Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 35-45
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.035
УДК 597.556.331.3 (262.5)

pdf35

POPULATION INDICES OF HORSE MACKEREL (TRACHURUS MEDITERRANEUS) IN DIFFERENT AREAS OF BLACK SEA IN THE MODERN PERIOD

N. Kuzminova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Biology of the Southern Seas of National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol

Purpose. Analysis of the main population parameters of horse mackerel caught in different areas of the Black Sea in 2011 - 2013.

Methodology. Individuals of the Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus Staindachner, 1868) were caught by bottom traps in the coastal area of Sevastopol, as well as by trawls in areas of the South Coast, Alushta-Sudak, cape Takil from 2011 to 2013. The ichthiological data for Balaklavskaya and Sevastopolskaya (including Peschanaya, Karantinnaya, Alexandrovskaya bays, an open area in front of Karantinnaya and Peschanaya bays) bays were separated. Size and weight of fish, sex and stage of maturity were examined. Age of horse mackerel were determined using otoliths.

Findings. Based on the analysis of the size-mass, sex and age structure of Trachurus mediterraneus Staindachner caught in different areas of the Black Sea we can conclude that near Sevastopol and Balaklava, two distinct groups T. mediterraneus are inhabiting but relate to one northern herd. Study of autumn-winter catches of horse mackerel in the areas of the southern coast of Crimea, Sudak - Alushta and cape Takil allowed to see different distribution of fish of different ages and size-weight characteristics that mainly due to seasonal migration of this specie.

Originality. It is first study of population parameters of adult specimens of horse mackerel in the various areas of the Black Sea in the modern period.

Practical value. The Black Sea horse mackerel is a mass commercial specie of fish, as well as a food of predators of Black Sea. Scientific monitoring of this specie is important in view of the fact that the herds of horse mackerel in the Black Sea has still not recovered.

Keywords: Black Sea horse mackerel (Trachurus mediterraneus Staindachner 1868), population, size, weight, sex, age.

REFERENCES

1. Ambros, A. (1954). Raspredelenie i promisel chernomorskoy stavridi. Proc. VNIRO, 113-125.
2. Danilevsky, N. (1958). Migrazii chernomorskoy hamsi i factori ye obuslavlivausie. Proc. AzcherNIRO, 17, 51-74.
3. Zuev, G., Gutsal, D., Melnikova, E., Bondarev, V. & Murzin, J. (2009). Ribnie resursi Chernago morya (sostav, sostoyanie sapasov i expluatacia). Hidrobiol. Journal. 46 (4), 16-24.
4. Kuzminova, N. (2011). Populazionnaya struktura chernomorskoy stavridi v sovremenniy period. Sostoyanie ekosistem shelfovoy soni Chernogo I Asovskogo morya v usloviah antropogennogo vosdeistvia : Sb. statey posvyashen. 90-letiyu Novorossiyskoy morskoy biostanzii
im. V. M. Arnoldi
, Krasnodar, 93-100.
5. Kuzminova, N. (2012). Sovremennoe sostoyanie molodi massovih promislovih vidov rib v pribregnoy sone Chernogo morya. Vestnik Zaporoszkogo natsіonalnogo unіversitetu. Bіologіchnі nauki, 3, 57-65.
6. Latun, V. (2009). Vliyanie vilova stavridi na ismenchivost komponentov «fitoplankton-zooplankton-anchous–stavrida–promisel stavridi». Systemi kontrolya okruzaushey sredi. - Sevastopol, 234-239.
7.  Marty, J. (1980). Migrazii morskih rib. - M. : Pishev. рrom. 248 р.
8.  Oven, L., Salekhova, L. & Kuzminova, N. (2008). Mnogoletnya dinamika vidovogo sostava i chislennosti rib Chernogo moray v rayone Sevastopolya. Ribne gospodarstvo Ukraini. 4 (57), 15-18.
9.  Orlova, I., Pavlenko, N., Ukrainskiy, V. & Popov Y. (2007). Sostoyanie evtrophikazii vod severo-sapadnoi chasti Chernogo morya po resultatam mnogoletnego monitoringa. Sb. nauch. trudov «Ekologicheskaya besopasnost pribregnoi i shelfovoi son i komplexnoe ispolsovanie resursov shelfa. 15, 32-43.
10.  Pravdin, I. (1966). Rukovodstvo po isucheniu rib. – M. : Pishev. prom. 376 р.
11. Reznikov, S. & Kostjuchenko, R. (1954). Sredisemnomorskaya stavrida v Chernom more. Ribnoe hosjajstvo. 10, 43-46.
12. Rudneva, I. & Kuzminova, N. (2011). Ismenenia biomarkerov gonad nekotorih vidov chernomorskih rib, obitaushih v usloviyah hronicheskogo sagryasnenia. Ekologicheskie sistemi i pribori. 2, 8-12.
13. Salekhova, L. (2007). Morphologicheskaya harakteristika stavridi Trachurus mediterraneus Staindachner, obitayushei v pribregnoy sone Krima. Ribne gospodarstvo Ukraini. 3-4, 38-43.
14.  Salekhova, L. & Gordina, A. (2005). O sovremennom sostoyanii Krimskoi populazii stavridi (Trachurus mediterraneus ponticus) u yugo-sapadnogo poberegia Krima. Naukovі sapiski Ternopіlskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Volodymyra Gnatiuka. Serіya : Bіologіya. Spetsіalny vipusk "Hіdroekologіya". 4 (27), 207-208.
15.  Svetovidov, A. (1964). Ribi Chernogo morya. – Leningrad : Nauka. 550 р.
16.  Schwartz, S., Smirnov, V. & Dobrinskiy, L. (1968). The metod morphophisiologicheskih indikatorov v ekologii nasemnih posvonochnih. Proc. of the Institute of Plant and Animal Ecology. 58, 386.
17. Shulman, G. (1972). Physiologo-biohimicheskie osobennosti godovih ziklov rib. – M. : Pishev. рrom. 368 р.
18. Yurakhno, V. & Kuzminova, N. (2012). O sushestvovanii vosmognih lokalnih gruppirovok chernomorskoi stavridi v pribregje Sevastopolya. Sovremennie ribohosyaistvennie problemi Azovo-Chernomorskogo regiona : materiali VII megdunar. konfer. (Kerch 20-23 iyunya 2012 g. ). Kerch. 1, 100-103.