Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 31-40
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.031
УДК 639.371.15

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК ХАРІУСА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (THYMALLUS THYMALLUS L.)

А. І. Кучерук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. Й. Великопольський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вирощування молоді європейського харіуса та удосконалення індустріальної технології з використанням годівлі спеціалізованими штучними кормами.

Методика. Роботи з вирощування цьоголіток харіуса європейського проводили у 2014 р. на рибницькому заводі «Лопушне» Чернівецької області упродовж п'яти місяців (травень– вересень). Молодь отримана від 22 екземплярів плідників 3–4-річного віку, які утримувались у ставах природного заповідника «Синевир». Рибницько-біологічні показники плідників визначали згідно з методикою для лососевих риб за редакцією Правдіна (1966 р.). З метою уникнення травматизації риб, перед відбором статевих продуктів їх витримували в розчині анестетика «Пропісцин». Коефіцієнт вгодованості визначали за формулою Фультона.

Результати. Середня маса плідників, використаних у нересті, складала 110 г за середньої довжини тіла 22 см. Коефіцієнт вгодованості риб за Фультоном складав: у самиць — 1,1, у самців — 1,0. Годівля личинок полягала у наступному: початок живими кормовими організмами (циклоп, моїна), наступні 30 днів — чергування годівлі живими кормами та спеціалізованим стартовим кормом, протягом решти часу — штучним кормом. Вирощування європейського харіуса від личинок до цьоголіток проводили в лотках різної площі (0,5 м2–4,5 м2), рівень води в лотках підвищували відповідно до росту риб, що складало від 20 до 42 см. Подача води становила 60 л/хв, відповідно кратність водообміну становила від 0,5 до 1,7 разів/год, що відповідало рибницьким нормативам для лососевих риб. Середня маса цьоголіток на 10 вересня складала 17,1 г за середньої довжини тіла 11,8 см.

Наукова новизна. Комплексна оцінка та розроблення цілісного механізму науково обґрунтованих принципів та методичних рекомендацій щодо штучного відтворення харіуса європейського.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані за проведення рибницьких робіт з відтворення цінних видів риб в рибницьких господарствах Карпатського регіону.

Ключові слова: харіус європейський (Thymallus thymallus), личинки, цьоголітки, годівля, вирощування, штучне відтворення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Владыков В. Д. Рыбы Подкарпатской Руси / Владыков В. Д. — Ужгород, 1926. — 42 с.
2. Зиновьев Е. А. Экология и систематика хариусовых рыб Евразии: дис. в виде науч. докл. … доктора биол. наук. 03.00.16, 03.00.10. «Экология», «Ихтиология» / Е. А. Зиновьев. — Пермь, 2005. — 75 с.
3. Зиновьев Е. А. Плодовитость европейского хариуса Thymallus thymallus (L.) / Е. А. Зиновьев // Вестник Пермского ун-та. — 1995. — Вып. 1. — С. 153—167. — Сер. Біологія.
4. Зайцев А. М. Подращивание молоди хариуса на искусственных кормах /А. М. Зайцев, В. В. Аверьянова, В. М. Никутьева // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1991. — Вып. 62. — С. 43—45.
5. Козлов В. И. Коммерческая аквакультура / В. И. Козлов, А. В. Козлов. — М., 2008. — 166 с.
6. Мрук А. І. Штучне відтворення Європейського харіуса / А. І. Мрук // Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы : междунар. науч.-практ. конф., 17-19 мая 2010 г. : матер. — Херсон, 2010. — С. 57—58.
7. Мрук А. І. Європейський харіус басейну р. Теребля та аспекти його штучного відтворення / А. І. Мрук, І. Й. Велекопольський, В. І. Устич // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 1. — С. 53—60.
8. Протасов А. А. Состояние сырьевых запасов ручьевой и радужной форели в реках Закарпатской области УССР: отчет НИИ прудового и озерно-речного рыбного хазяйства / А. А. Протасов. — Львов, 1948. — 76 с.
9. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.
10. Шнаревич И. Д. Основы освоения и воспроизводства рыбных ресурсов рек Украинских Карпат : автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. биол. наук / И. Д. Шнаревич. — Черновцы, 1969. — 39 с.
11. Тугарина П. Я. О культуре хариуса в водоемах байкало-ангарского бассейна / П. Я. Тугарина // Проблемы сырьевой базы рыбного хозяйства Сибири. —Иркутск, 1966. — С. 66—73.
12. Jankovic D. Systematica i ecologija lipbjena Jugoslavije / Jankovic D. — Beоgrad, 1960. — 144 p.
13. Kokurewicz B. Influence of constant and variable temperatures on the embryonic development of the European grayling, Thymallus thymallus (L.) / B. Kokurewicz, M. Kowalewski, A. Witkowski // Zool. Polon. — 1980. — Vol. 27. — P. 335—362.
14. Penaz M. Early development of the grayling Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) // Prirodovedne Prace Ustavu Ceskoslovenske Academie ved v Brne. — Nova Series Acta. III. —9 (II). — P. 3—35.
15. Dyk V. Lipan podhorni Thymallus thymallus (L., 1758) v ruznyh nadmorskych polohach CSR Zakarpatske Ukrajiny SSSR / Dyk V. — Bratislava: Vydavatel’stvo Sloveskej Akademie vied, 1958. — 31 s.