pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 3(65): 102-118
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.03.102
UDC 597-18:597.554.3(28)

Гістологічна структура зябер карася сріблястого річки Самара Дніпропетровської області

К. А. Машкова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Дослідити гістологічну структуру зябрового апарату карася сріблястого (Сarassius gibelio) з точки зору наявності патологій, з диференціацією за ділянками з різним рівнем антропогенного навантаження  річки Самара Дніпропетровської області.

Методика. Узагальнені результати досліджень отримували протягом 2019–2021 рр. Дослідження проводили в межах трьох дослідних точок з різним характером антропогенного впливу. Об’єктом дослідження були шестирічні особини карася сріблястого обох статей.

Гістологічні дослідження проводили відповідно до загальноприйнятих методик. Зябра отримували шляхом анатомічного розтину від свіжовиловленої риби. Фото гістологічних препаратів робили за допомогою цифрової фотокамери «SciencelabT5005.17M» та мікроскопа «Ulab XY-B2TLED». Вимірювання зразків виконували за допомогою програми «ScienceLabView7». Статистичну обробку отриманих даних здійснювали у програмі «Microsoft Excel 2010».

Результати. Проведені гістологічні дослідження показали, що у шестирічок карася сріблястого з усіх дослідних точок річки Самара спостерігалися патологічні зміни у структурі зябрового апарату. Зокрема, було виявлено такі патології, як викривлення терміналей ламел, скупчення слизу та гіперплазія епітелію зябрових пелюсток, злиття ламел. Поодиноко фіксували випадки некрозу та скручення ниток ламел. Найчастіше гістопатологічні зміни зябрового апарату спостерігали у риб з уловів поблизу м. Новомосковськ.

Органометричні дослідження показали, що суттєвої різниці між показниками довжини та ширини зябрових дуг у карася сріблястого з різних ділянок досліджуваної водойми не було. Довжина та ширина дихальних ламел зябрового апарату була найбільшою у особин поблизу м. Новомосковськ, що може вказувати на більшу потребу в кисні для організму риб із вказаної ділянки. Довжина дихальних ламел була найменшою у карася сріблястого поблизу с. Новоселівка. Найменшим показник ширини дихальних ламел був у риб з с. Хащове.

Отримані дані дають підстави зробити висновок, що умови існування для карася сріблястого є найбільш сприятливими поблизу с. Новоселівка.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження гістологічної структури та виявлено патології зябер карася сріблястого в умовах річки Самара Дніпропетровської області.

Практична значимість. Отримані дані про гістологічні зміни зябрового апарату риб можуть бути використані для виявлення адаптаційних реакцій,  дозволять оцінити вплив антропогенних чинників на гідробіонтів, а також дадуть можливість проведення моніторингу морфо-фізіологічного стану конкретної популяції в умовах впливу забрудників різного походження.

