УДК 639.371.5:338.5

pdf35

СОБІВАРТІСТЬ КОРОПОВО-САЗАНОВИХ ГІБРИДІВ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

Д. Р. Пшеничний, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Висвітлено питання ефективності вирощування товарної риби в ставах за різними технологіями, її якості та собівартості виробництва. Встановлено, що вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів (КГС) за щільності посадки однорічок 2100–2200 екз./га забезпечує отримання дволіток індивідуальною масою 820–1050 г/екз. та рибопродуктивності 1040–1297 кг/га.

ЛІТЕРАТУРА
1. Мовчан В.А. Вирощування цьоголіток коропа / В.А. Мовчан, Н.М. Туркевич // Вісті Україн- ського НДІРГ. — Х.-К.: Вид-во Наркомпостачу УССР, 1934. — Т. 1. Вип. 1. — С. 15–26.
2. Гринжевський М.В. Інтенсивне вирощування цьоголіток коропово-сазанових гібридів / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський, Д.Р. Пшеничний // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. — Суми, 2007. — Вип. 3 (12). — С. 17–24.
3. Пшеничний Д.Р. Вплив щільності посадки личинок коропово-сазанових гібридів на інтенсив- ність росту цьоголіток і рибопродуктивність виросних ставів / Д.Р. Пшеничний, М.В. Грин- жевський // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2005. — Вип. 42. — С. 180–182.