Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 89-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.089
УДК 016:[597.553.2:639.371.1]

pdf35

ДУНАЙСЬКИЙ ЛОСОСЬ (HUCHO HUCHO L.). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового тематичного бібліографічного переліку видань, присвячених еколого-зоогеографічним, морфобіологічним, фізіолого-біохімічним та генетичним характеристикам дунайського лосося, а також питанням його культивування в Україні та за кордоном.

Методика. При підготовці публікації в процесі системного пошуку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали відповідні літературні джерела з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН.

Результати. Складено тематичний бібліографічний список публікацій загальною кількістю 100 джерел, що включають характеристику представника лососевих риб — дунайського лосося. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Перелік може стати в нагоді науковцям, практикам, студентам, сфера інтересів яких стосується питань розведення та дослідження біологічних особливостей лососевих риб.

Ключові слова: дунайський лосось (Hucho hucho L.), поширення, відтворення, зникаючий вид риб, генетичні особливості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Великопольский И. И. Распространение дунайского лосося в бассейне реки Тиса / И. И. Великопольский // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. — СПб. : ГосНИОРХ; Нестор-История, 2010. — С. 36—37.
2. Ідентифікація статі у дунайського лосося Нucho hucho методом полімеразної ланцюгової реакції / Ю. П. Рудь, В. Ю. Філіпов, Л. П. Драган [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 66—74.
3. Матвієнко Н. М. Роль біотичних чинників у розвитку патології молоді дунайського лосося / Н. М. Матвієнко, А. І. Мрук, В. І. Устич // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. / [ред. І. І. Грициняк]. — К. : Інститут рибного господарства НААН України ; ДІА, 2011. — С. 82—84.
4. Мрук А. И. Воспроизводство дунайского лосося в Украине / А. И. Мрук // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : ІІ съезд NACEE (Сети Центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе) и семинар о роли аквакультуры в развитии села, Кишинёв, 17-19 окт. 2011 г. : матер. — Кишинёв : Pontos, 2011. — С. 177—183.
5. Мрук А. И. Выращивание сеголеток дунайского лосося (Hucho hucho L., 1758) в искусственных условиях / А. И. Мрук, В. И. Устич // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2008. — Вып. 24. — С. 161—164.
6. Мрук А. І. Відтворення дунайського лосося Hucho hucho (L.) / А. І. Мрук, В. І. Устич // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 36—40.
7. Мрук А. І. Дунайський лосось (Hucho hucho L.) в екосистемах рік Закарпаття і пропозиції щодо його збереження та відтворення / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Наукові дослідження на об'єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в констексті сталого розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Карпатського національного природного парку : матер. — Яремче : Карпатський національний природний парк, 2005. — С. 141—143.
8. Мрук А. І. Дунайський лосось (Hucho hucho) як можливий об'єкт рибного господарства / А. І. Мрук // Рибне господарство. — 2003. — Вип. 62. — С. 35—39. 10.1016/j.ympev.2003.08.012
9. Мрук А. І. Дунайський лосось в ріках Закарпаття / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26-30 вер. 2005 р. : матер. / ред. О. М. Третяк. — К. : Інститут рибного господарства УААН, 2005. — С. 176—178. — (До 75-річчя ІРГ УААН).
10. Мрук А. І. Особливості накопичення маси тіла у дунайського лосося за вирощування в умовах ставів / А. І. Мрук // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. / ред. І. І. Грициняк. — К. : Інститут рибного господарства НААН України ; ДІА, 2011. — С. 22—24. 10.2478/aopf-2013-0014
11. Особливості живлення дунайського лосося (Hucho hucho L.) в осінній період у p. Tepecвa, басейн Тиси / С. А. Кражан, А. І. Мрук, С. А. Коба [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : V Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., присвяч. памяті І. Д. Шнаревича, Чернівці, 13-16 вер. 2012 р. : матер. — Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012. — С. 118—120.
12. Патологічні зміни у плідників дунайського лосося (Hucho hucho L.), які спостерігалися за штучного відтворення / В. І. Устич, Н. М. Матвієнко, А. І. Мрук [та ін.] // Таврійський науковий вісник. — 2006. — Вип. 47. — С. 118—122. 10.2478/aopf-2013-0016
13. Турянин І. І. Дунайский лосось, або головатиця (Hucho hucho L.) // Риби Карпатських водойм / Турянин І. І. — Ужгород : Карпати, 1982. — 144 с.
