Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 46-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.046
УДК [639.371.52:658.011.46]597-113.4

pdf35

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА ЗАХОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА РІСТ ПЛЕМІННИХ ЦЬОГОЛІТОК ЛЮБІНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. Я. Тучапська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Кражан, Stalina Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Я. В. Тучапський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити вплив екологічних умов, рівня розвитку природної кормової бази та підгодівлі культивованим кормовим зоопланктоном на ріст племінних цьоголіток любінського лускатого коропа.

Методика. Розвиток природної кормової бази вирощувальних ставів стимулювали внесенням перегною великої рогатої худоби в кількості 4 т/га та інтродукцією маточної культури Daphnia magna в кількості 2 кг/га. У дослідний став у липні внесено 60 кг/га відловленого із ставу-культиватора зоопланктону, основу якого становила Daphnia magna. У цьому ставу також культивували Daphnia magna у садку із капронового сита, завдяки чому цьоголіткам коропа протягом липня-серпня було згодовано 5 кг/га дафній.

Ріст цьоголіток коропа визначали шляхом проведення контрольних ловів, який аналізували з врахуванням екологічних умов, забезпеченості природними кормами та особливостей годівлі.

Результати. До початку годівлі цьоголіток коропа середньодобові прирости їх були вищі на 10 % у ставу з кращим розвитком природної кормової бази. У липні, в умовах годівлі цьоголіток коропа зерновими кормами, інтродукція кормового зоопланктону сприяла їх вищій (на 46,8 – 88,4 %) інтенсивності росту, середньодобові прирости при цьому коливались у межах від 0,4 до 1,0 г. Протягом серпня середньодобові прирости знизились від 0,44 – 0,57 г (у першій декаді) до 0,17 г (у третій декаді). За нестабільного кисневого режиму, який відмічався з підвищенням температури води та накопиченням органічної речовини, швидкість росту цьоголіток знижувалась.

Наукова новизна. Вивчено темп росту племінних цьоголіток коропа за умови проведення їх підгодівлі кормовим зоопланктоном, а також встановлено вплив екологічних чинників, стану розвитку природної кормової бази та складу корму на ріст цьоголіток. Встановлено, що за сприятливих екологічних умов підгодівля цьоголіток коропа зоопланктоном в кількості 2 кг/га/день за їх годівлі зерновими кормами підвищує абсолютний середньодобовий приріст на 46,8 – 88,4 %, а відносний ― на 25,7 – 50,9 %.

Практична значимість. Для підвищення темпу росту цьоголіток коропа та ефективності їх годівлі зерновими кормами рекомендується проводити їх підгодівлю культивованим зоопланктоном, для розведення якого використовувати стави-культиватори та садки з капронового сита або поліамідних тканин, встановлені у вирощувальному ставу.

Ключові слова: темп росту, племінні цьоголітки коропа, інтродукція, природна кормова база.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология / Богатова И.Б. ― М. : Пищевая промышленность, 1980. ― 168 с.
2. Власов В.А. Потребление корма сеголетками карпа в зависимости от их массы, температуры воды и содержания в ней кислорода / В.А. Власов // Изв. Тимирязев. с.-х. акад. ― 1983. ― № 6. ― С. 151 – 155.
3. Желтов Ю.А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах / Ю.А. Желтов, А.А. Алексеенко. ― К. : ИНКОС, 2006. ― 170 с.
4. Ивлев В.С. Влияние плотности посадки на рост карпа / В.С. Ивлев // Бюл. Моск. О-ва испытателей природы. Отд-ние биологии. ― 1947. ― Т. 52, вып. 2. ― С. 4 – 12.
5. Ковальчук О.М. Динаміка росту цьоголіток коропа в умовах промислового вирощування у ставах західного регіону України / О.М. Ковальчук, Я.В. Тучапський // Рибне господарство. ― 2004. ― Вип. 63. ― С. 98 – 100.
6. Копылова Т.В. Влияние естественной пищи на кормовые затраты при выращивании сеголетков карпа в прудах / Т.В. Копылова // Гидробиологические исследования на Украине в Х1 пятилетке : материалы. V конф. Украинского филиала Всесоюзного гидробиол. общества: ― К., 1987. ― С. 73-74.
7. Кражан С.А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення : методичні рекомендації / С.А. Кражан, Т.Г. Литвинова. ― К., 1997. ― С.14 – 16.
8. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / [ Гринжевський М.В., Шерман І.М., Грициняк І.І. та ін.; ред. М.В. Гринжевський, І.М. Шерман.] ― К. : Рибка моя, 2006. ― 352 с.
9. Першина И.Ф. Доступность для карпа аминокислот DAPHNIA MAGNA, комбикорма и смешанных диет / И.Ф. Першина, М.А. Щербина // Вопросы физиологии и кормления рыб : сб. науч. тр. : ВНИИПРХ. ― 1999. ― Вып. 74. ― С. 119 – 127.
10. Тучапська А.Я. Оцінка розвитку зоопланктону вирощувальних ставів при інтродукції гіллястовусих ракоподібних / А.Я. Тучапська // Рибогосподарська наука України. ― 2012. ― № 4. ― С. 103 – 106.
11. Шибаев С.В. Обеспеченность пищей и рост сеголеток карпа в прудах в зависимости от уровня развития кормовой базы и температурного режима / С.В. Шибаев, Г.Н. Мягкова, М.Н. Мордовченкова // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. ― 1982. ― Вып. 182. ― С. 151 – 164.