Ключові слова: карась сріблястий, зябровий апарат, морфологічні та гістологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Анісімова Л. Б., Вичужаніна Т. Ф., Кокошко А. І. Аналіз екологічного стану поверхневих вод Придніпров’я // Екологія і природокористування. 2010. Випуск 13. С. 27—31.
 2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : ЛОГОС, 2006. С. 400.
 3. Екологія : навч. посіб. / Березуцький В. В. та ін. Харків : ХПІ, 2016. 420 с.
 4. Іхтіопатологія : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 — «Водні біоресурси та аквакультура» / Гриневич Н. Є. та ін. Біла Церква, 2021. 145 с.
 5. Горбатюк Л. О. Фізіолого-біохімічна реакція риб на дію пестицидів // Гідробіологічний журнал. 2010. Т. 46, № 2. С. 83—94.
 6. Жиденко А. О., Бібчук К. В., Паперник В. В. Чутливість та стійкість коропових риб до дії гербіцидів (огляд) // Гідробіологічний журнал. 2019. Т. 55, № 5. С. 98—112.
 7. Клименко О. М., Присяжнюк Н. М., Куновський Ю. В. Вікові зміни параметрів органометрії зябрового апарату Сarassius auratus gibelio Вloch // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. Т. 188, ч. 1. С. 177—181.
 8. Курченко В. О., Шарамок Т. С., Маренков О. М. Гістологічна характеристика зябер та нирок карася сріблястого з Запорізького (Дніпровського) водосховища // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2021. Т. 81, № 1–2. С. 53—58. (Серія : Біологія).
 9. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Інгулець в середній течії / Максимова Н. М. та ін. // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2019. Т. 1, № 34. С. 137—145.
 10. Машкова К. А., Шарамок Т. С. Аналіз вмісту важких металів у воді та м’язах карася сріблястого (Carassius gibelio) річки Самара Дніпропетровської області // Вісник Сумського аграрного університету. 2022. Вип. 2 (48). С. 124—130. (Серія «Агрономія і Біологія»).
 11. Машкова К. А., Шарамок Т. С. Гістологічна структура зябер карася сріблястого річки Самара Дніпропетровської області // Modern problems of science, education and society : 5th International scientific and practical conference SPC “Sci-conf.com.ua” : proceed. Kyiv, Ukraine, 2023. P. 28—33.
 12. Плічко В. Ф., Захарченко І. Л., Рудик-Леуська Н. Я. Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася Каховського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 17—24.
 13. Сердюк С. М. Особливості антропогенного впливу на води р. Самара // Сучасний стан та перспективи розвитку меліорації земель : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. до дня пам’яті доктора географічних наук, професора Литовченка О.Ф. : матер. Дніпро : ДДАЕУ, 2020. С. 90.
 14. Федоненко О. В., Шмагайло М. О. Особливості росту карася сріблястого в умовах Самарської затоки Запорізького водосховища // Питання біоіндикації та екології. 2012. Вип. 17, № 2. С. 82—90.
 15. Федоненко О. В., Шмагайло М. О. Сучасний стан популяції сріблястого карася Запорізького водосховища // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. 2011. № 4. С. 81—84. (Серія : Біологія).
 16. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б., Колесник Н. Л. Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) за умов інтоксикації іонами міді // Рибогосподарська наука України. 2017. № 3. С. 98—108.
 17. Гідроекологічна оцінка запорізького водосховища / Шарамок Т. С. та ін. // Питання біоіндикації та екології. 2019. Вип. 24, № 2. С. 147—161.
 18. Bolotova N. L., Konovalov A. F. Morphopathologic analisis of zander (Stizostedion lucioperca L.) in Beloe Lake // 28 Congress of International Association of Theoretical and Applied Limnology, Melbourn, 2001 : abstr. Pt. 3 : Int. Ver. Theor. Und angew. Limnol, 2003. Pfrt. 3. P. 1609—1612.
 19. Lazaras Asha D., Mishra P. K., Khasdeo K. Histopathological study of neemax induced gills of Rasbora daniconius // J. Exp. Zool. India. 2004. Vol. 7, № 2. P. 361—364.
 20. Mohamed Fatma A. Histopatological Sdudies on Tilapia zillii and Solea vulgaris from Lake Qarum, Egypt // World journal of Fish and Marine Sciences. 2009. № 1 (1). Р. 29—39.
 21. Ortiz Juan B., Gonzalez de Canales M. Luiza, Sarasquete Carmen. Histophatological changes induced by lindane (γ-HCH) in various organs of fishes // Sci. mar. 2003. Vol. 67, № 1. P. 53—61.
 22. Parashar R. S., Banerjee T. K. Toxic impact of lethal concentration of lead nitrate on the gills of air-breathing catfish (Heteropneustes fossilis (Bloch)) // Ver. Arh. 2002. Vol. 72, № 3. P. 167—183.
 23. Rosidah Maria Dewi Yunita, Isni Nurruhwati, Achmad Rizal. Histopathological changes in gold fish (Carassius auratus (Linnaeus, 1758)) infected by Aeromonas hydrophila bacteria with various densities // World Scientific News. 2020. Р. 150—168.
 24. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2019 рік. URL : https://adm.dp.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/06f/47b/60506f47bd3cb255698190.pdf (дата звернення : 01.08.2023).