Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 62-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.062
УДК 639.311.053.3:639.3.043.13

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ СТАВІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ КОРОПА ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA L. MOENCH)

Г. М. Добрянська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, с.м.т. Великий Любінь
А. П. Мельник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ

Мета. Визначення рибопродуктивності дослідних ставів, комплексу основних хімічних показників, які є характерними для оцінки екологічного стану водойм, де процес вирощування риби знаходиться в певному зв’язку з ним, а також рівня накопичення важких металів в різних органах і тканинах коропа.

Методика. Стави зарибнювали трьома порідними групами однорічок коропа середньою масою 39,7 г (коропо-сазановий гібрид (КСГ), помісний рамчастий короп (ПРК), любінський лускатий короп (ЛЛК)) за густоти посадки риб 1000 екз./га. Контрольній групі коропів згодовували екструдований комбікорм з вмістом протеїну 20 %, а дослідній ― той самий комбікорм, до якого в процесі виготовлення додавали висушену подрібнену ехінацею пурпурову в кількості 1 %. Тривалість експерименту становила 86 днів. Визначення гідрохімічних показників проводили за загальноприйнятими в аналітичній хімії методиками. Кількісне визначення концентрації важких металів у воді та органах і тканинах риб здійснювали шляхом прямого всмоктування розчину у пропан-бутан-повітряне полум’я за допомогою абсорбційного спектрофотометра С-115-М1.

Результати. Оцінено екологічний стан водойм. Встановлено, що за використання в годівлі коропа ехінацеї пурпурової підвищується рибопродуктивність, знижуються витрати кормів на вирощування. Хімічний склад води експериментальних ставів при цьому практично не змінюється. Здійснено порівняльну характеристику вмісту важких металів в органах і тканинах дволіток коропа за даного складу раціону.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив ехінацеї пурпурової за додавання її до комбікормів на рибопродуктивність, накопичення і розподіл важких металів в органах і тканинах коропа.

Практична значимість. Рибопродуктивність в дослідному ставу була на 20,4 % вищою відносно контролю. Витрати комбікорму на 1 кг приросту риби за використання в годівлі коропа висушеної подрібненої ехінацеї пурпурової знизилися на 13,3 %. Майже всі метали акумулювались в органах і тканинах дослідної групи коропа дещо в меншій мірі, ніж в контрольній.

Ключові слова: ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea), важкі метали, рибопродуктивність, рамчастий та лускатий коропи, коропо-сазановий гібрид, гідрохімічний режим.

ЛІТЕРАТУРА

1. Перевозников М.А. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах / М.А. Перевозников, Е.А. Богданова. ― С – Пб. : ГосНИОРХ, 1999. ― 226 с.
2. Мур Дж. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния / Дж. Мур, С. Рамамурти. ― М. : Мир, 1987. ― 288 с.
3. Воробьев В.И. Биогеохимия и рыбоводство / Воробьев В.И. ― Саратов : МП Литера, 1993. ― 224 с.
4. Вовк Д.М. Рослинні засоби у ветеринарній медицині / Д.М. Вовк. ― К. : Урожай, 1966. ― 200 с.
5. Фитохимический состав представителей рода эхинацея (Echinacea Moench) и его фармакологические свойства (обзор) / В.Н. Самородов, С.В. Поспелов, Г.Ф. Моисеева [и др.] // Хим.–фармац. журн. ― 1996. ― Т. 30, № 4. ― С. 32 – 37.
6. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ–05.01.–37–385: 2006. ― Офіц. вид. ― К. : Мін-во аграрної політики України, 2006. ― 22 с. (Нормативний документ Мінагрополітики України.)
7. Кражан С.А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення : методичні рекомендації / С.А. Кражан, Т.Г. Литвинова. ― К., 1997. ― 50 с.
8. Алекин О.А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О.А., Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. ― Л. : Гидрометеоиздат, 1973. ― 270 с.
9. Хавезов И. Атомно–абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. ― Л. : Химия, 1983. ― 144 с.
10. Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в органах і тканинах ляща (Abramis Вrama L.) та карася сріблястого (Carassius auratus L.) Канівського водосховища / [А.П. Мельник, Н.М. Власова, Н.Г. Михайленко та ін.] // Рибогосподарська наука України. ― 2012. ― № 3–4. ― С.22–26.
11. Риба жива. Загальні технічні вимоги : ДСТУ 2284:2010. ― [Чинний від 2012–01–01]. ― К. : Держспоживстандарт України, 2012. ― 12 с. (Національний стандарт України).