УДК 639

pdf35

ДИНАМІКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРОПОВИХ РИБ ПРОТЯГОМ ЗИМОВОГО УТРИМАННЯ

О. В. Лянзберг, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
І. М. Шерман,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Наведено результати досліджень гематологічних показників цьоголітків та річняків коропових риб. Встановлено, що зміни тих чи інших параметрів внутрішнього середовища річняків коропових риб свідчать про певні зміни фізіологічного стану молоді та можуть розглядатися як специфічний сигнал для розробки відповідних профілактичних дій та оптимізації технологічних параметрів при організації процесу вирощування дволіток.

ЛІТЕРАТУРА
1. Крейтцманн Х.Л., Франке П. Гематологические методы исследований — вклад в диагности- ческую программу контроля службы здоровья рыб / Пер. с нем. — М.: ЦНИИТЭИРХ, 1983. — 22 с.
2. Житенева Л.Д., Полтавцева Т.Г., Рудницкая О.А. Атлас нормальных и патологически изме- ненных клеток крови рыб. — Ростов-на-Дону: Ростовское издательство, 1989. — 112 с.
3. Житенева Л.Д., Рудницкая О.А., Калюжная Т.И. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб: Справочник. — Ростов-на-Дону: АзНИИРХ, 1997. — 149 с.
4. Житенева Л.Д. Экологические закономерности ихтиогематологии. — Ростов-на-Дону: АзНИ- ИРХ, 2000. — 56 с.
5. Методика морфо-физиологических исследований рыб / Под ред. М.И. Шатуновского — М.: Агропромиздат, 1972. — 90 с.
6. Фізіологія риб: Навч. посібник / П.А. Дехтярьов, І.М. Шерман, В.Ю. Пилипенко та ін. — К.: Вища школа, 2001. — 128 с.
7. Иванова Н.Т. Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация формен- ных элементов крови рыб. — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. — 184 с.
8. Плохинский Н.А. Биометрия. — Новосибирск: Изд-во СОАН СССР, 1961. — 364 с.
9. Рокицкий П.Ф. Основы вариационной статистики для биологов. — Минск, 1961. — 217 с.