pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 3(65): 134-156
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.03.134
UDC 639.371.64:639.3/.6(477)

Сучасні аспекти аквакультури судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) (огляд)

О. М. Поліщук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати дані спеціальної літератури щодо сучасного стану та основних методів ведення аквакультури судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) в Україні та інших країнах Європи. Визначити відмінності технологій вирощування цього виду риб в залежності від специфіки ресурсного забезпечення аквакультури та регіональних особливостей функціонування рибогосподарських підприємств європейських країн.

Результати. Розглянуто загальні принципи ведення аквакультури судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) за різними технологічними схемами, у тому числі в умовах ставів та господарств індустріального типу. З’ясовано особливості вирощування різних вікових груп цього виду риб у специфічних умовах розвитку аквакультури в Україні.  Описано деякі особливості застосування лікувально-профілактичних заходів, що використовуються в процесі його культивування. Наголошено на пробемах, з якими стикаються українські виробники рибної продукції під час організації годівлі цього представника окуневих (Percidae) риб. Підкреслено роль малоцінної іхтіофауни у раціоні цього виду, що у поєднанні з браком комбікормів для хижих видів риб зумовлює розповсюдження біомеліоративного напрямку використання судака в українській аквакультурі, зокрема із введенням його у полікультуру з короповими (Cyprinidae) видами риб. Узагальнено дані вітчизняних та закордонних інформаційних джерел щодо продуктивності, методів організації зимівлі й транспортування цього представника європейської іхтіофауни. Визначено основні перспективи подальшого розвитку аквакультури судака в Україні та пов’язані з цим проблеми, зокрема у сфері технологічного забезпечення.

Практична значимість. Наведені в огляді дані можуть бути використані практиками рибної галузі та науковцями у сфері рибного господарства в процесі розвитку аквакультури судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) в Україні. Це сприятиме удосконаленню нормативно-технологічної бази ставового рибництва та підвищенню ефективності розвитку індустріальних методів аквакультури в господарствах різних регіонів країни. Водночас, представлена в огляді інформація може використовуватись для підготовки спеціалістів рибного господарства під час розроблення відповідних навчальних програм закладів освіти.

Ключові слова: судак (Sander lucioperca Linnaeus, 1758), біомеліоративний ефект, ставова аквакультура, індустріальна аквакультура, установки замкненого водопостачання (УЗВ), водосховища.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Sustainable Development. International Institute for Sustainable Development. URL : https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development (дата звернення : 04.05.2023).
 2. Sustainable Development. THE 17 GOALS. URL : https://sdgs.un.org/goals (дата звернення : 16.05.2023).
 3. Butlin J. Our common future. By World commission on environment and development // Journal of International Development. 1987. Vol. 1 (2). P. 284—287.
 4. Цілі сталого розвитку та Україна. Національна доповідь (2017 рік). URL : https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення : 04.05.2023).
 5. Указ Президента України №722/2019. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. URL : https://www.president.gov.ua/documents /7222019-29825 (дата звернення : 16.05.2023).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України. URL : https://zakon.rada. gov.ua /laws/show/950-2007-%D0%BF#Text (дата звернення : 16.05.2023).
 7. Dil H., Teletchea F. The European market of the pikeperch for consumption // Percid fish culture, from research to production / eds. Fontaine P. et al. Namur, Belgium : Presses Universitaires de Namur, 2008. P. 15—16.
 8. Алимов С. І. Рибне господарство України: стан і перспективи. Київ : Вища освіта, 2003. 336 с.
 9. Kestemont P., Dabrowski K., Summerfelt R. C. Biology and Culture of Percid Fishes: Principles and Practices. Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2015. 919 p. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7227-3.
 10. Мовчан Ю. В. Риби України. Київ : Золоті ворота, 2011. 424 с.
 11. Білий М. Д. Розмноження та розведення судака. Київ : АН УРСР, 1958. 64 с.
 12. Полтавчук М. А. Основи біотехники розведення судака в штучних водоймах. Київ : ІРГ НААН, 1959. 88 с.
 13. Зимбалевская Л. Н., Сухойван П. Г., Черногоренко М. И. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Киев : Наукова думка, 1989. 212 с.
