Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 41-50
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.041
УДК 639.3:597–115

pdf35

ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ОКРЕМИХ ПЛЕМІННИХ СТАД СТРОКАТОГО ТОВСТОЛОБИКА (HYPOPHTALMICHTHYS NOBILIS)

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. Е. Маріуца, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Тарасюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення специфіки генетичної структури, рівня внутрішньої та міжпопуляційної генетичної мінливості племінних стад строкатого товстолобика різних зон ведення рибництва за використання ДНК-маркерів (ISSR-PCR).

Методика. Для дослідження специфіки генетичної структури на підставі ПЛР використовували ІSSR-PCR-методику з відповідно підібраними праймерами.

Результати. За результатами досліджень племінних стад строкатого товстолобика було проведено аналіз генетичної структури за використання трьох мікросателітних локусів ДНК: (CTC)6C, (GAG)6C, (AGC)6G. Досліджені популяції накопичують резерв генотипової мінливості у різних ділянках мікросателітних локусів. Виявлені специфічні особливості між дослідженими популяціями строкатого товстолобика можуть характеризувати ступінь гетерозиготності стад, що розводяться в даних господарствах. Варіацій виявлених ампліконів достатньо, щоб відокремлювати особин племінних стад, або, якщо робота проводиться з групою плідників, підбирати батьківські пари для підвищення генетичного розмаїття.

Наукова новизна. Встановлено особливості генетичної структури, рівень генетичної мінливості племінних стад строкатого товстолобика різних зон ведення рибництва за використання ДНК-маркерів. Вперше отримано нові дані про специфіку генетичної структури при використанні методів на основі ПЛР, які сприяють виявленню специфіки механізмів підтримки відносної стабільності генофонду строкатого товстолобика і дозволяють контролювати та зберігати специфічність їх генетичної структури.

Практична значимість. Практична значимість досліджень полягає в пропонуванні методу генетичного контролю популяцій строкатого товстолобика, на підставі ПЛР, який дає можливість за використання запропонованих праймерів провести аналіз генетичної структури племінних стад і реалізувати генетичну інформацію на різних стадіях селекційного процесу.

Ключові слова: молекулярно-генетичні методи, ДНК, строкатий товстолобик (Нypophthalmichthys molitrix), генетична структура, ПЛР.

ЛІТЕРАТУРА

1. Виноградов В. К. Опыт гибридизации белого и пестрого толстолобиков / В. К. Виноградов, Л. В. Ерохина // Рыбохозяйственное освоение растительноядных рыб: статьи. — М., 1966. — С. 5—66.
2. Балтаджи Р. А. Результаты работ по акклиматизации растительноядных рыб на Украине / Р. А. Балтаджи, Л. И. Лупачева, О. М. Тарасова // Рыбное хозяйство. — 1980. — Вып. 31. — С. 38—44.
3. Вовк П. С. Биология дальневосточных растительноядных рыб и их хозяйственное использование в водоемах Украины / Вовк П. С. — К., 1976. — С. 248.
4. Ставове рибництво / [за ред. П. Т. Галасуна]. — К. : Урожай, 1974. — 192 с.
5. Алтухов Ю. П. Полиморфизм ДНК в пуляционной генетике / Ю. П. Алтухов, Е. А. Салменкова // Генетика. ― 2002. ― Т. 38. ― № 9. ― С. 1173―1195.
6. Microsatellites: genomic distribution, putative functions and mutational mechanisms: a review / L. You-Chun, B. Korol, Abrahaml, T. Fahima [et al.] // Molecular Ecology. — 2002. — Vol. 11. — P. 2453—2465. 10.1046/j.1365-294X.2002.01643.x
7. Тарасюк С. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві // С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк. ― К. : Аграрна наука, 2013. ― 310 с.
8. Формування гетерогенних популяцій білого і строкатого товстолобиків ДП рибгоспу «Галицький» / В. М. Бочков, Т. А. Нагорнюк, Н. О. Борисенко [та ін.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. ― 2014. ― Вип. 202. ― С. 38―44. ― (Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
9. Борисенко Н. О. Інформативність мікросателітних локусів для аналізу генетичної структури білого та строкатого товстолобиків / Н. О. Борисенко, І. І. Грициняк, С. І. Тарасюк // Рибогосподарська наука України. ― 2013. ― № 3. — С. 55—61.
10. Microsatellite Markers for Parentage Identification of Crossbreeding Carp (Cyprinus carpio) in a Selective Breeding Programme / Wu Yao, Jia ZhiYing, Li ChiTao [et al.] // Journal of Agricultural Biotechnology. ― 2012. ― Vol. 20, № 5. ― P. 549―559.
11. Залоїло О. В. Молекулярно-генетичні методи в рибництві / О. В. Залоїло, А. Е. Маріуца, С. І. Тарасюк // Основні завдання рибогосподарської науки щодо вирішення нагальних проблем розвитку рибного господарства України : наук.-практ. семінар, проведений 5 червня 2014 року під час виставки «FishExpo-2014» : мат. ― К. : НТУУ «КПІ», 2014. ― С. 56―62.
12. Использование микросателлитных ДНК-маркеров для генетической идентификации популяций белого толстолоба (Нypophthalmichthys molitrix) / И. С. Резникова-Галашевич, В. Г. Спиридонов, А. В. Шелёв [и др.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2011. — Т. 10. — С. 301—305.
13. Маріуца А. Е. Аналіз генетичної структури популяцій білого товстолобика окремих підприємств / А. Е. Маріуца, Н. О. Борисенко // Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету. ― 2014. ― Вип. 2/86. ― С. 63―68.
14. TotalLab, Phoretix and Same Spots [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.totallab.com.