Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 7-14
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.007
УДК 597.554.3

pdf35

ІХТІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНОСТІ ШКОДИ РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. В. Чуклін, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення та аналіз біологічних критеріїв, які дозволяють кваліфікувати істотність шкоди, завданої рибному господарству внаслідок незаконного вилучення водних біоресурсів.

Методика. Розрахунки проведені для верхньої частини Канівського водосховища і базувались на даних щодо запасів водних біоресурсів цього водосховища, визначених ІРГ НААН в рамках розроблених допустимих обсягів промислового вилову на 2013 р. Показники середньої природної смертності риб визначались за методом П.В. Тюріна. В розрахунках використані показники, наведені в діючій нормативно-методичній літературі.

Результати. Як критерій визначення істотності шкоди використаний показник денної природної смертності риб, який прийнятий на рівні 0,1 % від запасу. Встановлено, що для окремих видів верхньої частини Канівського водосховища вилучення лише 1 екз. може призводити до наслідків, які оцінюються як суттєві. Разом з тим, одночасне вилучення кількох видів риб в кількості, яка менша за граничну, також потребує оцінки з точки зору істотності. З цією метою запропонований вартісний критерій – при нарахуванні збитків, більших за 266 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, шкода рибному господарству може вважатися істотною.

Наукова новизна. Вперше запропонований порядок оцінки впливу на іхтіопопуляції незаконного лову з точки зору істотності шкоди.

Практична значимість. Результати роботи використовуються при підготовці експертних висновків для контролюючих природоохоронних органів.

Ключові слова: Іхтіофауна, природна смертність риб, незаконне вилучення, шкода рибному господарству.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дудник С.В. Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України / С.В. Дудник, Ю.А. Глєбова // Рибогосподарська наука України. ― 2010. ― № 4. ― С. 65 – 69.
2. Романенко В.Д. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне р. Днепр. Определение пробелов и проблем / Романенко В.Д., Афанасьев С.А., Петухов В.Б. ― К. : Академпериодика, 2003. ― 188 с.
3. Кузьменко Ю.Г. Сучасний стан та деякі аспекти регулювання аматорського рибальства як істотного чинника антропогенного впливу на іхтіофауну внутрішніх водойм України / Ю.Г. Кузьменко, Т.В. Спесивий // Рибогосподарська наука України. ― 2008. ― № 3. ― С. 23 – 29.
4. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология / Шибаев С.В. ― СПб. : Проспект науки, 2007. ― 400 с.
5. Трещев А.И. Интенсивность риболовства / Трещев А.И. ― М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. ― 236 с.
6. Наукові дослідження стану запасів водних біоресурсів, визначення щорічних прогнозів вилову у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Каховському водосховищах і Дніпровсько-Бузькому лимані на період 2013-2017 рр. та розробка оптимального режиму їх рибопромислової експлуатації : звіт по НДР (етап 2012 р.). ― К. : ІРГ УААН, 2012. ― № ДР 0111U004823. ― 98 с.
7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. ― К., 1998. ― 47 с.
8. Тюрин П.В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П.В. ― М. : Пищепромиздат, 1963. ― 119 с.
9. Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе / Лапач С.Н., Чубенок А.В., Бабич П.Н. ― К. : МОРИОН, 2002. ― 640 с.
10.Тюрин П.В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства / П.В. Тюрин // Известия ГосНИОРХ. ― 1972. ― Вып. 71. ― С. 71–128.