УДК 597.2/.5

pdf35

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ВІДНОВЛЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ СТИР-ГОРИНСЬКОГО ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРА

В. В. Сондак, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Використано метод пошуку оптимальних напрямів реабілітації природних водних об’єктів з мінімальними витратами коштів. У сучасних умовах найбільш ефективною є програма мінімум: збереження локальних рибовідтворювальних ділянок та їх заповідання, відтворення природних нерестовищ та зимувальних ям до оптимальних меж, впорядкування водоохоронних захисних смуг та фізичне винесення їх меж у натуру, використання природних понижень рельєфу для відтворення риб, дооочищення стічних вод, боротьба з браконьєрством

ЛІТЕРАТУРА
1. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / За ред. Й.В. Гриба, В.В. Сондака. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
2. Войтишина Д.Й. Вибір оптимальних стратегій оздоровлення річкових басейнів на основі множинності критеріальних рішень Борде. — Рівне: Вісник НУВГП, 2007. — С. 3–9.
3. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління): Навч. посібник. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 1. — 348 с.
4. Kowalсzak P., Novakowski P. Zastosowanie metod analisy wielokriterialney wybori metod ochrony wod yensiorowych // Konf. Limnol.20 — 22.09.1999. Rodsyn kolo Slawy, 1999. — P. 157–166.
5. Одум Ю. Экология. — М.: Мир 1986. — Т. 1. — 328 с.; Т. 2. — 376 с.