УДК 578.894

pdf35

МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ФАГІВ PSEUDOMONAS ВІД РИБ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

А. В. Ващенко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Є. Харкавлюк, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Представлено результати виділення та накопичення бактеріофагів зі штамів мікроорганізмів, виділених у лабораторії іхтіопатології УААН від різних видів риб з ознаками захворювання та з навколишньго середовища. Дослідження їх властивостей та підбір лізогенних мутацій проводили з метою їх використання як біологічного методу для боротьби з бактеріальними хворобами прісноводних риб.

ЛІТЕРАТУРА
1. Антипчук А.Ф. Микробиология рыбоводных прудов. — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. — 144 с.
2. Атабеков И.Г. Практикум по общей вирусологии. — Москва, — 1981. С. 26–41
3. Вовк Н.И., Руденко А.В. Микрофлора рыб как индикатор их физиологического состояния и экологии водной среды // Тез. докл. междун. конф. “Пресноводная аквакультура в условиях антропог. пресса”. — К., 1994. — Ч. 2. — С. 179–180.
4. Основы бактериофагии / Под общ. ред. И.М. Габрилович. — Изд. 2-е. — Минск: Вышейшая школа, 1973. — 221с.
5. Ревенко І.П. Бактеріофаги, їх значення та практичне використання. — К., 1968. — С. 67.
6. Семчук Л.І., Ігнатенко Т.А., Андрійчук О.М., Ромашев С.А., Яцковська Л.І. До питання про адаптацію та виживання фагів в природі // Вісник КНУ. — Сер. Біол. — 2002, № 38. —С. 54–56