 14. Розведення судака в ставах і озерах / ред. Мельник І. С. [Б. м.], 1966. 8 с.
 15. Озинковская С. П., Зубенко В. Л., Полторацкая В. И. Современное состояние популяции судака Кременчугского водохранилища // Пресноводная аквакультура в условиях антропогенного пресса. Киев : ИРХ УААН, 1994. С. 229.
 16. Танасийчук В. С. Биологическая характеристика судака Кремен­чуг­ского водохранилища и его промысловое использование // Рыбное хозяйство. 1998. Вып. 16. С. 64—68.
 17. Танасийчук В. С. О биологии мальков судака Северного Каспия // Вопросы ихтиологии. 1955. Вып. 3. С. 87—103.
 18. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України : дис. … доктора біол. наук : 03.00.10. Київ, 2012. 297 с.
 19. Гринжевський М. В., Пекарський А. В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури. Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2004. 328 с.
 20. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Рибка моя, 2008. 696 с.
 21. Технології виробництва об’єктів аквакультури / Андрющенко А. І. та ін. Київ : НУБіП, 2006. 336 с.
 22. Марценюк В. П. Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій // Рибогосподарська наука України. 2014. № 3. С. 55—66.
 23. Захарченко І. Л. Біологічна характеристика популяції судака (Stizostedion lucioperca (L.)) Каховського водосховища та його промислове значення : дис. … кандидата біол. наук : 03.00.10. Київ : ІРГ, 2006. 157 с.
 24. Діденко О. В., Гурбик О. Б. Особливості живлення судака (Sander lucioperca (L.)) Канівського водосховища у весняний період // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2(2). С. 28—35.
 25. Інтенсивні технології в аквакультурі : навч. посіб. / Кононенко Р. В. та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 410 с.
 26. Снігірьов С. М., Леончик Є. Ю., Бушуєв С. Г. Стан промислових запасів коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758), тарані (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) та судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) у Дністровському лимані в 2000–2019 рр. // Рибогосподарська наука України. 2020. № 1(51). С. 44—52. doi: 10.15407/fsu2020.01.044.
 27. Zakęś Z. Effect of stock density on the survival, cannibalism and growth of summer fry of European pikeperch (Stizostedion lucioperca L.) fed artificial diets in controlled conditions // Archive Polish Fisheries. 1997. № 5(2). С. 305—311.
 28. Demska-Żakęś K., Żakęś Z. Controlled spawning of pikeperch, Stizostedion lucioperca (L.) in lake cages // Czech Journal of Animal Science. 2002. № 47. С. 230—238.
 29. Demska-Żakęś K., Kowalska A., Żakęś Z. The development of the swim bladder of pikeperch Sander lucioperca (L.) reared in intensive culture // Archive Polish Fisheries. 2003. № 11. С. 45—55.
 30. A comparison of selected quality features of the tissue and slaughter field of wild and cultivated pikeperch Sander lucioperca (L.) / Jankowska B. et al. // European Food Research Technology. 2003. № 217. Р. 401—405. doi: 10.1007/s00217-003-0757-5.
 31. Substituting vegetable oil for fish oil in pikeperch diets: the impact on growth, internal organ histology, blood biochemical parameters, and proximate composition / Kowalska A. et al. // Aquaculture Nutrition. 2011. № 17(2). Р. 148—163. doi: 10.1111/j.1365- 2095.2009.00744.x.
 32. Ostaszewska T. Developmental changes of digestive system structures in pike-perch (Sander lucioperca L.) // Electronic journal of ichthyology. 2005. № 2. Р. 65—78.
 33. Szkudlarek M., Ƶakḛš Z. Effect of stocking density on survival and growth performance of pikeperch, Sander lucioperca (L.), larvae under controlled conditions // Aquaculture International. 2007. Vol. 15. Р. 67—81. doi: 10.1007/s10499–006– 9069–7.
 34. Stunted growth of pikeperch Sander lucioperca in Lake Sahajärvi, Finland / Vinni M. et al. // Journal Fish Biology. 2009. №74(4). P. 967—972. doi: 10.1111/j.1095-8649.2009.02181.x.
