Vol. 5(1). P. 62—66.
 79. Organic Aquaculture // Aquaculture and Fish Farming / ed. Marshall Brendan. New York : Library Press, 2017.
 80. Organic Aquaculture: Economic, Market and Consumer Aspects / Gambelli D. et al. // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 41—64.https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_3  
 81. Organic aquaculture: the future of expanding niche markets / Prein M. et al.  // Farming the waters for people and food. Rome : FAO / NACA, 2012. P. 549—568.
 82. Paul B. G., Vogl C. R. Organic shrimp aquaculture for sustainable household livelihoods in Bangladesh // Ocean & Coastal Management. 2013. Vol. 71. P. 1—12. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.10.007 
 83. Perdikaris C., Paschos I. Organic aquaculture in Greece: a brief review // Rev. Aquacult. 2010. Vol. 2. P. 102—105. https://doi.org/10.1111/j.1753-5131.2010.01025.x 
 84. Sicuro B. An overview of organic aquaculture in Italy // Aquaculture. 2019. Vol. 509. P. 134—139. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.05.024 
 85. Taşbozan O. Organic Aquaculture and Organic Feeds // Turkish Journal of Agriculture — Food Science and Technology. 2023. Vol. 11(4). P. 774—779. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i4.774-779.5927 
 86. The European consumers’ understanding and perceptions of organic salmon production / Aarset B. et al. [S. l.] : International Institute of Fisheries Economics and Trade, 2001.
 87. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends / eds. Willer H. et al. Hachenburg, Germany : Research Institute of organic agriculture (FiBL)/IFOAM Organics International, 2020. 333 p.
 88. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2024 / eds. Willer H., Trávníček J., Schlatter B. Hachenburg, Germany : Research Institute of Organic Agriculture FiBL ; IFOAM – Organics International, 2024.
 89. Using of mustard oil cake in safe organic aquaculture through increasing pond primary productivity / Md. Mahamudul Hasan Mredul et al. // Aquaculture Reports. 2022. Vol. 23. 101073. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2022.101073 
 90. Welfare Issues and Veterinary Treatments / Lembo G. et al. // Organic Aquaculture. Impacts and Future Developments / eds. Lembo G., Mente E. Switzerland AG : Springer Nature, 2019. P. 119—140. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05603-2_7 
 91. Yildirim P., Ercan E., Türker G. Organic Aquaculture Production in Turkey: A Brief Review // New knowledge Journal of Science. 2018. Vol. 7–2. P. 137—140.