Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 55-61
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.055
УДК 575.22; 639.371.5

pdf35

ІНФОРМАТИВНІСТЬ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ БІЛОГО (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) ТА СТРОКАТОГО (HYPOPHTHALMICHTHYS NOBILIS) ТОВСТОЛОБИКІВ

Н. О. Борисенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Тарасюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Метою даної роботи був підбір мікросателітних маркерів для дослідження генетичної структури популяцій білого (Hypophthalmichthys molitrix) та строкатого товстолобиків (Hypophthalmichthys nobilis) господарства ВАТ «Донрибкомбінат», Слов`янський район, Донецька область.

Методика. Продукти ампліфікації розділяли в 2%-ому агарозному гелі в 1х ТВЕ-буфері. Візуалізацію проводили за допомогою трансіллюмінатора в УФ-ділянці спектра з фіксуванням електрофореграм цифровою камерою. Опрацювання та аналіз гелів проводили за допомогою програми TotalLab v2.01. Частота кожного амплікону за певним локусом становила частку (%) від загальної кількості ампліконів за цим локусом. Статистичне опрацювання отриманих результатів здійснювали за програмою Excel.

Результати. В результаті проведеної роботи при дослідженні популяцій білого та строкатого товстолобиків було проаналізовано генотипи особин за використання трьох мікросателітних локусів ДНК: MFW 15, MFW 23, MFW 06.

Наукова новизна. Вперше показано, що для дослідження генетичної структури стад білого і строкатого товстолобиків ВАТ «Донрибкомбінат» найбільш інформативними виявилися мікросателітні локуси MFW 15 і MFW 23.

Практична значимість. Використані в роботі мікросателітні локуси MFW 15 і MFW 23 придатні для міжвидової диференціації популяцій товстолобиків і можуть застосовуватись в популяційно-генетичних дослідженнях цих риб.

Ключові слова: білий товстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), строкатий товстолобик (Hypophthalmichthys nobilis), мікросателітні локуси.

ЛІТЕРАТУРА

1. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / [Гринжевський М.В., Шерман І.М., Грициняк І.І. та ін.]. ― К.: Рибка моя, 2006. ― 340 с.
2. Detection of hybridization between Chinese carp species (Hypophthalmichthys molitrix and Aristichthys nobilis) in hatchery broodstock of Bangladesh, using DNA microsatellite loci / M.Y. Mia, J.B. Taggart, A.E. Gilmour [et al.] // Aquaculture. ― 2005. ― V. 247. ― P. 267 – 273. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2005.02.018
3. Microsatellite Markers for Parentage Identification of Crossbreeding Carp (Cyprinus carpio) in a Selective Breeding Programme / WU Yao, JIA ZhiYing, LI [et al.] // Journal of Agricultural Biotechnology. ― 2012. ― V. 20 (5). ― P. 549 – 559.
4. Фермерське рибництво / [Грициняк І.І., Гринжевський М.В., Третяк О.М., та ін.]. ― К. : Герб, 2008. ― 560 с.
5. Панель микросателлитных локусов для популяционных исследований сахалинского тайменя Parahucho perryi (Brevoort) / Шитова М.В., Юрченко А.А., Шайхаев Е.Г. [и др.] // Генетика. ― 2012. ― T. 48, № 8. ― С. 976 – 982.
6. Gheyas A.A. Characterization of microsatelllite loci in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), and cross-amplification in other cyprinid species/ Gheyas A.A., Cairney M., Gilmour A.E. [et al.] // Molecular Ecology Notes (Accepted). ― 2006. ― P. 287 – 293.
7. Development of a microsatellite multiplex genotyping tool for the fish Gilthead seabream (Sparus aurata): applicability in population genetics and pedigree analisis / Javier Porta, Jose Maria Porta, Julia Belar [et al.] // Aquaculture Research. ― 2010. ― V. 41. ― Р. 1514 – 1522.
8. Mikrosatellite markers in common carp (Cyprinus carpio L.) / Сrooijmans RPMA, Bierbooms V.A.F., Komen J. [et al.] / Animal Genetics. ― 1997. ― V. 28. ― P. 129 –134. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2052.1997.00097.x
9. Слуквин А.М. Генетическая идентификация стерляди, выращенной в ОАО «Рыбхоз «Полесье» Пинского района Брестской области, по микросателлитным маркерам / А.М. Слуквин, О.Ю. Конева, М.И. Лесюк // Молекулярная и прикладная генетика. ― 2009. ― Т. 9. ― С. 146 – 152.
10. Ровба Е. А. Оценка генетического разнообразия пород карпа белорусской селекции с помощью микросателлитных маркеров / Е.А. Ровба, О.Ю. Конева, С.Е. Дромашко // Актуальные проблемы выращивания и переработки прудовой рыбы : междунар. науч.-техн. интернет–конференция : тезисы. ― Краснодар : ФГБОУ Кубанский государственный технологический университет, 2012. ― С. 22 – 23.
11. Шитова М.В. Микросателлитная изменчивость заводских популяций кеты (Oncorhynchusketa Walbaum) о. Сахалин / М.В. Шитова, К.И. Афанасьев, Г.А. Рубцева // Вопросы рыбоводства. ― 2009. ― Т. 10, № 1. ― С. 102 – 115.
12. Луданный Р.И. Полиморфизм микросателитних маркеров у пород домашнего карпа (Cyprinus сarpio L.) отечественной селекции / Р.И. Луданный, Г.Г. Хрисанфова, В.К. Призенко, [и др.] // Генетика. ― 2010. ― Т. 46, № 5. ― С. 652 – 658.
13. Bartfai R. Genetic analysis of two common carp broodstocks by RAPD and microsatellite markers / R. Bartfai, S. Egedi, G.H. Yue // Aquaculture. ― 2003. ― V. 219. ― P. 157 – 167. http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00571-9