Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 41-50
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.041
УДК 639.3:597–115

pdf35

THE GENETIC STRUCTURE OF INDIVIDUAL GROUPS OF BIGHEAD CARP (HYPOPHTALMICHTHYS NOBILIS)

I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
A. Mariutsa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
S. Tarasyuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the specificity of the genetic structure, intra- and interpopulation genetic variability of the pedigree stocks of bighead carp in different fish farming zones using DNA markers (ISSR-PCR).

Methodology. To investigate the specificity of the genetic structure we used a PCR (ISSR-PCR) method with appropriately selected primers.

Findings. As a result of the study of the pedigree stocks of bighead carp, we carried out an analysis of the genetic structure by using three microsatellite DNA loci (CTC)6C, (GAG)6C, (AGC)6G. The investigated populations accumulated a reserve of the genotypic variability in different parts of microsatellite loci. The identified specific properties among the investigated bighead carp populations can characterize the heterozygosity degree of the stocks reared in these fish farms. The variations in the detected amplicons are sufficient for separating the individuals of breeding stocks, or, if the work is carried out with a group of brood fish, to select parent pairs for increasing the genetic diversity. The described variability of the genetic structure by specific gene sites and distribution of markers in fish stocks indicate on significant level of genetic variability that is a basis for determining the level of their adaptability in the process of artificial selection in fish farms of different forms of ownership.

Originality. We detected the peculiarities of the genetic structure, the level of genetic variation of the pedigree stocks of bighead carp in different fish farming zones with the use of DNA. For the first time we obtained new data on the specificity of the genetic structure based on PCR, which contribute to the detection of the specific mechanisms of maintaining the relative stability of bighead carp genetic pool and allow controlling the specificity of their genetic structure.

Practical value. The practical value of the study is to propose a method of the genetic control of bighead carp populations by applying a PCR that allows performing an analysis of the genetic structure of the stocks and realizing the genetic information on early stages of the breeding process.

Key words: molecular genetic methods, DNA markers, bighead carp (Нypophthalmichthys molitrix), genetic structure, PCR.

REFERENCES

1. Vinogradov, V. K., & Erohina, L. V. (1966). Opyt gibridizacii belogo i pestrogo tolstolobikov. Rybohozjajstvennoe osvoenie rastitel'no jadnyh ryb : stat'i. Moskva, 5-66.
2. Baltadzhi, R. A., Lupacheva, L. I., & Tarasova, O. M. (1980). Rezul'taty rabot po akklimatizacii rastitel'nojadnyh ryb na Ukraine. Rybnoe hozjajstvo, 31, 38-44.
3.  Vovk, P. S. (1976). Biologija dal'nevostochnyh rastitel'nojadnyh rybi ih hozjajstvennoe ispol'zovanie v vodoemah Ukrainy.iev.
4.  Halasun, P. T. (Ed.) (1974). Stavove rybnytstvo. Kyiv: Urozhay.
5.  Altuhov, Ju. P., & Salmenkova, E. A. (2002). Polimorfizm DNK v puljacionnoj genetike. Genetika, 38, 9, 1173-1195.
6.  You-Chun, L., Korol, B., Abrahaml, T. Fahimaetal. (2002). Microsatellites: genomic distribution, putative functions and mutational mechanisms: areview. Molecular Ecology, 11, 2453-2465. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-294X.2002.01643.x
7.  Tarasyuk, S. I., & Hrytsynyak, I. I. (2013). Molekulyarno-henetychni doslidzhennya v rybnytstvi. Kyiv: Ahrarna nauka.
8. Bochkov, V. M., Nahornyuk, T. A., Borysenko, N. O., & Tarasyuk, S. I. (2014). Formuvannya heterohennykh populyatsiy biloho i strokatoho tovstolobyki v Prybhospu «Halyts'kyy». Naukovyy visnykN atsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva, 202, 38-44.
9.  Borysenko, N. O., Hrytsynyak, I. I., & Tarasyuk, S. I. (2013). Informatyvnist' mikrosatelitnykh lokusiv dlya analizu henetychnoyi struktury biloho ta strokatoho tovstolobykiv. Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny,3, 55-61.
10.  Yao, Wu, ZhiYing, Jia, Li, ChiTao,[etal.] (2012). Microsatellite Markers for Parentage Identification of Crossbreeding Carp (Cyprinus carpio) in a Selective Breeding Programme. Journal of Agricultural Biotechnology, 20, 5, 549-559.
11. Zaloyilo, O. V., Mariutsa, A. E., & Tarasyuk, S. I. (2014). Molekulyarno-henetychni metody v rybnytstvi. Osnovni zavdannya rybohospodars'koyi nauky shchodo vyrishennya nahal'nykh problem rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrayiny: materialy naukovo-praktychnoho seminaru, provedenoho 5 chervnya 2014 roku pid chas vystavky «FishExpo-2014». Kyiv: NTUU «KPI», 56-62.
12.  Reznikova-Galashevich, I. S., Spiridonov, V. G., & Sheljov, A. V. et al. (2011). Ispol'zovanie mikrosatellitnyh DNK-markerov dlja geneticheskoj identifikacii populjacij belogo tolstoloba (Hypophthalmichthys molitrix). Faktory eksperymentalnoi evoliutsii organіzmіv, 10, 301-305.
13. Mariutsa, A. E., & Borysenko, N. O. (2014). Analiz henetychnoyi struktury populyatsiy biloho tovstolobyka okremykh pidpryyemstv. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho ahrarnoho universytetu, 2/86, 63-68.
14. TotalLab, Phoretix and Same Spots. totallab.com. Retrieved from : http://www.totallab.сom.