pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 89-101
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.089
UDC 639.3.03:639.371.52(477)

Оцінка товарних кондицій помісей першого покоління антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів

О. В. Краснопольська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Надати характеристику помісним дволіткам, отриманим від схрещування галицьких рамчастих коропів (ГРК) та антонінсько-зозуленецьких рамчастих коропів (АЗРК), за комплексом товарних кондицій в порівнянні з батьківськими лініями.

Методика. Об’єктами дослідження були дволітки реципрокного схрещування галицьких та антонінсько-зозуленецьких коропів, вирощених в ставових умовах ТОВ «Карпатський водограй». Дослідження проводилися в кінці вегетаційного сезону згідно з методичними рекомендаціями. Тіло дослідних коропів для аналізу розділяли на складові частини: луска, філе зі шкірою, нутрощі, плавці та кістки. В процесі роботи виділялась кров, масу якої відносили до нутрощів. Голову відокремлювали від тушки методом відламування між потиличною кісткою та першим хребцем. Кожну частину було окремо зважено та подано у відсотковому значенні до загальної маси тіла.

Результати. Одержані результати засвідчили, що вихід основної частини філе зі шкірою у помісних груп дволіток коропа складав 48,7–52,0% та був вищим, порівняно з чистопородними нащадками. У порівнянні із вихідною материнською лінією, помісні дволітки ♀ГРК × ♂АЗРК мали вищий показник відносної маси філе на 3,15%, а у помісей ♀АЗРК × ♂ГРК аналогічна перевага складала 1,6%. При цьому, за збільшення середньої маси дволіток на 28,9–68,6% у дослідженнях 2023 р., відносна маса тушки зросла на 2,4–11,0%. Водночас, показник відносної маси голови знизився на 5,3–6,1%, а відносної маси нутрощів — зріс на 0,7–4,7%. Загалом неїстівна частина у досліджуваних груп риб перебувала у межах 27,2–32,4%. За виходом філе на 1 га нагульного ставу перевага помісних груп дволіток складала 31,5–62,7%. Отримані результати свідчать про доцільність їх використання як нових високопродуктивних промислових ліній в ставових господарствах зони Полісся.

Наукова новизна. Вперше проведено порівняльний аналіз показників харчової цінності дволіток коропа, одержаних від реципрокних схрещувань галицьких та антонінсько-зозуленецьких рамчастих коропів та вихідних чистих ліній, при вирощуванні в умовах Полісся України.

Практична значимість. Отримані результати досліджень доповнять дослідження попередніх років та дозволять надати рекомендації щодо використання помісей, одержаних від схрещування галицьких рамчастих та антонінсько-зозуленецьких рамчастих коропів, для промислового вирощування в зоні Полісся України.

Ключові слова: короп, маса, товарні кондиції, їстівні та неїстівні частини тіла.

ЛІТЕРАТУРА

 1. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, Italy : FAO, 2020.
 2. Miao W., Wang W. Trends of aquaculture production and trade: Carp, tilapia, and shrimp // Asian Fisheries Society. 2020. Vol. 33. P. 1—10. https://doi.org/10.33997/j.afs.2020.33.S1.001 
 3. Carp land: Economics of fish farms and the impact of region-marketing in the Aischgrund (DEU) and Barycz Valley (POL) / Lasner T. et al. // Aquaculture. 2020. Vol. 519. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2019.734731.
 4. Дюдяєва О. А., Рутта О. В. Додаткові вимоги до продукції аквакультури на зовнішніх ринках, у тому числі в торговельних мережах ЄС // Водні біоресурси та аквакультура. 2021. № 2(10). С. 64—76. DOI: 10.32851/wba.2021.2.6.
 5. Evaluation of Production and Economic Performance of Farmed Carp Using Small Lake-Commercial Fish Farms System in Southeastern Kazakhstan / Abilov B. I. et al. // Archives of Razi Institute. 2021. Vol. 76, 4. P. 1143—1154. DOI: 10.22092/ari.2021.355785.1722.
 6. Марценюк В. П. Гетерозис та промислова гібридизація в рибництві // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. Вип. 7. С. 155—159. (Серія : Тваринництво). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_2013_7_39 (дата звернення : 01.03.2024).
 7. Heterosis assessment of intra breed types crossing in one summer old common carps / Shishman G. F. et al. // Animal science and food technology. 2019. Vol. 10(3). P. 74—79. DOI: 10.31548/animal2019.03.074.
 8. Технологія риби та морепродуктів : навчальний підручник / Лебська Т. К. та ін. Київ : НУБіП України, 2021. 311 с.
 9. Микитюк П. В. Технологія переробки риби. Київ : Київська правда, 1999. 128 с.
 10. Грициняк І. І., Гурбик В. В. Оцінка товарних кондицій різновікових груп галицького коропа // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 74. С. 29—32.
 11. Оцінка органолептичних та інтер’єрних показників помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородного типів української рамчастої породи / Грішин Б. О. та ін. // Розведення і генетика тварин. 2018. Вип. 55. С. 56—60. https://doi.org/10.31073/abg.55.07 
 12. Краснопольська О. В., Куріненко Г. А. Аналіз рибницько-біологічних показників дволіток, отриманих від реципрокних схрещувань антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів // Рибогосподарська наука України. 2023. № 2. С. 71—82. DOI: 10.15407/fsu2023.02.071.
 13. Клейменов И. Я. Пищевая ценность рыбы. Москва : Пищевая промышленность, 1971. 152 с.
 14. Кублицкас А. К. Методика изучения жировых запасов, мясистости и весовых соотношений частей тела // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. ІІ. Вильнюс, 1976. С. 104—109.