 35. Vehanen T., Hyvärinen P., Huusko A. Food consumption and prey orientation of piscivorous brown trout (Salmo trutta) and pikeperch (Stizostedion lucioperca) in a large regulated lake // Journal of Applied Ichthyology. 2007. № 14(12). P. 15—22. doi: 10.1111/j.1439-0426.1998.tb00608.x.
 36. Yilmaz M., Ablak Ö. The feeding behavior of pikeperch (Sander lucioperca (L., 1758)) Living in Hirfanli Dam Lake // Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2003. № 27. P. 1159—1165.
 37. German experiences in the propagation and rearing of fingerling pikeperch (Stizostedion lucioperca) / Steffens W. et al. // Annales Zoologici Fennici. 1996. № 33. P. 627—634.
 38. Effect of dietary protein on growth, feed conversion, body composition and survival of pike perch fingerlings / Schulz C. et al. // Aquaculture Nutrition. 2007. № 13. P. 373—380. doi: 10.1111/j.1365-2095.2007.00487.x.
 39. Peterka J., Matína J., Lipka J. The diet and growth of larval and juvenile pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)): a comparative study of fishponds and a reservoir // Aquaculture International. 2003. № 11. P. 337—348. doi: 10.1023/A:1025791208123.
 40. Ljubobratović U., Peter G., Horvath Z. Effect of parental origin on dry feed habituation and Intensive on-growing results in pikeperch (Sander lucioperca) offspring // Turkish Journal Fisheries Aquaculture Sciences. 2018. №18. P. 425—433.
 41. Size heterogeneity, cannibalism and competition in cultured predatory fish larvae: biotic and abiotic influences / Kestemont P. et al. // Aquaculture. 2003. № 227. P. 333—356. doi: 10.1016/S0044-8486(03)00513-1.
 42. Ленд’єл С. А. Нові аспекти вирощування окуня (Perca fluviatilis) і судака (Sander lucioperca) на ранніх стадіях розвитку в інтенсивних умовах : дис. … кандидата с.-г. наук : 06.02.03. Київ, 2020. 136 с.
 43. Практичні рекомендації щодо виробництва судака при виборі шляхів забезпечення конкурентних переваг рибного господарства. Київ : БУ МТЦ з аквакультури, 2018. 20 с.
 44. Державне агенство меліорації та рибного господарства України. Плани роботи та звіти. URL : https://darg.gov.ua/_plani_roboti _ta_zviti_0_1045 _menu_0_1.html (дата звернення : 08.05.2023).
 45. Марушевський Г. Б., Жарук І. С. Водно-болотні угіддя України. Київ : Чорноморська програма Wetlands International, 2006. 312 с.
 46. FAOStat: Global Aquaculture Production Volume and Value Statistics Database. FAO Fisheries and Aquaculture Department. https://www.fao.org /fishery/en/fishstat (дата звернення : 25.03.2023).
 47. Blecha M., Kristan J., Policar T. Adaptation of intensively reared pikeperch (Sander lucioperca) juveniles to pond culture and subsequent re-adaptation to a recirculation aquaculture system // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016. № 16. Р. 15—18. doi: 10.4194/1303-2712-v16_1_02.
 48. Cryopreservation of pike perch sperm in hatchery conditions / Bokor Z. et al. // Israeli Journal of Aquaculture. 2008. Vol. 60. Р. 168—171. doi: 10.46989/001c.20493.
 49. Farming different species in RAS in Nordic countries: Current status and future perspectives / Dalsgaard J. et al. // Aquaculture England. 2013. № 53. Р. 2—13. doi: 10.1016/j.aquaeng.2012.11.008.
 50. Hilge V., Steffens W. Aquaculture of fry and fingerling of pike-perch (Stizostedion lucioperca L.) a short review // Journal Applied Ichthyology. 1996. Vol. 12(3–4). Р. 167—170. doi: 10.1111/j.1439-0426.1996.tb00083.x.
 51. Frisk M., Skov P. V., Steffensen J. F. Thermal optimum for pikeperch (Sander lucioperca) and the use of ventilation frequency as a predictor of metabolic rate // Aquaculture. 2012. Vol. 324—325. Р. 151—157. doi: 10.1016/j.aquaculture.2011.10.024.