14. Филиппов В. Ю. Криоконсервация половых клеток редких и исчезающих видов рыб (ручьевая форель, дунайский лосось, хариус европейский) /
В. Ю. Филиппов, А. И. Мрук, Л. П. Бучацкий // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. — СПб. : ГосНИОРХ; Нестор-История, 2010. — С. 224—225.
15. Analysis of genetic structure of huchen (Hucho hucho) in Serbia inferred from mitochondrial and nuclear DNA / S. Marić, A. Razpet, V. Nikolić [et al.] // Acta Veterinaria — Beograd. — 2014. — Vol. 64(2). — P. 236—244. 10.1111/j.1471-8286.2004.00594.x
16. Andreji J. Growth parameters of huchen Hucho hucho (L.) in the wild and under culture conditions / J. Andreji, I. Stráňai // Archives of Polish Fisheries. — 2013. — Vol. 21, iss. 3. — P. 179—188. 10.1111/j.1095-8649.2009.02377.x
17. Augustyn L. Ecology of the young (0+) Huchen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), planted in a mountain streams / L. Augustyn, A. Witkowski, J. Błachuta // Arch. Pol. Fish. — 1998. — Vol. 6. — P. 5—18.
18. Balon E. K. Description of one specimen of the Danubian salmon Hucho hucho Linnaeus, 1758, from the lowlands stretch of the Czechoslovak section of the Danube River / E. K. Balon // Ac. Rer. Nat. Mus. Slov. — 1968. — Vol. 14. — P. 91—94. 10.2478/aopf-2013-0022
19. Bastl I. Ichthyological investigation of the protected habitat of the huchen (Hucho hucho L.) on the river Turiec (Czechoslovakia) and suggestions for its management / I. Bastl, J. Holčik, A. Kirka // Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. — 1975. — Vol. 21. — P. 191—224. 10.2478/aopf-2013-0011
20. Bastl I. Study on morphological characters of huchen growth under natural and artificial conditions during the first year of life / I. Bastl, A. Kirka // Záverečná správa. — Bratislava : Laboratórium rybárstva, 1958. — 197 p.
21. Crespi B. J. Molecular systematic of Salmonidae: combined nuclear data yields a robust phylogeny / B. J. Crespi, M. J. Fulton // Mol. Phylogenet. Evol. — 2004. — Vol. 31, iss. 2. — P. 658—679. 10.1111/j.1469-185X.1987.tb00663.x
22. Danube salmon (Hucho hucho) in Central and South Eastern Europe: a review for the development of an international program for the rehabilitation and conservation of Danube salmon populations / A. M. Ihut, A. Zitek, S. Weiss [et al.] // Bulletin UASVM. Animal Science and Biotechnologies. — 2014. — Vol. 71(2). — Р. 86—101.
23. De Groot S. J. The Eurasian huchen, Hucho hucho / S. J. De Groot // Aquaculture. — 1989. — Vol. 80, iss. 3—4. — P. 381—382.
24. Distribution and heterogeneity of heterochromatin in the European (Hucho hucho Linnaeus, 1758) (Salmonidae) / M. Kucinski, K. Ocalewicz, D. Fopp-Bayat [et al.] // Folia Biologica (Kraków). — 2014. — Vol. 62. — P. 81—89.
25. Efficient method for cryopreservation of European huchen (Hucho hucho L.) and grayling (Thymallus thymallus L.) semen / J. Nynca, G. J. Dietrich, J. Grudniewska [et al.] // Aquaculture. — 2015. — Vol. 435. — P. 146.
26. Feeding habits of huchen Hucho hucho (Salmonidae) fry in the River Tresnjica, Yugoslavia / M. Nikcevic, B. Mickovic, A. Hegediš [et al.] // Italian Journal of Zoology. — 1998. — Vol. 65, s. 1. — P. 231—233.
27. Freyhof J. Hucho hucho. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3 [Electronic resource] / J. Freyhof, M. Kottelat. — Retreated from: http://www.iucnredlist.org. 10.1007/BF00001822
28. Food and growth of one-year-old huchen under pond culture / Z. Adámek, J. Jirásek, J. Příhoda [et al.] // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1985. — Vol. 37. — S. 28. 10.1007/978-94-009-3093-3
29. Genetic analysis of four European huchen (Hucho hucho Linnaeus, 1758) broodstocks from Poland, Germany, Slovakia, and Ukraine: implication for conservation / M. Kucinski, D. Fopp-Bayat, T. Liszewski [et al.] // Journal of Applied Genetics. — 2015. — Vol. 3.
