Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 46-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.046
УДК [639.371.52:658.011.46]597-113.4

pdf35

EFFECT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND ACTIVITIES INTENSIFICATION OF GROWTH ON LYUBINSKY SCALED CARP TRIBAL FINGERLINGS

I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Іnstitut Fisheries NAAS, Kiev
A. Tuchapska, Anna.tuchapska @ mail.ru, Іnstitut Fisheries NAAS, Kiev
S. Krazhan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Іnstitut Fisheries NAAS, Kiev
Y. Tuchapsky, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Іnstitut Fisheries NAAS, Kiev

Purpose. To explore effect of environmental conditions, the level of development of natural food base and feeding of cultivated fodder zooplankton on tribal fingerlings Lyubinsky scaly carp growth.

Methodology. The development of natural food base of nursery ponds stimulated bymaking compost from cattle at 4 t/ha and the introduction of the mother culture of Daphnia magna at 2 kg/ha. In the experimental pond in July was introduced of 60 kg/ha of zooplankton caught in the pond-cultivator which is based on daphnia magna, also in this pond Daphnia magna cultured in corf of nylon sieve, allowing fingerlings carp in July – August, was suckled by 5 kg/ha of water fleas. the growth of carp fingerlings were determined by regular check-caughting and analyzed, taking into account environmental conditions, availability of natural food and feeding characteristics.

Findings. Prior to the beginning feeding carp fingerlings of average daily increments were higher by 10 % under the best of natural food base pond. In July, when feeding carp fry feed cereal, the introduction of zooplankton contributed to their highest intensity on 46,8 – 88,4 % growth, while the average daily growth rates ranged between 0,4 – 1,0 g. In August, average daily growth decreased from 0,44 – 0,57 g in the first decade to 0,17 g in the third decade. For unstable oxygen regime, which was observed when the temperature of the water and the accumulation of organic matter, the rate of growth of fingerlings decreased.

Originality. First studied the growth rate of breeding fingerlings carp provided they are feeding zooplankton, as well as, the influence of environmental factors, the state of development of natural food base and feed composition on the growth of of fingerlings. Found that under favorable environmental conditions, feeding carp fingerlings on zooplankton in the amount of 2 kg/ha/day when feeding grain feed increases the absolute daily gain on 46,8 – 88,4 %, and the relative ― on 25,7 – 50,9 %.

Practical value. To increase the growth rate of carp fingerlings and feed efficiency of feed grains is recommended fertilizing cultivated their zooplankton, for which the use of breeding ponds and corf cultivators of nylon sieve or polyamides fabrics set in the nursery ponds.

Keywords: growth rate, breeding fingerlings carp, introduction, natural food base.

REFERENCES

1. Bogatova, I. B. (1980). Rybovodnaja gidrobiologija. Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.
2. Vlasov, V. A. (1983). Potreblenie korma segoletkami karpa v zavisimosti ot ih massy, temperatury vody i soderzhanija v nej kisloroda. Izv. Timirjazev. s.-h. akad.
3. Zheltov, Ju. A. (2006). Kormlenie plemennyh karpov raznyh vozrastov v prudovyh hazjajstvah. Kiev: INKOS.
4. Ivlev, V. S. (1947). Vlijanie plotnosti posadki na rost karpa. Moskva.
5. Kovalchuk, O. M. (2004). Dynamika rostu tsoholitok koropa v umovakh promyslovoho vyroshchuvannia u stavakh zakhidnoho rehionu Ukrainy. Rybne hospodarstvo. Kyiv, 63, 98-100.
6. Kopylova, T. V. (1987). Vlijanie estestvennoj pishhi na kormovye zatraty pri vyrashhivanii segoletkov karpa v prudah. Gidrobiologicheskie issledovanija na Ukraine v XІ stoletii: materialy konferencii. Kiev, 73-74.
7. Krazhan, S. A., Lytvynova, T. H. (1997). Pryrodna kormova baza vyroshchuvalnykh ta nahulnykh staviv i shliakhy yii pokrashchennia. Metodychni rekomendatsii. Kyiv, 14-16.
8. Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. M., Hrytsyniak, I. I. ta in. (2006). Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Kyiv: Rybka moia.
9. Pershina, I. F., Shherbina, M. A. (1999). Dostupnost' dlja karpa aminokislot Daphnia magna, kombikorma i smeshannyh diet. Voprosy fiziologii i kormlenija ryb: sbornik nauchnyh trudov. Moskva: VNIIPRH, 74, 119-127.
10. Tuchapska, A. Ya. (2012). Otsinka rozvytku zooplanktonu vyroshchuvalnykh staviv pry introduktsii hilliastovusykh rakopodibnykh. Rybohospodarska nauka Ukrainy. Kyiv, 4, 103-106.
11. Shibaev, S. V., Mjagkova, G. N., Mordovchenkova, M. N. (1982). Obespechennost' pishhej i rost segoletok karpa v prudah v zavisimosti ot urovnja razvitija kormovoj bazy i temperaturnogo rezhima. Sbornik nauchnyh trudov GosNIORH, 182, 151–164.