 52. Frisk M., Steffensen J. F., Skov P. V. The effects of temperature on specific dynamic action and ammonia excretion in pikeperch (Sander lucioperca) // Aquaculture. 2012. Vol. 404—405. Р. 65—70. doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.04.005.
 53. Pike perch in recirculation aquaculture / Wuertz S. et al. // Global Aquaculture Advocate. 2012. № 4. Р. 46—47.
 54. Salminen M., Ruuhijärvi J., Ahlfors P. Spawning of wild zander (Stizostedion lucioperca (L.)) in cages // Fish Reproduction : Scientific Conference. 1993. Vodnany : Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, 1993. P. 42—47.
 55. Linfield R. S. J., Rickards R. B. The zander in perspective // Aquaculture Research. 2008. Vol. 10(1). Р. 1—16. doi: 10.1111/j.1365-2109.1979.tb00249.x.
 56. Effects of varying dietary protein to lipid ratios on growth performance and body composition of juvenile pike perch (Sander lucioperca) / Schulz C. et al. // Aquaculture Nutrition. 2008. Vol. 14. Р. 166—173. doi: 10. 1111/j.1365-2095.2007.00516.x.
 57. Effect of dietary protein, lipid and carbo-hydrate ratio on growth, feed efficiency and body composition of pikeperch Sander lucioperca fingerlings / Nyina-Wamwiza L. et al. // Aquaculture Research. 2005. Vol. 36. P. 486—492. doi: 10.1111/j.1365-2109.2005.01233.x.
 58. Kowalska A., Zakęś Z., Demska-Zakęś K. The impact of feeding on the results of rearing larval pikeperch, Sander lucioperca (L.), with regard to the development of the digestive tract // Electronic journal of polish agricultural universities. 2006. Vol. 9(2). Р. 1—10.
 59. Weaning of juvenile pikeperch, Stizostedion lucioperca L., and perch, Perca fluviatilis L., to formulated feed / Ljunggren L. et al. // Aquaculture Research, 2003. Vol. 34(4). Р. 281—287. doi: 10.1046/j.1365-2109.2003.00805.x.
 60. Ronyai A., Csengeri I. Effect of feeding regime and temperature on ongrowing results of pikeperch (Sander lucioperca L.) // Aquaculture Research. 2008. Vol. 39(8). Р. 820—827. doi: 10.1111/j.1365-2109.2008.01935.x.
 61. Peterka J., Matína J., Lipka J. The diet and growth of larval and juvenile pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)): a comparative study of fishponds and a reservoir // Aquaculture International. 2003. Vol. 11. P. 337—348. doi: 10.1023/A:1025791208123.
 62. Bódis M., Bercsényi M. The effect of different daily feed rations on the growth, condition, survival and feed conversion of juvenile pikeperch (Sander lucioperca) reared with dry feed in net cages // Aquaculture International. 2009. Vol. 17. Р. 1—6. doi: 10.1007/s10499-008-9226-2.
 63. Sachs T. R. Transportation of live pikeperch (Lucioperca zanda) in Germany called zander // Land and Water. 1878. Vol. 25. Р. 47—56.
 64. Hancz Cs., Molnár M., Horn P. The effects of diet and stocking density on the growth and behaviour of pond prereared pikeperch under intensive conditions // Journal Applied Ichthyology. 2004. Vol. 20. Р. 105—109. doi: 10.1046/j.1439-0426.2003.00529.x.
 65. Keskinen T., Marjomäki T. J. Growth of pikeperch in relation to lake characteristics: total phosphorus, water colour, lake area and depth // Journal of Fish Biology. 2003. Vol. 63(5). Р. 1274—1282. doi: 10.1046/j.1095-8649.2003.00249.x.
 66. Size heterogeneity, cannibalism and competition in cultured predatory fish larvae: biotic and abiotic influences / Kestemont P. et al. // Aquaculture. 2003. Vol. 227. Р. 333—356. doi: 10.1016/S0044-8486(03)00513-1.