30. Grman L. We can do more in huchen farming / L. Grman // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1980. — Vol. 32. — P. 24—25.
31. Hanel L. Huchen in the Czech Republic: a review / L. Hanel, S. Lusk, J. Andreska // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 143—154. 10.15835/buasvmcn-asb:10815
32. Harsányi A. Der Huchen / Harsányi A. — Hamburg and Berlin : Paul Parey, 1982. — 174 p.
33. Hartley S. E. The chromosomes of salmonid fishes / Hartley S. E. // Biol. Rev. Cambridge. — 1987. — Vol. 62. — P. 197—214.
34. Hensel K. On the identity of Hucho hucho and Hucho taimen (Pisces: Salmonidae) / K. Hensel, J. Holčik // Folia Zool. — 1983. — Vol. 32. — P. 67—83.
35. Holčík J. Conservation of the huchen, Hucho hucho (L.), (Salmonidae) with special reference to Slovakian rivers / J. Holčík // J. Fish Biol. — 1990. — Vol. 37 (Suppl. A). — P. 113—121. 10.1007/BF00691947
36. Holčik J. Review and evolution of Hucho (Salmonidae) / J. Holčik // Acta Sci. Natur. Brno. — 1982. — Vol. 16(3). — P. l—29.
37. Holčik J. Something about age and growth of huchen / J. Holčik // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1980. — Vol. 32. — P. 34—35. 10.1016/0044-8486(84)90336-3
38. Holčik J. Threatened fishes of the world: Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (Salmonidae) / J. Holčik // Environ. Biol. Fish. — 1995. — Vol. 43. — P. 105—106.
39. Holčik J. To what size does the huchen grow? / J. Holčik // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1980. — Vol. 32. — P. 24—25.
40. Holzer G. Habitat characterization of Danube salmon redds in the river Pielach (Habitatbeschreibung von Huchenlaichplätzen an der Pielach) / G. Holzer // Österr. Fisch. — 2011. — Vol. 64. — P. 54—69.
41. Holzer G. The habitat choice of the danube salmon (Hucho hucho) in the river Pielach (Habitateinnischung des Huchens (Hucho hucho) an der Pielach) : Master thesis / Holzer G. — Vienna : Inst. of Hydrobiology & Aquatic Ecosystem Management, University of Natural Resources and Life Sciences, 2000. — 111 р.
42. Integrated approach to the conservation and restoration of Danube Salmonid, Hucho hucho, populations in Austria / S. Schmutz, A. Zitek, S. Zobl [et al.] // Freshwater fish conservation: options for the future. — Oxford, Blackwell Science, 2002. — P. 157—173.
43. Isolation and characterization of Brachymystax lenok microsatellite loci and Cross-species amplification in Hucho spp. and Parahucho perryi / E. Froufe, K. M. Sefc, P. Alexandrino [et al.] // Mol. Ecol. Notes. — 2004. — Vol. 4. — P. 150—152.
44. Ivanc M. The Danube Salmon — Hucho hucho (Linnaeus, 1758) in Slovenia: distribution, threats, conservation // II International Hucho Symposium : book of abstracts / [eds. A. Witkowski, J. Kotusz, K. Goryczko et al.]. —Wrocław : Mus. Nat. Hist., Univ. Wrocł., 2012. — P. 30.
45. Ivaška S. Huchen – its catch and farming / Ivaška S. — Bratislava : Tatran, 1951. — 87 p.
46. Ivaška S. Danube salmon and its proper culture / Ivaška S. — Bratislava : Tatran, 1951. — 87 p. 10.1007/s13353-015-0274-9
47. Jungwirth M. Ovulation inducement in prespawning adult Danube salmon (Hucho hucho, L.) by injection of acetone-dried carp pituitary (cP) / M. Jungwirth // Aquaculture. — 1979. — Vol. 17, iss. 2. — P. 129—135. 10.3409/fb62_2.81
48. Jungwirth M. Rearing of Danube salmon (Hucho hucho L.) fry at different temperatures, with particular emphasis on freeze-dried zooplankton as dry feed additive / M. Jungwirth, H. Kossmann, S. Schmutz // Aquaculture. — 1989. — Vol. 77, iss. 4. — P. 363—371.
