Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 69-80
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.069
УДК 591.69

pdf35

ВІКОВА ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА СИМБІОЦЕНОЗІВ БІЛОГО АМУРА (CTENOPHARYNGODON IDELLA) ТА БІЛОГО ТОВСТОЛОБИКА (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) В УМОВАХ СТАВОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. В. Заіченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАНУ, м. Київ

Мета. Визначення та аналіз вікової та сезонної динаміки симбіоценозів білого амура та білого товстолобика в умовах ставового господарства.

Методика. Робота проводилась на базі Білоцерківської гідробіологічної станції, розташованої на р. Рось в межах м. Біла Церква. Об’єктами дослідження слугували симбіотичні угруповання білого амура та білого товстолобика різних вікових груп (цього річки–п’ятилітки). Риби піддавались частковому паразитологічному розтину за загальноприйнятими методиками.

Результати. Досліджено симбіоценози різних вікових груп білого амура та білого товстолобика протягом різних сезонів року. Зміна симбіотичних угруповань досліджуваних видів риб в різні періоди зумовлена рядом чинників. Різні види симбіонтів характеризуються різними показниками оптимумів температур (так, перитрихи, мають найвищі показники зараження в літній період). Розповсюдження симбіонтів залежить від умов потрапляння їх до риб. Частина видів — найпростіші, моногенеї та паразитичні ракоподібні — заражають господаря за високої густоти популяції (під час зимівлі або розмноження). Інші види симбіонтів потрапляють в організм риби аліментарним шляхом, тому зараження їх зростає з інтенсивністю живлення риб (цестоди). Показані відмінності в складі та структурі симбіоценозів різновікових груп риб, що зумовлені відмінностями біології досліджуваних видів риб. У складі симбіоценозів риб різних вікових груп присутні види симбіонтів, що не залежать від віку хазяїна (метацеркарії диплостоматид, деякі найпростіші); види, що більш інтенсивно заражають молодь риб (деякі види інфузорій, цестоди ботріоцефаліди) та види, що переважно вражають старші вікові групи (моногенеї, паразитичні ракоподібні).

Наукова новизна. Вперше проведено комплексні дослідження симбіоценозів білого амура та білого товстолобика з урахуванням особливостей біології риб та протягом різних сезонів.

Практична значимість. Результати роботи можуть бути використані для розроблення оптимальних періодів проведення заходів для запобігання виникненню епізоотій, а також в боротьбі з деякими видами паразитів.

Ключові слова: симбіоценоз, сезонна динаміка симбіонтів, вікова динаміка симбіонтів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вовк П. С. Биология дальневосточных растительноядных рыб и их хозяйственное использование в водоемах Украины / Вовк П. С. ― К. : Наук. думка, 1976. ― 245 с.
2. Симбиоценоз растительноядных рыб в некоторых регионах культивирования / О. Н. Давыдов, Л. Я. Куровская, С. И. Неборачек [и др.] // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 4. — С. 136—148.
3. Мусселиус В. А. Паразиты и болезни растительноядных рыб и меры борьбы с ними / Мусселиус В. А. — М. : Колос, 1967. — 78 с.
4. Паразиты и болезни некоторых растительноядных рыб дальневосточного комплекса в прудовых хозяйствах СССР : [сб. научных трудов] / [науч. ред. Богатова И. Б. и др.]. — М. : Пищевая промышленность, 1973. — 190 с.
5. Паразитические сообщества рыб-вселенцев водоемов Украины: прогноз возможных изменений / О. Н. Давыдов, А. В. Абрамов, Ю. Д. Темниханов [и др.] // Гидробиологический журнал. — 2009. — Т. 45, № 3. — С. 74—83.
6. Экология паразитов рыб водоемов Украины / Давыдов О. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я., Лысенко В. Н. — К., 2011. — 492 с.
7. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. / Быховская-Павловская И. Е. — Л. : Наука, 1985. — 117 с.
8. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 1: Паразитические простейшие. — Л. : Наука, 1984. — 428 с. — (Определитель по фауне СССР; вып. 140).
9. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 2: Паразитические многоклеточные (Первая часть). — Л. : Наука, 1985. — 425 с. — (Определитель по фауне СССР; вып. 143).
10. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 3: Паразитические многоклеточные (Вторая часть). — Л. : Наука, 1987. — 538 с. — (Определитель по фауне СССР; вып. 149).
11. Паразитологический сборник. XXV : Паразиты рыб Амура / [ред. Б. Е. Быховский]. — Л. : Наука. — 1971. — 307 с.
12. Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / Рокицкий П. Ф. — Минск : Вышэйшая школа, 1973. — 319 с.
13. Догель В. А. Общая паразитология / Догель В. А. — Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1962. — 464 с.