 67. Lappalainen J., Olin M., Vinni M. Pikeperch cannibalism: effects of abundance, size and condition // Annales Zollogici Fennici. 2006. Vol. №43. Р. 35—44.
 68. Lappalainen J., Dörner H., Wysujak K. Reproduction biology of pikeperch Sander lucioperca (L.) – a review // Ecology of Freshwater Fish. 2003. Vol. 12(2). Р. 95—106. doi: 10.1034/j.1600-0633.2003.00005.x.
 69. Żakęś Z., Szczepkowski M. Induction of out-of-season spawning of pikeperch, Sander lucioperca (L.) // Aquaculture International. 2004. Vol. 12. Р. 1—18. doi: 10.1023/B:AQUI.0000017183.40691.7d.
 70. The effect of carbon dioxide on growth and energy metabolism in pikeperch (Sander lucioperca) / Steinberg K. et al. // Aquaculture. 2017. Vol. 481. Р. 162—168. doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.09.003.
 71. Kirjasniemi M., Valtonen T. Winter mortality of youngof-the-year pikeperch (Stizostedion lucioperca) // Ecology of Freshwater Fish. 1997. Vol. 6(3). Р. 155—160. doi: 10.1111/j.1600-0633.1997.tb00158.x.
 72. Influence of β-hydroxy-β-methylbutyrate on nonspecific humoral defence mechanisms and protection against furunculosis in pikeperch (Sander lucioperca) / Siwicki A. K. et al. // Aquaculture Research. 2006. Vol. 37(2). Р. 127—131. doi: 10.1111/j.1365-2109.2005.01407.x.
 73. Rolbiecki L., Rokicki J. Parasitic Metazoan of pikeperch (Stizostedion lucioperca L.) in the Gulf of Gdansk // Crangon. 1996. № 1. Р. 73—85.
 74. The use of permitted ectoparasite disinfection methods on young pike-perch (Sander lucioperca) after transition from over-wintering lake to RAS / Németh S. et al. // Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society. 2013. № 6(1). Р. 1—11.
 75. Comparison of the effects of four anaesthetics on haematological and blood biochemical profiles in pikeperch (Sander lucioperca L.) / Křišťan J. et al. // Neuroendocrinology Letter. 2012. Vol. 33. Р. 101—106.
 76. Start-up of recirculating aquaculture systems: how do water exchange rates influence pikeperch (Sander lucioperca) and water composition? / Steinberg K. et al. // Aquaculture Engeneering. 2018. Vol. 83. Р. 151—159. doi: 10.1016/j.aquaeng.2018.10.006.
 77. Zakęś Z., Demska-Zakęś K. Controlled reproduction of pikeperch Sander lucioperca (L.): a review // Fisheries & Aquatic Life. 2010. Vol. 17(4). Р. 153—170. doi: 10.2478/v10086-009-0014-z.
 78. Falahatkar B., Poursaeid S. Effects of hormonal manipulation on stress responses in male and female broodstocks of pikeperch Sander lucioperca // Aquaculture International. 2014. Vol. 22(1). Р. 235—244. doi: 10.1007/s10499-013-9678-x.
 79. Impact of diets with vegetable oils on the growth, histological structure of internal organs, biochemical blood parameters, and proximate composition of pikeperch Sander lucioperca (L.). / Cejko A. A. et al. // Aquaculture. 2010. № 301(1—4). Р. 69—77. doi: 10.1016/j.aquaculture.2010.01.028.
 80. Abbasi F., Ghafori S., Jamili S. H. Plasma cortisol changes and body composition in Stizostedion lucioperca exposed to handling stress // Pakistan Journal of Biological Sciences. (2008). № 11(4). Р. 623—627. doi: 10.3923/pjbs.2008.623.627.
 81. Polishchuk O., Simon M. Biological peculiarities of pikeperch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) as a promising object of freshwater aquaculture of Ukraine (a review) // Rybohospodarska nauka Ukrainy. 2023. № 2(64). Р. 141—164.
 82. Ruuhijärvi J., Hyvärinen P. The status of pike-perch culture in Finland // Journal of Applied Ichtiology. 1996. № 12(3–4). Р. 185—188. doi: 10.1111/j.1439-0426.1996.tb00087.x.