49. Jungwirth M. Some notes to the farming and conservation of tile Danube salmon (Hucho hucho) / M. Jungwirth ; Limnologisches Institut der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Berggasse, Vienna // Env. Biol. Fish. — 1978. — Vol. 13, iss. 2. — P. 231—234.
50. Jungwirth M. The temperature dependence of embryonic development of grayling (Thymallus thymallus), Danube salmon (Hucho hucho), Arctic char (Salvelinus alpinus) and brown trout (Salmo trutta fario) / M. Jungwirth, H. Winkler // Aquaculture. — 1984. — Vol. 38, iss. 4. — P. 315—327.
51. Kirka I. Ein Beitrag zum Alter and Wachstum des Huchen (Hucho hucho Linnaeus, 1758) aus dem Gewässer des Flusses Váh / I. Kirka // Vest. Cesk. Zool. Spol. — 1963. — Vol. 27. — P. 202—208.
52. Košco J. The Red List of lampreys and fishes in the Slovak Republic — Version 2007 / J. Košco, J. Holčik // Biodiversity of fishes of the Czech republic (VII). — Brno : ÚBO AV CR, 2008. — P. 119—132.
53. Kottelat M. Handbook of European fresh¬water fishes / Kottelat M., Freyhof J. — Berlin, 2007. — 646 p.
54. Kowalewska-Hryc I. Influence of different types of feed on growth and survival rates in huchen fry (Hucho hucho L.) / I. Kowalewska-Hryc, M. Hryc, P. Epler // Komun. Ryb. — 2005. — № 5. — P. 5—7.
55. Krajč T. The Danube salmon — Hucho hucho (Linnaeus, 1758) in Slovakia (protection, breeding and fishing) / T. Krajč, R. Štencl, P. Hureala // II International Hucho Symposium : book of abstracts / [eds. A. Witkowski, J. Kotusz, K. Goryczko et al.]. —Wrocław : Mus. Nat. Hist., Univ. Wrocł., 2012. — P. 32.
56. Krupka I. Growth of trophy huchen / I. Krupka // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1986. — Vol. 38. — P. 27.
57. Length-weight relationship in adult huchen Hucho hucho (L., 1758) from Drina River, Serbia / P. D. Simonović, V. P. Nikolić, A. D. Tošić [et al.] // Biologia. — 2011. — Vol. 66/1 . — P. 156—159.
58. Mijović-Magdić J. The current status of the huchen, Hucho hucho (Linnaeus, 1758), in Serbian waters and possibilities for its controlled spawning and rearing of juveniles : doctoral dissertation / J. Mijović-Magdić. — Novi Sad, Serbia : Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, 2007. — 175 p.
59. Mikavica D. Longitudinal and weight growth of the huchen (Hucho hucho L.) of Lake Drina (Duzinski i maseni rast mladice (Hucho hucho L.) iz rijeke Drine) / D. Mikavica // Ribarstvo. — 1987. — Vol. 42. — P. 81—86. 10.2478/aopf-2013-0012
60. Muhamedagić S. The state and perspective of Danube huchen (Hucho hucho) in Bosnia and Herzegovina / S. Muhamedagić, E. Habibović // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 155—160.
61. Nevický O. About trophy Danube salmon growth / O. Nevický // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1989. — Vol. 41. — P. 293. 10.1080/11250009809386821
62. Ocalewicz K. Mapping of rRNA genes and telomeric sequences in Danube salmon (Hucho hucho) chromosomes using primed in situ labeling technique (PRINS) / K. Ocalewicz, P. Woznicki, M. Jankun // Genetica. — 2008. — Vol. 134. — P. 199—203. 10.1007/s10709-007-9225-7
63. Parasites of Hucho hucho (L.), Hucho taimen (Pall.), and Parahucho perryi (Brevoort) (Salmonidae, Actinopterygii) – the state of knowledge / M. Popiołek, J. Kusznierz , J. Kotusz [et al.] // Archives of Polish Fisheries. — 2013. — Vol. 21, iss. 3. — P. 233—239.
64. Past and present of and perspectives for the Danube huchen, Hucho hucho (L.), in the Danube basin / A. Witkowski, A. Bajic, T. Treer [et al.] // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 129—142.
