Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 79-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.079
УДК 338.45:[639.3+664.95](477)

pdf35

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА РИБИ ТА РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Н. І. Смирнюк, nata Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. В. Буряк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. В. Товстенко, Tov Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз виробництва риби та рибної продукції в Україні та визначити аспекти успішного функціонування рибної продукції на внутрішньому ринку України.

Методика. Аналіз виробництва риби та рибної продукції в Україні проводився за загальноприйнятими в економіці методиками. Варіанти прогнозних балансів попиту-пропозиції розраховано орієнтовано на прогнозні дані «Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки». Для складання прогнозних балансів попиту-пропозиції на рибну продукцію застосовано методичний підхід, в основу якого покладено «Методику складання балансів попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції та продовольства» згідно з загальноприйнятою міжнародною схемою.

Результати. Дослідження показали, що тенденція до зниження вилову риби в Україні продовжується. Так, за даними Державної служби статистики, за період 2008 – 2012 рр. обсяг вилову риби зменшився з 224,2 тис. т до 203,9 тис. т, або на 9,1 %, а в порівнянні з попереднім, 2011 р., ― на 3,4 %. При цьому, із внутрішніх водойм у 2012 році було отримано 41,6 тис. т (20,4 % від усього вилову); із виключної (морської) рибальської зони України ― 63,5 тис. т (31,1 %); із виключних (морських) економічних зон інших держав ― 98,9 тис. т (48,5 %). Аналіз свідчить, що у 2012 р. випуск товарно-харчової рибної продукції в Україні склав 148,18 тис. т. За останні п’ять років відбулось зменшення обсягів її виробництва на 25,3 %. Розрахунково визначено, що забезпечення населення України вітчизняною харчовою рибною продукцією за останні 5 років складало, в середньому, близько 4 кг на 1 особу на рік. Дефіцит власного виробництва покривався за рахунок імпорту. Встановлено, що споживання риби та рибної продукції на одну особу на рік в Україні за останні 5 років зменшилось з 17,5 кг у 2008 р. до 13,6 кг у 2012 р. що, насамперед, пов’язано із скороченням імпорту в Україну риби і рибної продукції з 581,6 тис. т у 2008 р. до 439,8,0 тис. т у 2012 р. Незважаючи на скорочення кількості ввезеної в Україну риби та рибної продукції, її частка у внутрішньому фонді споживання цих продуктів залишається досить високою і перебуває на рівні 71,0 %, за 30 %-го порогового критерію індикатора продовольчої незалежності. Дослідження показали, що зниження середньорічного споживання призвело до скорочення місткості внутрішнього ринку. Так, за останні п’ять років відбулось зменшення місткості внутрішнього ринку з 810,8 тис. т у 2008 р. до 620,1 тис.т у 2012 р., або на 23,6 %. Визначено, що необхідною умовою успішного функціонування ринку рибної продукції є формування оптимального балансу попиту - пропозиції та прогнозування його на майбутні періоди. Наведено три варіанти прогнозних балансів попиту-пропозиції на 2016 рік. На наш погляд, найбільш наближеним до реального стану буде третій варіант, розрахунки якого свідчать про можливе збільшення споживання рибної продукції до 17 кг на одну особу на рік. Частка імпорту при цьому складе у фонді споживання 61,4 %.

Ключові слова: виробництво рибної продукції, споживання на 1 особу, місткість внутрішнього ринку, прогнозні баланси попиту-пропозиції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринжевський М.В. Ефективність інтенсифікації ставового рибництва в сучасних умовах / М.В. Гринжевський, Й.Є. Янінович, Т.М. Швець // Рибогосподарська наука України. ― 2007. ― № 2. ― С. 34 – 40.
2. Грициняк І.І. Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України / І.І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. ― 2010. ― № 1. ― С. 4 – 13.
3. Загороднюк О.В. Перспективи розвитку вітчизняного ринку риби / О.В. Загороднюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. ― 2011. ― № 1. ― С. 135 – 138.
4. Кіндзерський Ю.І. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю.І. Кіндзерський // Економіка України. ― 2006. ― № 8. ― С. 19 – 29.
5. Смирнюк Н.І. Забезпеченість населення України рибою та рибною продукцією на сучасному етапі становлення ринкових відносин / Н.І. Смирнюк, І.В. Буряк, Н.О. Марценюк // Рибогосподарська наука України. ― 2007. ― № 1. ― С. 76 – 83.
6. Смирнюк Н.І. Сучасний стан виробництва рибної продукції в Україні / І.В. Буряк, Л.В. Товстенко, В.В. Чернік // Рибогосподарська наука України. ― 2009. ― № 4. ― С. 109 – 116.
7. Смирнюк Н.І. Імпорт рибної продукції та його вплив на розвиток внутрішнього ринку України / І.В. Буряк, В.В. Чернік, Л.В. Товстенко // Рибне господарство. ― 2009. ― Вип. 66. ― С. 175-180.
8. Стасишен М.С. Економічні проблеми розвитку рибного господарства України / М.С. Стасишен; ред. П.П. Борщевський, НАН України. ― К., 1998. ― 291 с.
9. Методика економічного аналізу в рибництві : Затв. Вченою радою ІРГ УААН; протокол № 4 від 12.12.2003 р. / [М.В. Гринжевський, Ю.А. Омельчук, І.В. Буряк та ін.]. ― К. : Інститут рибного господарства УААН, 2004. ― 26 с.
10. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів [Електронний ресурс]: Закон України / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. ― 2012. ― № 17. ― Режим доступу до закону http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3677-17.
11. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України / Кабінет Міністрів України. ― К., 2011. ― № 1245. ― Режим доступу до постанови: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011.n.
12. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: [аналіт. доп. / заг. ред. Я.А. Жаліла]. ― К. : НІСД, 2011. ― 104 с.