Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 35-45
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.035
УДК 597.556.331.3 (262.5)

pdf35

ПОПУЛЯЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ СТАВРИДИ (TRACHURUS MEDITERRANEUS) В РІЗНИХ АКВАТОРІЯХ ЧОРНОГО МОРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н. С. Кузьмінова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут біології південних морів НАН України, м. Севастополь

Мета. Провести аналіз основних популяційних параметрів ставриди, відловленої в різних акваторіях Чорного моря в 2011 – 2013 рр.

Методика. Особини ставриди середземноморської (Trachurus mediterraneus Staindachner, 1868) виловлені в прибережній зоні м. Севастополя, а також в районах Південного Берега Криму (ПБК), Алушти-Судака, мису Такіль з 2011 по 2013 рр. Масив даних щодо ставриди з Балаклавської бухти і власне Севастопольських територіальних вод (бухти Пісочна, Карантинна, Олександрівська, відкрита зона навпроти бухт Карантинної і Пісочної) були розділені. У ході даної роботи визначали розмір і масу риб, стать, стадію зрілості. Вік ставриди визначали за отолітами.

Результати. Осінньо-зимові лови ставриди в районах південного узбережжя Криму, Судака - Алушти і мису Такіль дозволили встановити певну розрізненість у розподілі риб різного віку і відмінні розмірно - масові параметри, що пов'язано з сезонною міграцією цього виду. У акваторіях Севастополя і Балаклави мешкають два відособлених угруповання, що відносяться до північного стада ставриди в Чорному морі.

Наукова новизна. Вперше досліджені популяційні параметри дорослих екземплярів ставриди в різних акваторіях Чорного моря в сучасний період.

Практична значимість. Ставрида ― масовий промисловий вид риб, а також об'єкт живлення хижаків Чорного моря. Науковий моніторинг цього виду важливий у зв'язку з тим, що стада ставриди в Чорному морі все ще не відновилися.

Ключові слова: чорноморська ставрида (Trachurus mediterraneus Staindachner 1868), популяція, розмір, маса, стать, вік.

ЛІТЕРАТУРА

1. Амброз А.П. Распределение и промысел черноморской ставриды / А.П. Амброз // Тр. ВНИРО. ― 1954. ― С. 113 – 125.
2. Данилевский Н.Н. Миграции черноморской хамсы и факторы ее обуславливающие / Н.Н. Данилевский // Тр. АзЧерНИРО. ― 1958. ― Вып. 17. ― С. 51 − 74.
3. Рыбные ресурсы Черного моря (состав, состояние запасов и эксплуатация) / Г.В. Зуев, Д.К. Гуцал, Е.Б. Мельникова, [и др.] // Гидробиол. журн. ― 2009. ― Т. 46, № 4. ― С. 16 – 24.
4. Кузьминова Н.С. Популяционная характеристики черноморской ставриды в современный период / Н.С. Кузьминова // Состояние экосистем шельфовой зоны Черного и Азовского морей в условиях антропогенного воздействия : сб. ст., посвящен. 90-летию Новороссийской морской биостанции им. проф. В.М. Арнольди. ― Краснодар, 2011. ― С. 93 – 100.
5. Кузьминова Н.С. Современное состояние молоди массовых промысловых видов в прибрежной зоне Черного моря / Н.С. Кузьминова // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. ― 2012. ― № 3. ― С. 57 – 65.
6. Латун В.С. Влияние вылова ставриды на изменчивость компонентов системы «фитопланктон–зоопланктон–анчоус–ставрида–промысел ставриды» / В.С. Латун // Системы контроля окружающей среды. ― Севастополь, 2009. ― С. 234 – 239.
7. Марти Ю.Ю. Миграции морских рыб / Марти Ю.Ю. ― М. : Пищевая пром-ть, 1980. ― 248 с.
8. Овен Л.С. Многолетняя динамика видового состава и численности рыб Черного моря в районе Севастополя / Л.С. Овен, Л.П. Салехова, Н.С. Кузьминова // Риб. госп-во України. ― 2008. ― № 4 (57). ― С.15 − 18.
9. Состояние эвтрофированности вод северо-западной части Черного моря по результатам многолетнего мониторинга / И.Г. Орлова, Н.Е.Павленко, В.В. Украинский, [та ін.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: Сб. науч. тр. ― 2007. ― Вып. 15. ― С. 32 – 43.
10.Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И.Ф.. ― М. : Пищ. пром., 1966. ― 376 с.
11.Резников С.Я. Средиземноморская ставрида в Черном море / С.Я. Резников, Р.А Костюченко // Рыбное хозяйство. ― 1954. ― № 10. ― С. 43 – 46.
12.Руднева И.И. Изменение биомаркеров гонад некоторых видов черноморских рыб, обитающих в условиях хронического загрязнения / И.И. Руднева, Н.С. Кузьминова // Экологические системы и приборы. ― 2011. ― № 2. ― С. 8 –12.
13.Салехова Л.П. Морфологическая характеристика ставриды Trachurus mediterraneus Staindachner, обитающей в прибрежной зоне Крыма / Л.П. Салехова // Рибне господарство України. ― 2007. ― № 3−4. ― С. 38 – 43.
14.Салехова Л.П. О современном состоянии Крымской популяции черноморской ставриды (Trachurus mediterraneus ponticus) у юго-западного побережья Крыма / Л.П. Салехова, А.Д. Гордина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. ― 2005. ― № 4 (27): «Гідроекологія» ― С. 207 – 208.
15.Световидов А.И. Рыбы Черного моря / Световидов А.И. ― Л. : Наука, 1964. ― 550 с.
16.Шварц С.С. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных / С.С. Шварц, В.С. Смирнов, Л.Н. Добринский // Тр. Ин-та экологии растений и животных. ― 1968. ― Вып. 58. ― 386 с.
17.Шульман Г.Е. Физиолого-биохимические особенности годовых циклов рыб / Шульман Г.Е. ― М. : Пищевая пром-сть, 1972. ― 368 с.
18.Юрахно В.М. О существовании возможных локальных группировок черноморской ставриды в прибрежье Севастополя / В.М. Юрахно, Н.С. Кузьминова // Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона : VII Междунар.конф., 20-23 июня 2012 г. М атериалы. ― Керчь, 2012. ― Т. 1. ― С. 100 – 103.