65. Pavlík L. A note to huchen stocking / L. Pavlík // Rybárstva. — 1998. — Vol. 3. — P. 8— 9.
66. Pazur K. River charr (Hucho hucho L. 1758) growth dynamics in the waters of the SR of Croatia (Dinamika rasta mladice (Hucho hucho L. 1758) u vodama SR Hrvatske) / K. Pazur, D. Habekovic, J. Popovic // Ichthyologia. — 1982. — Vol. 14. — P. 161—169.
67. Peňáz M. Reproduction and Early Ontog¬eny of Hucho hucho / M. Peňáz, J. Příhoda // Acta scientiarium naturalium Academiae scientiarum bohemoslovacae. — Praha : Aca¬demia, 1981. — 35 p. 10.1017/S1464793100005613
68. Phillips R. B. Chromosome evolution in the Salmonidae (Pisces): an update / R. B. Phillips, P. Rab // Biol. Rev. (Cambridge). — 2001. — Vol. 76. — P. 1—25. 10.1111/j.1095-8649.1995.tb06021.x
69. Phillips R. B. Evidence supporting the paraphyly of Hucho (Salmonidae) based on ribosomal DNA restriction maps / R. B. Phillips, T. H. Oakley, E. L. Davis // J. Fish. Biol. — 1995. — Vol. 47. — P. 956—961.
70. Preliminary attempts to start feed huchen (Hucho hucho) / J. Grudniewska, A. Przybył, K. Goryczko [et al.] // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 225—227.
71. Příhoda J. Breeding of the huchen broodfish at the productive departments of the Slovak Angler's Union / J. Příhoda // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1990. — Vol. 42. — P. 26—27.
72. Prodöhl P. A. A panel of minisatellite (VNTR) DNA locus specific probes for potential application to problems in salmonid aquaculture / P. A. Prodöhl, J. B. Taggart, A. Ferguson //Aquaculture. — 1995. — Vol. 137, iss. 1—4. — P. 87—97.
73. Radevic M. Growth of huchen (Hucho hucho L.) from the Vrbas River / M. Radevic // Ichthyologia. — 1999. — Vol. 31. — P. 53—59.
74. Ratschan C. Did the Danube salmon originally occur in the River Steyr? An example for difficulties with the reconstruction of the historic fish fauna (Kam der Huchen urspruenglich im Unterlauf der Steyr vor? Ein Beispiel fuer Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der historischen Fischfauna) / C. Ratschan, B. Schmall // Öesterr. Fisch. — 2011. — Vol. 64. — P. 188—197.
75. Ratschan C. Maximum size and distribution limits of the Danube salmon (Hucho hucho) as a function of river size and geology in Austria and Bavaria / C. Ratschan // II International Hucho Symposium : book of abstracts / [eds. A. Witkowski, J. Kotusz, K. Goryczko et al.]. —Wrocław : Mus. Nat. Hist., Univ. Wrocł., 2012. — P. 40.
76. Ratschan C. Past and present situation of huchen, or Danube salmon, in Upper Austria, future prospects / C. Ratschan, G. Zauner // Österreichs Fischerei. — 2012. — Vol. 65. — P. 250—258.
77. Rothschein J. Effectively with the huchen / J. Rothschein // Poľovníctvo a rybárstvo. — 1980. — Vol. 32. — P. 32—33.
78. Schulz N. Das Wachstum des Huchens (Hucho hucho L.) in der Drau in Kärnten / N. Schulz // Österreichs Fischerei. — 1985. — Vol. 38. — P. 133—142.
79. Simonović P. Growth characteristics of huchen Hucho hucho (L.) from Rivers Drina, Una and Sana / P. Simonović, S. Marić, V. Nikolić // Acta Biologica Iugoslavica — Ekologija Belgrade. — 2000. — Vol. 35. — P. 123—126.
80. Spawning behavior of Danube huchen from three Austrian river / M. Esteve, G. Unfer, K. Pinter [et al.] // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 169—177.
81. Šubjak J. Observations of food and feeding of angler-caught huchen, Hucho hucho (L.), in Slovak rivers in winter / J. Šubjak // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 219—225.
82. Synopsis of biological data on Hucho hucho (Linnaeus, 1758) / prep. by R. Prawochens, W. Kolder. — Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1968. — 29 p. — (FAO Fisheries Synopsis 22 (Suppl. 1)).
83. The complete mitochondrial genome of the endangered Hucho hucho (Salmonidae: Huchen) / Shuhuan Zhang, Qiwei Wei, Ke Wang [et al.] // Mitochondrial DNA. — 2014. — Vol. 1. — P. 1—3.
