УДК 639.311:658.011.46

pdf35

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ДВОЛІТОК КОРОПІВ У СТАВАХ У ПОЛІКУЛЬТУРІ З РОСЛИНОЇДНИМИ РИБАМИ ЗА ІНТЕНСИВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Д. Р. Пшеничний, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. В. Гринжевський, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Висвітлюється економічна ефективність вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів у полікультурі з рослиноїдними рибами за інтенсивної технології, що забезпечує отримання дволіток коропово-сазанових гібридів масою 820–1050 г/екз. за рибопродуктивності ставів 1040–1297 кг/га.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією. — К.: Фірма “ІНКОС”, 2009.
2. Пшеничний Д.Р., Гринжевський М.В. Вплив щільності посадки личинок коропово-сазанових гібридів на інтенсивність росту цьоголіток і рибопродуктивність ставів // Рибне господар- ство. — 2005. — Вип. 64. — С. 56–58.
3. Пшеничний Д.Р., Гринжевський М.В. Вплив щільності посадки личинок коропово-сазанових гібридів на інтенсивність росту цьоголіток і рибопродуктивність виростних ставів // Тав- рійський науковий вісник. — Херсон, 2005. — Вип. 42. — С. 180–182.
4. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів у полікультурі // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 41–44.
5. Гринжевський М.В., Пекарський А.В., Пшеничний Д.Р. Інтенсивне вирощування цьоголіток коропово-сазанових гібридів // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер.: Тваринництво. — 2007. — Вип. 3 (12). — С. 17–24.
6. Гринжевский Н.В., Пшеничный Д.Р. Получение гибридов карпа массой 0,8–1,0 кг в поликульту- ре // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта “Развитие АПК”: Международная научно-практич. конф., 17–19 декабря 2007 г.: Материалы и доклады. — М.: ВНИИР, 2007. — С. 246–250.
7. Чужма Н.П., Пшеничний Д.Р., Базаєва А.М. Розвиток фіто- та зоопланктонних угруповань у вирощувальних ставах першого порядку за різної густоти посадки цьоголіток коропа // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 2. — С. 90–93.
8. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р., Янінович Й.Є., Швець Т.М. Вплив окремих факторів на ріст та якість риби // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 3. — С. 57–62.
9. Гринжевский Н.В., Пшеничный Д.Р., Швец Т.М. Исследования по получению максимальной массы двухлетков гибридов карпа // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси: Сборник науч. трудов. — 2008. — Вып. 24. — С. 60–64.
10. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р., Швець Т.М. Порівняльна ефективність вирощування дво- і триліток коропово-сазанових гібридів // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 2. — С. 45–48.
11. Гринжевский Н.В., Пшеничный Д.Р., Швец Т.М. Технология выращивания карпа высокого качества // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна: Материалы конференции. — Астрахань, 2008. — С. 341–344.
12. Гринжевський М.В., Грициняк І.І., Пшеничний Д.Р. Технологія інтенсивного вирощування товарних дволіток коропово-сазанових гібридів в полікультурі з трилітками рослиноїдних риб. — К.: ІРГ УААН, 2008. — 19 с.
13. Гринжевський М.В., Грициняк І.І., Третяк О.М., Пшеничний Д.Р. Технологія інтенсивного ви- рощування цьоголіток коропово-сазанових гібридів. — К.: ІРГ УААН, 2008. — 29 с.
14. Пшеничний Д.Р. Собівартість коропово-сазанових гібридів за різними технологіями їх ви- рощування // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 4. — С. 84–89.
15. Пат. 27088 Україна, МПК (2006) А 01 К 61/00. Спосіб інтенсивного вирощування цьоголіток коропово-сазанових гібридів / Грициняк І.І., Гринжевський М.В., Третяк О.М., Пшеничний Д.Р.; власник Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук. — № u200708534; заяв. 25.07.07; опубл. 10.10.07, Бюл. № 16.
16. Пат. 36599 Україна, МПК (2006) А 01 К 61/00, А 23 К 1/00, С 09 К 17/40. Спосіб інтенсивно- го вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів / Грициняк І.І., Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р.; власник Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук. — № u200809633; заяв. 23.07.08; опубл. 27.10.08, Бюл. № 20.