84. The effect of static magnetic field on Danube huchen, Hucho hucho (L.) sperm motility parameters / K. Formicki, J. Szulc, A. Taňski [et al.] // Archives of Polish Fisheries. — 2013. — Vol. 21, iss. 3. — P. 189—197.
85. The Eurasian huchen, Hucho hucho, largest salmon of the world / [Holčík J., Hensel K., Nieslanik J., Skacel L.] // Dordrecht ; Boston ; Lancaster : Dr. W. Junk Publisher, 1988. — 239 р.
86. The Huchen Hucho hucho in the Balkan region: Distribution and future impacts by hydropower development / J. Freyhof, S. Weiss, A. Adrović [et al.] // RiverWatch & EuroNatur. — 2015. — 30 p.
87. The Hucho hucho (Linnaeus, 1758), (Salmoniformes, Salmonidae), species monitoring in the Vişeu River (Maramureş, Romania) / D. Bănăduc, R. Răchită, C. A. Bănăduc [et al.] // Transilv. Rev. Syst. Ecol. Res. — 2008. — Vol. 5. — P. 183—188.
88. The importance of genetic cluster recognition for the conservation of migratory fish species: the example of the endangered European huchen Hucho hucho (L.) / J. Geist, M. Kolahsa, B. Gum [et al.] // J. Fish. Biol. — 2009. — Vol. 75, iss. 5. — P. 1063—1078.
89. Treer T. Condition of huchen (Hucho hucho Linnaeus, 1758) from the Croatian-Slovenian Kupa River / T. Treer, N. Sprem, M. Piria // J. Appl. Ichthyol. — 2014. — Vol. 30. — P. 168—171.
90. Velykopolskyy I. Huchen in Zakarpattya / I. Velykopolskyy // Sztuka Łowienia. — 2012. — Vol. 1(12). — P. 35—37.
91. Velykopolskyy I. The Danube Salmon in the Zakarpatye Region of Ukraine: current state and perspectives / I. Velykopolskiy, A. Mruk // II International Hucho Symposium : book of abstracts / [eds. A. Witkowski, J. Kotusz, K. Goryczko et al.]. —Wrocław : Mus. Nat. Hist., Univ. Wrocł., 2012. — P. 52—53.
92. Verga V. de The effect of freeze-dried zooplankton as a dry feed additive for Danube salmon (Hucho hucho L.) fry / Verga V. de, J. Böhm // Aquaculture. — 1992. — Vol. 108, iss. 1—2. — P. 155—168.
93. Vinarcík O. What’s next for the huchen? / O. Vinarcík // Rybárstvo. — 1999. — Vol. 4. — P. 18—19.
94. Wang S. Salmonid inbreeding: a review / S. Wang, J. J. Hard, F. Utter // Rev. Fish. Biol. Fish. — 2002. — Vol. 11. — P. 301—319.
95. Weiss S. Regional structure despite limited mtDNA sequence diversity found in the endangered huchen, Hucho hucho (Linnaeus, 1758) / S. Weiss, S. Marić, A. Snoj // Hydrobiologia. — 2011. — Vol. 658. — P. 103—110.
96. Witkowski A. Growth rate of huchen introduced into the Dunajec River / A. Witkowski, J. Blatucha, M. Kowalewski // Gosp. Ryb. — 1984. — Vol. 34. — P. 15—16.
97. Witkowski A. The growth of the Danube salmon (Hucho hucho (L.)) (Salmonidae) introduced into the River Dunajec / A. Witkowski, M. Kowalewski, J. Blatucha // Acta Hydrobiol. — 1985. — Vol. 27. — P. 113—125.
98. Witkowski A. The his¬tory of huchen, Hucho hucho (L.), in Poland – distribu¬tion, restoration and conservation // A. Witkowski, K. Goryczko, M. Kowalewski // Arch. Pol. Fish. — 2013. — Vol. 21. — P. 161—168.
99. Witkowski A. The Huchen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae) – saved for the Polish ichthyofauna / A. Witkowski // Suppl. at Acta Hydrobiol. — 2003. — Vol. 6. — P. 109—113.
100. Witkowski A. The spawning run of the huchen Hucho hucho (L.) and its analysis // Acta Ichtyol. Pisc. — 1988. — Vol. 13. — P. 23—31.